PanLinx

Hànyǔcmn-003
zhù
U+art-25420A48
U+art-25420C0D
U+art-25420D26
U+art-25420D2B
U+art-25421917
U+art-25421C71
U+art-25421E0C
U+art-25421EE0
U+art-254226BB
U+art-25422943
U+art-25422A44
U+art-2542397C
U+art-254242F0
U+art-254243A7
U+art-2542455E
U+art-25424CEF
U+art-25424F84
U+art-25425A63
U+art-25425BF8
U+art-25425D5F
U+art-25425E4D
U+art-25426177
U+art-25426674
U+art-2542721A
U+art-25427D64
U+art-25428184
U+art-2542822B
U+art-25428654
U+art-25428947
U+art-25428B45
U+art-254298F7
U+art-25429D82
U+art-2542A2B9
U+art-2542A6B9
U+art-254344F
U+art-2543749
U+art-2543916
U+art-2543AC2
U+art-2543E65
U+art-2543E9B
U+art-2543FBB
U+art-2543FFE
U+art-25441E0
U+art-25441E1
U+art-2544346
U+art-25443B7
U+art-2544422
U+art-2544604
U+art-2544752
U+art-254476C
U+art-2544A92
U+art-2544B21
U+art-2544B56
U+art-2544CE0
U+art-2544E3B
U+art-2544E4B
U+art-2544E88
U+art-2544F2B
U+art-2544F47
U+art-2544F4F
U+art-25452A9
U+art-25454AE
U+art-25455FB
U+art-254577E
U+art-25458F4
U+art-2545B81
U+art-2545C0C
U+art-2545D40
U+art-2545EB6
U+art-254677C
U+art-25467E0
U+art-25467F1
U+art-25467F7
U+art-2546A26
U+art-2546AE1
U+art-2546BB6
U+art-2546CDE
U+art-2546CE8
U+art-2546F8D
U+art-25470B7
U+art-25475B0
U+art-254771D
U+art-254782B
U+art-254795D
U+art-2547969
U+art-2547ADA
U+art-2547B51
U+art-2547B6F
U+art-2547BB8
U+art-2547BEB
U+art-2547D35
U+art-2547D38
U+art-2547EBB
U+art-2547F9C
U+art-2547FE5
U+art-25482A7
U+art-25482CE
U+art-25482E7
U+art-2548387
U+art-2548457
U+art-25486C0
U+art-2548A3B
U+art-2548CAF
U+art-2548D2E
U+art-2548DD3
U+art-2548DD9
U+art-2548EF4
U+art-2548FEC
U+art-2549017
U+art-254924F
U+art-2549252
U+art-25492F3
U+art-2549444
U+art-25494F8
U+art-254963B
U+art-2549664
U+art-2549714
U+art-25498F3
U+art-25499B5
U+art-25499D0
U+art-2549A7B
U+art-2549E86
catalàcat-000quedar
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𠩈
普通话cmn-000𠰍
普通话cmn-000𠴦
普通话cmn-000𠴫
普通话cmn-000𡸌
普通话cmn-000𡻠
普通话cmn-000𢚻
普通话cmn-000𢩄
普通话cmn-000𣥼
普通话cmn-000𤋰
普通话cmn-000𤎧
普通话cmn-000𤕞
普通话cmn-000𤳯
普通话cmn-000𤾄
普通话cmn-000𥩣
普通话cmn-000𥯸
普通话cmn-000𥵟
普通话cmn-000𥹍
普通话cmn-000𦙴
普通话cmn-000𨈫
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𠩈
國語cmn-001𠰍
國語cmn-001𠴦
國語cmn-001𠴫
國語cmn-001𡤗
國語cmn-001𡱱
國語cmn-001𡸌
國語cmn-001𡻠
國語cmn-001𢥃
國語cmn-001𢩄
國語cmn-001𤋰
國語cmn-001𤎧
國語cmn-001𤳯
國語cmn-001𤾄
國語cmn-001𥩣
國語cmn-001𥯸
國語cmn-001𥵟
國語cmn-001𦅷
國語cmn-001𦙴
國語cmn-001𧈚
國語cmn-001𧵤
國語cmn-001𨆄
國語cmn-001𨈫
國語cmn-001𨙔
國語cmn-001𨥇
國語cmn-001𨭅
國語cmn-001𩣷
國語cmn-001𩶂
國語cmn-001𪊹
國語cmn-001𪚹
Hànyǔcmn-003chá
Hànyǔcmn-003chù
Hànyǔcmn-003chú
Hànyǔcmn-003chǔ
Hànyǔcmn-003cái
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003doù
Hànyǔcmn-003dòu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003liúxià
Hànyǔcmn-003nìng
Hànyǔcmn-003níng
Hànyǔcmn-003qiè
Hànyǔcmn-003qiě
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003shuì
Hànyǔcmn-003shù
Hànyǔcmn-003shū
Hànyǔcmn-003tóu
Hànyǔcmn-003tǒu
Hànyǔcmn-003wǎng
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003zhe
Hànyǔcmn-003zhuó
Hànyǔcmn-003zháo
Hànyǔcmn-003zhè
Hànyǔcmn-003zhì
Hànyǔcmn-003zhòu
Hànyǔcmn-003zhú
Hànyǔcmn-003zhāo
Hànyǔcmn-003zhē
Hànyǔcmn-003zhī
Hànyǔcmn-003zhū
Hànyǔcmn-003zhǒu
Hànyǔcmn-003zhǔ
Hànyǔcmn-003zuī
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Deutschdeu-000bleiben
Deutschdeu-000gratulieren
Deutschdeu-000wohnen
Deutschdeu-000wünschen
Englisheng-000China grass
Englisheng-000I
Englisheng-000aid
Englisheng-000allure
Englisheng-000annotate
Englisheng-000arouse
Englisheng-000assist
Englisheng-000beak
Englisheng-000beautiful
Englisheng-000build
Englisheng-000calm
Englisheng-000candlewick
Englisheng-000cast
Englisheng-000chestnut oak
Englisheng-000chopsticks
Englisheng-000clothes
Englisheng-000coin
Englisheng-000concentrate
Englisheng-000container
Englisheng-000contract
Englisheng-000delicacies
Englisheng-000direct
Englisheng-000dwell
Englisheng-000elegant
Englisheng-000eliminate
Englisheng-000eradicate
Englisheng-000except
Englisheng-000explain
Englisheng-000focus
Englisheng-000fodder
Englisheng-000forage
Englisheng-000give
Englisheng-000go
Englisheng-000go to
Englisheng-000hawk
Englisheng-000head
Englisheng-000healthy
Englisheng-000help
Englisheng-000hemp
Englisheng-000hinder
Englisheng-000hoard
Englisheng-000hoe
Englisheng-000hope for
Englisheng-000host
Englisheng-000impede
Englisheng-000instrument
Englisheng-000intelligent
Englisheng-000it
Englisheng-000kite
Englisheng-000lamb
Englisheng-000lame
Englisheng-000lamp wick
Englisheng-000lean on
Englisheng-000lemon
Englisheng-000live at
Englisheng-000lodge
Englisheng-000long-headed
Englisheng-000look towards
Englisheng-000lord
Englisheng-000manifest
Englisheng-000master
Englisheng-000me
Englisheng-000melt
Englisheng-000mint
Englisheng-000miry
Englisheng-000mud
Englisheng-000muddy
Englisheng-000multitude
Englisheng-000narrow
Englisheng-000numerous
Englisheng-000obstruct
Englisheng-000oppose
Englisheng-000owl
Englisheng-000peaceful
Englisheng-000peck
Englisheng-000pillar
Englisheng-000poisonous insect
Englisheng-000post
Englisheng-000ramie
Englisheng-000remove
Englisheng-000reside
Englisheng-000sackcloth
Englisheng-000save up
Englisheng-000scrub oak
Englisheng-000serene
Englisheng-000soar
Englisheng-000source
Englisheng-000sow
Englisheng-000sparrow hawk
Englisheng-000stagnant
Englisheng-000standing up
Englisheng-000stay
Englisheng-000stir
Englisheng-000stockpile
Englisheng-000stop
Englisheng-000store
Englisheng-000store up
Englisheng-000support
Englisheng-000swelling
Englisheng-000take off
Englisheng-000tempt
Englisheng-000them
Englisheng-000thin
Englisheng-000tongs
Englisheng-000turn one’s back on
Englisheng-000various
Englisheng-000vessel
Englisheng-000wait
Englisheng-000walk along
Englisheng-000weak
Englisheng-000wealthy man
Englisheng-000wrinkle
françaisfra-000rester
ꆇꉙiii-000ꀀ
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001it
Nuo suiii-001ndop
Nuo suiii-001ndox
Nuo suiii-001qip
Nuo suiii-001shop
Nuo suiii-001zhat
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001agaru
Nihongojpn-001arakajime
Nihongojpn-001arawasu
Nihongojpn-001aruji
Nihongojpn-001asagara
Nihongojpn-001ataeru
Nihongojpn-001chaku
Nihongojpn-001chikai
Nihongojpn-001chiku
Nihongojpn-001chiu
Nihongojpn-001cho
Nihongojpn-001chu
Nihongojpn-001chuu
Nihongojpn-001donguri
Nihongojpn-001habamu
Nihongojpn-001hafuri
Nihongojpn-001harau
Nihongojpn-001hashi
Nihongojpn-001hashira
Nihongojpn-001hedateru
Nihongojpn-001hi
Nihongojpn-001hirou
Nihongojpn-001ichibi
Nihongojpn-001ichijirushi
Nihongojpn-001iku
Nihongojpn-001inishie
Nihongojpn-001iru
Nihongojpn-001iwau
Nihongojpn-001jaku
Nihongojpn-001ji
Nihongojpn-001jiu
Nihongojpn-001jiyu
Nihongojpn-001jo
Nihongojpn-001ju
Nihongojpn-001juu
Nihongojpn-001karamushi
Nihongojpn-001kewashii
Nihongojpn-001kikuimushi
Nihongojpn-001kohitsuji
Nihongojpn-001koinegau
Nihongojpn-001konamochi
Nihongojpn-001kore
Nihongojpn-001kotoji
Nihongojpn-001kuchibashi
Nihongojpn-001kuko
Nihongojpn-001mikuri
Nihongojpn-001moromoro
Nihongojpn-001no
Nihongojpn-001norito
Nihongojpn-001norou
Nihongojpn-001nozoku
Nihongojpn-001nushi
Nihongojpn-001o
Nihongojpn-001omo
Nihongojpn-001ou
Nihongojpn-001saegiru
Nihongojpn-001sasaeru
Nihongojpn-001sha
Nihongojpn-001shi
Nihongojpn-001shimobe
Nihongojpn-001shirusu
Nihongojpn-001sho
Nihongojpn-001shu
Nihongojpn-001shuku
Nihongojpn-001shuu
Nihongojpn-001so
Nihongojpn-001soku
Nihongojpn-001sosogu
Nihongojpn-001su
Nihongojpn-001suke
Nihongojpn-001suki
Nihongojpn-001sumu
Nihongojpn-001takuwaeru
Nihongojpn-001tasukeru
Nihongojpn-001tatazumu
Nihongojpn-001tateru
Nihongojpn-001tatsu
Nihongojpn-001todomaru
Nihongojpn-001todomeru
Nihongojpn-001tokiakashi
Nihongojpn-001toku
Nihongojpn-001tou
Nihongojpn-001toushin
Nihongojpn-001tsu
Nihongojpn-001tsuku
Nihongojpn-001uruou
Nihongojpn-001waraha
Nihongojpn-001yamu
Nihongojpn-001yo
Nihongojpn-001yukinayamu
Nihongojpn-001yuku
Nihongojpn-001zo
Nihongojpn-001zoku
Nihongojpn-001zu
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001ce
Hangungmalkor-001cey
Hangungmalkor-001cha
Hangungmalkor-001chak
Hangungmalkor-001chwuk
Hangungmalkor-001ci
Hangungmalkor-001co
Hangungmalkor-001cwu
Hangungmalkor-001se
Hangungmalkor-001twu
Hangungmalkor-001wang
Hangungmalkor-001ye
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhòu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiò
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiù
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiǒ
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiǔ
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiɑk
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djiò
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djiù
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djiǔ
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djiɑk
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002iu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jiuk
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jiò
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jiù
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jiǒ
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jiə
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jrhiù
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jriǔ
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002shiù
latviešulvs-000palikt
occitanoci-000demorar
русскийrus-000в ожидании
русскийrus-000вспархивать
русскийrus-000ждать
русскийrus-000заразный
русскийrus-000надеяться
русскийrus-000немочь
русскийrus-000ожидать
русскийrus-000олененок
русскийrus-000поветрие
русскийrus-000подниматься в воздух взлетать
русскийrus-000полотно
русскийrus-000полотняная материя
русскийrus-000рами
русскийrus-000стоять
русскийrus-000хворь
русскийrus-000эпидемический
русскийrus-000эпидемия
русскийrus-000ягнёнок
españolspa-000quedar
svenskaswe-000bli kvar
svenskaswe-000stanna
svenskaswe-000stanna kvar
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتماق، تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاشكارىلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاغزى كىچىك داڭقان
ئۇيغۇرچەuig-000ئاق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاق كەندىر
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىن بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىن خەۋەرلەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئايدىڭ بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوتىغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000ئوتىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورناشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇنلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇنلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇنلاشماق، ئورناشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇنلاشماق، ماكانلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولتۇرماق، تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوچۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوچۇق بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىبادەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھ
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھ، ئىزاھات
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھات
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھات بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسرىق سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىش-ھەرىكەتنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلتىجا
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلتىجا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىپادىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىپادىلىمەك، نامايان قىلماق، كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈنۈش
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرە تۇرۇپ كۈتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇزاق ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇزۇن ۋاقىت تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇلىماق، تۇتاشتۇرماق، باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچرىماق، دۇچ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزمەك، ئۈزۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېنىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېنىق بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېنىق بولماق، ئايدىڭ بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېنىقلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسكەرتمە
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسەر يازماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەۋەتمەك، ماڭدۇرماق، ئەۋەتىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەۋەتىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000بولىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000بىر نۇقتىغا يىغماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىر يەرگە مەركەزلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بىنا
ئۇيغۇرچەuig-000بۇيرۇق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇيرۇق مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000بېشارەت بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەش ئايلىق بولغان قوزا
ئۇيغۇرچەuig-000تارغاق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تال
ئۇيغۇرچەuig-000تال، دانە
ئۇيغۇرچەuig-000تام
ئۇيغۇرچەuig-000تايانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاۋلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاۋلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاۋلىماق، تاۋلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختاتماق، ھەرىكەتنى توختاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختاپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختىماق، توختاپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختىماق، تۇرماق، قونماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسماق، توسۇلۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسۇلۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000توغرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توغرىماق، كەسمەك
ئۇيغۇرچەuig-000توقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000تولدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000توپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىزىمغا ئالدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىزىمغا ئالدۇرماق، يازماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىزىمغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىك قەد كۆتۈرۈپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىلەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتماق، تايانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرماق، ئورۇنلاشماق، قونماق، چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرماق، ياشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرۇشلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇيدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈۋرۈك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈۋرۈكسىمان نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000تېرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەبرىكلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەبرىكلىمەك، قۇتلۇقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەربىيىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەرمەك، تېرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەييارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000جايلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000جۇ
ئۇيغۇرچەuig-000جۈملىنىڭ ئاخىرىدا كېلىپ
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرىلىمەك، خاتىرىلەنمەك، يېزىلماق، پۈتۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرىلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خوش
ئۇيغۇرچەuig-000خوپ
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋەرنىڭ ئالدىدا كېلىپ
ئۇيغۇرچەuig-000دانە
ئۇيغۇرچەuig-000دو
ئۇيغۇرچەuig-000دو تىكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دو قۇيۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دۇئا
ئۇيغۇرچەuig-000دۇئا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دۇئا، ئىلتىجا، ئۆتۈنۈش، تىلەك
ئۇيغۇرچەuig-000دۇچ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000روشەن
ئۇيغۇرچەuig-000روشەن، ئېنىق، ئوچۇق
ئۇيغۇرچەuig-000روشەنلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رەسمىي خاتىرىلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رەسىم سىزماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساقلىماق، كۈتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ساقلىنىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سانجىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سوقما سوقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىلىندىر
ئۇيغۇرچەuig-000سىلىندىرسىمان نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000شام
ئۇيغۇرچەuig-000شىلىپ ئۇچلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000شىلىپ نېپىزلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000شەرھلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000شەرھلىمەك، يېزىپ چۈشەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000غول
ئۇيغۇرچەuig-000غەملىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قارغىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قارغىماق، كايىماق، لەنەت ئوقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000قانات قېقىپ ئۇچماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزا
ئۇيغۇرچەuig-000قوللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوللىماق، يۆلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قوندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قونماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويماق، ئورۇنلاشتۇرماق، جايلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇتلۇقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرت
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرت يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرت يېگەن جاي
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرت، مىتە
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرۇلۇش
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرۇلۇش، بىنا
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيماق، قۇيۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيماق، قۇيۇپ ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيماق، قېلىپقا قۇيماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيمىچىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيۇلماق، قۇيماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيۇپ ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قېلىپقا قۇيماق
ئۇيغۇرچەuig-000كان مەھسۇلاتلىرى
ئۇيغۇرچەuig-000كايىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كاۋاك
ئۇيغۇرچەuig-000كىرىۋلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كىرىۋلماق، چاپلىشۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000كىرگۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرسەتمەك، كۆرۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرۈنەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزگە كۆرۈنەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزگە كۆرۈنەرلىك، كۆرۈنەرلىك، گەۋدىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆيمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆيمەك، يانماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆيىدىغان تاياقسىمان نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000كۈتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈتۈۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۈتۈۋالماق، قوندۇرماق، قونماق، چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈيە
ئۇيغۇرچەuig-000كۈيە يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈيە چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈيە چۈشمەك، مىتە چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈيە، مىتە
ئۇيغۇرچەuig-000كەسمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەلتۈرۈپ چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000لەنەت ئوقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماكانلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماڭدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماڭماق، يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مىتە
ئۇيغۇرچەuig-000مىتە چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مىقدار بىرلىكى
ئۇيغۇرچەuig-000مېھمان
ئۇيغۇرچەuig-000مەركەزلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مەيدانغا كەلتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000نامايان قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەم بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەم بەرمەك، ياردەملەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەملەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەمچى
ئۇيغۇرچەuig-000يازماق
ئۇيغۇرچەuig-000يازماق، تۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يازماق، تۈزمەك، يېزىقچىلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياسىماق، سالماق، قۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياسىماق، قۇرماق، سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يانماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوقاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوقاتماق، چېپىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يىغماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىغماق، توپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىغماق، توپلىماق، غەملىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يىغماق، ساقلىماق، يىغىپ ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىغماق، مەركەزلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يىغىپ ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېزىقچىلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېزىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېزىپ چۈشەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىشماق، چاپلاشماق، يېپىشىۋالماق، چاپلىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتمەك، بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000يەرگە چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پاختا تىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاختا تىقماق، پاختا سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاختا سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000پانۇس
ئۇيغۇرچەuig-000پىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000پىيزەك
ئۇيغۇرچەuig-000پىيىزەك
ئۇيغۇرچەuig-000پۈتۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پېئىل ياردەمچىسى رولىنى ئوينايدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000پېئىلنىڭ ياردەمچىسى بولۇپ كېلىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000پەيدا بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاغلىماق، چاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپلىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپلىشۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوكا
ئۇيغۇرچەuig-000چىراغ
ئۇيغۇرچەuig-000چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000چۇ
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەندۈرمەك، ئىزاھات بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەندۈرۈش
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەندۈرۈش، ئىز
ئۇيغۇرچەuig-000چېپىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گەۋدىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ھاسىل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھاسىل قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەئە
ئۇيغۇرچەuig-000ھەرىكەتنى توختاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاقىتلىق تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاقىتلىق تۇرماق، تۇرۇپ قالماق
Uyghurcheuig-001aghzi kichik dangqan
Uyghurcheuig-001aldin bildürmek
Uyghurcheuig-001aldin xewerlendürmek
Uyghurcheuig-001aq
Uyghurcheuig-001aq kendir
Uyghurcheuig-001ashkarilanmaq
Uyghurcheuig-001atmaq
Uyghurcheuig-001ayding bolmaq
Uyghurcheuig-001baghlimaq
Uyghurcheuig-001barmaq
Uyghurcheuig-001besh ayliq bolghan qoza
Uyghurcheuig-001bina
Uyghurcheuig-001bir nuqtigha yighmaq
Uyghurcheuig-001bir yerge merkezleshtürmek
Uyghurcheuig-001bolidu
Uyghurcheuig-001buyruq
Uyghurcheuig-001buyruq menisini bildüridu
Uyghurcheuig-001bésharet bermek
Uyghurcheuig-001chaghlimaq
Uyghurcheuig-001chaplashmaq
Uyghurcheuig-001chaplishiwalmaq
Uyghurcheuig-001chaplishwalmaq
Uyghurcheuig-001chapmaq
Uyghurcheuig-001chiqip turmaq
Uyghurcheuig-001chiqmaq
Uyghurcheuig-001chiragh
Uyghurcheuig-001choka
Uyghurcheuig-001chu
Uyghurcheuig-001chépiwetmek
Uyghurcheuig-001chüshendürmek
Uyghurcheuig-001chüshendürüsh
Uyghurcheuig-001chüshmek
Uyghurcheuig-001dane
Uyghurcheuig-001do
Uyghurcheuig-001do quyulmaq
Uyghurcheuig-001do tikmek
Uyghurcheuig-001dua
Uyghurcheuig-001dua qilmaq
Uyghurcheuig-001duch kelmek
Uyghurcheuig-001eser yazmaq
Uyghurcheuig-001eskertme
Uyghurcheuig-001ewetiwetmek
Uyghurcheuig-001ewetmek
Uyghurcheuig-001gewdilik
Uyghurcheuig-001ghemlimek
Uyghurcheuig-001ghol
Uyghurcheuig-001hasil bolmaq
Uyghurcheuig-001hasil qilmaq
Uyghurcheuig-001hee
Uyghurcheuig-001heriketni toxtatmaq
Uyghurcheuig-001ibadet qilmaq
Uyghurcheuig-001iltija
Uyghurcheuig-001iltija qilmaq
Uyghurcheuig-001ipadilimek
Uyghurcheuig-001ish-heriketning dawamlishiwatqanliqini bildüridu
Uyghurcheuig-001isriq salmaq
Uyghurcheuig-001iz
Uyghurcheuig-001izah
Uyghurcheuig-001izahat
Uyghurcheuig-001izahat bermek
Uyghurcheuig-001jaylashturmaq
Uyghurcheuig-001ju
Uyghurcheuig-001jümlining axirida kélip
Uyghurcheuig-001kan mehsulatliri
Uyghurcheuig-001kawak
Uyghurcheuig-001kayimaq
Uyghurcheuig-001keltürüp chiqarmaq
Uyghurcheuig-001kesmek
Uyghurcheuig-001kirgüzmek
Uyghurcheuig-001kiriwlmaq
Uyghurcheuig-001kiymek
Uyghurcheuig-001körsetmek
Uyghurcheuig-001körünerlik
Uyghurcheuig-001körünmek
Uyghurcheuig-001köyidighan tayaqsiman nersiler
Uyghurcheuig-001köymek
Uyghurcheuig-001közge körünerlik
Uyghurcheuig-001kütmek
Uyghurcheuig-001kütüwalmaq
Uyghurcheuig-001küye
Uyghurcheuig-001küye chüshmek
Uyghurcheuig-001küye yémek
Uyghurcheuig-001lenet oqumaq
Uyghurcheuig-001makanlashmaq
Uyghurcheuig-001mangdurmaq
Uyghurcheuig-001mangmaq
Uyghurcheuig-001merkezleshtürmek
Uyghurcheuig-001meydanʼgha keltürmek
Uyghurcheuig-001miqdar birliki
Uyghurcheuig-001mite
Uyghurcheuig-001mite chüshmek
Uyghurcheuig-001méhman
Uyghurcheuig-001namayan qilmaq
Uyghurcheuig-001ochuq
Uyghurcheuig-001ochuq bolmaq
Uyghurcheuig-001olturmaq
Uyghurcheuig-001ornashmaq
Uyghurcheuig-001orunlashmaq
Uyghurcheuig-001orunlashturmaq
Uyghurcheuig-001otighuch
Uyghurcheuig-001otimaq
Uyghurcheuig-001panus
Uyghurcheuig-001paxta salmaq
Uyghurcheuig-001paxta tiqmaq
Uyghurcheuig-001peyda bolmaq
Uyghurcheuig-001pilik
Uyghurcheuig-001piyizek
Uyghurcheuig-001piyzek
Uyghurcheuig-001péil yardemchisi rolini oynaydu
Uyghurcheuig-001péilning yardemchisi bolup kélidu
Uyghurcheuig-001pütülmek
Uyghurcheuig-001qachilimaq
Uyghurcheuig-001qanat qéqip uchmaq
Uyghurcheuig-001qarghimaq
Uyghurcheuig-001qollimaq
Uyghurcheuig-001qondurmaq
Uyghurcheuig-001qonmaq
Uyghurcheuig-001qoymaq
Uyghurcheuig-001qoza
Uyghurcheuig-001qurmaq
Uyghurcheuig-001qurt
Uyghurcheuig-001qurt yégen jay
Uyghurcheuig-001qurt yémek
Uyghurcheuig-001qurulush
Uyghurcheuig-001qutluqlimaq
Uyghurcheuig-001quymaq
Uyghurcheuig-001quymichiliq
Uyghurcheuig-001quyulmaq
Uyghurcheuig-001quyup yasimaq
Uyghurcheuig-001qélipqa quymaq
Uyghurcheuig-001resim sizmaq
Uyghurcheuig-001resmiy xatiriletmek
Uyghurcheuig-001roshen
Uyghurcheuig-001roshenleshmek
Uyghurcheuig-001salmaq
Uyghurcheuig-001sanjimaq
Uyghurcheuig-001saqlimaq
Uyghurcheuig-001saqlinip qalmaq
Uyghurcheuig-001sham
Uyghurcheuig-001sherhlimek
Uyghurcheuig-001shilip népizletmek
Uyghurcheuig-001shilip uchlimaq
Uyghurcheuig-001silindir
Uyghurcheuig-001silindirsiman nersiler
Uyghurcheuig-001soqma soqmaq
Uyghurcheuig-001sorimaq
Uyghurcheuig-001tal
Uyghurcheuig-001tam
Uyghurcheuig-001targhaq
Uyghurcheuig-001tashlimaq
Uyghurcheuig-001tawlanmaq
Uyghurcheuig-001tawlimaq
Uyghurcheuig-001tayanmaq
Uyghurcheuig-001tebriklimek
Uyghurcheuig-001terbiyilimek
Uyghurcheuig-001termek
Uyghurcheuig-001teyyarlimaq
Uyghurcheuig-001tik qed kötürüp turmaq
Uyghurcheuig-001tilek
Uyghurcheuig-001tilimek
Uyghurcheuig-001tirimek
Uyghurcheuig-001tizimgha aldurmaq
Uyghurcheuig-001tizimgha almaq
Uyghurcheuig-001toghrimaq
Uyghurcheuig-001toldurmaq
Uyghurcheuig-001toplimaq
Uyghurcheuig-001toqumaq
Uyghurcheuig-001tosmaq
Uyghurcheuig-001tosulup qalmaq
Uyghurcheuig-001toxtap turmaq
Uyghurcheuig-001toxtatmaq
Uyghurcheuig-001toxtimaq
Uyghurcheuig-001turmaq
Uyghurcheuig-001turup qalmaq
Uyghurcheuig-001turushluq
Uyghurcheuig-001tutashturmaq
Uyghurcheuig-001tutmaq
Uyghurcheuig-001tuydurmaq
Uyghurcheuig-001tériwalmaq
Uyghurcheuig-001tüwrük
Uyghurcheuig-001tüwrüksiman nersiler
Uyghurcheuig-001tüzmek
Uyghurcheuig-001uchrimaq
Uyghurcheuig-001ulimaq
Uyghurcheuig-001uzaq saqlimaq
Uyghurcheuig-001uzun waqit turmaq
Uyghurcheuig-001waqitliq turmaq
Uyghurcheuig-001xatirilenmek
Uyghurcheuig-001xatirilimek
Uyghurcheuig-001xewerning aldida kélip
Uyghurcheuig-001xop
Uyghurcheuig-001xosh
Uyghurcheuig-001yanmaq
Uyghurcheuig-001yardem bermek
Uyghurcheuig-001yardemchi
Uyghurcheuig-001yardemleshmek
Uyghurcheuig-001yashimaq
Uyghurcheuig-001yasimaq
Uyghurcheuig-001yazmaq
Uyghurcheuig-001yerge chüshmek
Uyghurcheuig-001yetmek
Uyghurcheuig-001yighip saqlimaq
Uyghurcheuig-001yighmaq
Uyghurcheuig-001yoqatmaq
Uyghurcheuig-001yépishiwalmaq
Uyghurcheuig-001yépishmaq
Uyghurcheuig-001yétishtürmek
Uyghurcheuig-001yézilmaq
Uyghurcheuig-001yézip chüshendürmek
Uyghurcheuig-001yéziqchiliq qilmaq
Uyghurcheuig-001yölimek
Uyghurcheuig-001yürmek
Uyghurcheuig-001échilmaq
Uyghurcheuig-001éniq
Uyghurcheuig-001éniq bolmaq
Uyghurcheuig-001éniqlanmaq
Uyghurcheuig-001öre turup kütmek
Uyghurcheuig-001ötünmek
Uyghurcheuig-001ötünüsh
Uyghurcheuig-001üzmek
Uyghurcheuig-001üzülmek
tiếng Việtvie-000chau
tiếng Việtvie-000chi
tiếng Việtvie-000chó
tiếng Việtvie-000chõ
tiếng Việtvie-000chú
tiếng Việtvie-000chúa
tiếng Việtvie-000chúc
tiếng Việtvie-000chấu
tiếng Việtvie-000chở
tiếng Việtvie-000giạ
tiếng Việtvie-000nhừ
tiếng Việtvie-000thút
tiếng Việtvie-000thứ
tiếng Việtvie-000trú
tiếng Việtvie-000trúc
tiếng Việtvie-000trở
tiếng Việtvie-000trợ
tiếng Việtvie-000trụ
tiếng Việtvie-000trứ
tiếng Việtvie-000trừ
tiếng Việtvie-000trữ
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001𠰍
𡨸儒vie-001𠴫
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000𠰍
gwong2dung1 wa2yue-003bou3
gwong2dung1 wa2yue-003ceoi4
gwong2dung1 wa2yue-003co4
gwong2dung1 wa2yue-003cyu2
gwong2dung1 wa2yue-003cyu4
gwong2dung1 wa2yue-003cyu5
gwong2dung1 wa2yue-003dau6
gwong2dung1 wa2yue-003jyu4
gwong2dung1 wa2yue-003jyu5
gwong2dung1 wa2yue-003ning4
gwong2dung1 wa2yue-003ning6
gwong2dung1 wa2yue-003seoi4
gwong2dung1 wa2yue-003seoi6
gwong2dung1 wa2yue-003syu3
gwong2dung1 wa2yue-003syu6
gwong2dung1 wa2yue-003zau3
gwong2dung1 wa2yue-003ze1
gwong2dung1 wa2yue-003zeoi1
gwong2dung1 wa2yue-003zeoi2
gwong2dung1 wa2yue-003zeoi6
gwong2dung1 wa2yue-003zi1
gwong2dung1 wa2yue-003zo2
gwong2dung1 wa2yue-003zo6
gwong2dung1 wa2yue-003zoek3
gwong2dung1 wa2yue-003zoek6
gwong2dung1 wa2yue-003zuk1
gwong2dung1 wa2yue-003zyu1
gwong2dung1 wa2yue-003zyu2
gwong2dung1 wa2yue-003zyu3
gwong2dung1 wa2yue-003zyu6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004𠰍


PanLex

PanLex-PanLinx