PanLinx

gwong2dung1 wa2yue-003
zeoi6
U+art-254288E6
U+art-2542B688
U+art-2543428
U+art-254347A
U+art-25434F9
U+art-2543627
U+art-254373F
U+art-2543811
U+art-2543818
U+art-25439F3
U+art-2543AAB
U+art-2543B88
U+art-2543C8A
U+art-2543D5D
U+art-2543D70
U+art-2543D75
U+art-2543EFD
U+art-2543FBD
U+art-25440B1
U+art-25440CD
U+art-25441E4
U+art-25442D8
U+art-254433C
U+art-25444F2
U+art-254454D
U+art-25449BD
U+art-2544AE8
U+art-25453D9
U+art-2545760
U+art-25457BF
U+art-25457FE
U+art-254589C
U+art-25458AC
U+art-2545A37
U+art-2545BC3
U+art-2545C7F
U+art-2545DBC
U+art-2545E8F
U+art-254601A
U+art-254603C
U+art-25461DF
U+art-254654D
U+art-2546558
U+art-2546A8C
U+art-2546C7F
U+art-2546C80
U+art-2546CAE
U+art-2546E86
U+art-2546F35
U+art-2546F4A
U+art-2547123
U+art-2547500
U+art-254787B
U+art-254787E
U+art-25478D3
U+art-2547908
U+art-2547DB4
U+art-2547E0B
U+art-2547F00
U+art-2547F12
U+art-2547F6A
U+art-254805A
U+art-2548187
U+art-25482A7
U+art-254855E
U+art-25485C7
U+art-2548893
U+art-2548AC8
U+art-2548D05
U+art-2548D58
U+art-2548FA0
U+art-254924F
U+art-2549446
U+art-254961F
U+art-254968A
U+art-25496A7
U+art-2549C6E
U+art-2549F5F
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000屿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000汿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𫚈
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001汿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𨣦
Hànyǔcmn-003ao2
Hànyǔcmn-003ao4
Hànyǔcmn-003bo2
Hànyǔcmn-003chu2
Hànyǔcmn-003chui2
Hànyǔcmn-003chui4
Hànyǔcmn-003chuo4
Hànyǔcmn-003chuò
Hànyǔcmn-003cui4
Hànyǔcmn-003cuì
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003de5
Hànyǔcmn-003di4
Hànyǔcmn-003dui4
Hànyǔcmn-003duo3
Hànyǔcmn-003duì
Hànyǔcmn-003duī
Hànyǔcmn-003duǒ
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jian1
Hànyǔcmn-003jie1
Hànyǔcmn-003ju1
Hànyǔcmn-003ju3
Hànyǔcmn-003ju4
Hànyǔcmn-003jue2
Hànyǔcmn-003jun4
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jùn
Hànyǔcmn-003keng1
Hànyǔcmn-003keng3
Hànyǔcmn-003nai4
Hànyǔcmn-003nài
Hànyǔcmn-003qu1
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003rui4
Hànyǔcmn-003ruì
Hànyǔcmn-003sa4
Hànyǔcmn-003shui4
Hànyǔcmn-003su4
Hànyǔcmn-003sui4
Hànyǔcmn-003tui2
Hànyǔcmn-003tuí
Hànyǔcmn-003xian3
Hànyǔcmn-003xu1
Hànyǔcmn-003xu2
Hànyǔcmn-003xu3
Hànyǔcmn-003xu4
Hànyǔcmn-003xuan2
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003yi4
Hànyǔcmn-003yu2
Hànyǔcmn-003yu3
Hànyǔcmn-003yu4
Hànyǔcmn-003yuan1
Hànyǔcmn-003yue4
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003zha1
Hànyǔcmn-003zhai4
Hànyǔcmn-003zhao4
Hànyǔcmn-003zhu1
Hànyǔcmn-003zhu4
Hànyǔcmn-003zhui
Hànyǔcmn-003zhui4
Hànyǔcmn-003zhuo2
Hànyǔcmn-003zhuo4
Hànyǔcmn-003zhuì
Hànyǔcmn-003zhào
Hànyǔcmn-003zhù
Hànyǔcmn-003zou1
Hànyǔcmn-003zou4
Hànyǔcmn-003zu1
Hànyǔcmn-003zu3
Hànyǔcmn-003zui
Hànyǔcmn-003zui4
Hànyǔcmn-003zuì
Hànyǔcmn-003zuī
Hànyǔcmn-003zòu
Hànyǔcmn-003
Englisheng-000abhor
Englisheng-000acute
Englisheng-000arrange in order
Englisheng-000assemble
Englisheng-000assess
Englisheng-000astute
Englisheng-000batch
Englisheng-000bear
Englisheng-000border
Englisheng-000bream
Englisheng-000burdensome
Englisheng-000but
Englisheng-000chat
Englisheng-000chestnut oak
Englisheng-000clear
Englisheng-000clever
Englisheng-000collect
Englisheng-000colossal
Englisheng-000combine
Englisheng-000come together
Englisheng-000compose
Englisheng-000congregate
Englisheng-000connect
Englisheng-000crime
Englisheng-000decorate
Englisheng-000describe
Englisheng-000die out
Englisheng-000discreet
Englisheng-000drop
Englisheng-000dull
Englisheng-000eliminate
Englisheng-000eminent
Englisheng-000endure
Englisheng-000eradicate
Englisheng-000evaluate
Englisheng-000evil
Englisheng-000express
Englisheng-000fall
Englisheng-000fall down
Englisheng-000fault
Englisheng-000fine
Englisheng-000flowing water
Englisheng-000follow around
Englisheng-000foreword
Englisheng-000frayed
Englisheng-000frontier
Englisheng-000gather
Englisheng-000go to ruin
Englisheng-000grievance
Englisheng-000group
Englisheng-000guilt
Englisheng-000handsome
Englisheng-000hardship
Englisheng-000hate
Englisheng-000hatred
Englisheng-000hoe
Englisheng-000how
Englisheng-000injustice
Englisheng-000introduction
Englisheng-000island
Englisheng-000islet
Englisheng-000jar
Englisheng-000link
Englisheng-000little
Englisheng-000meet
Englisheng-000meet together
Englisheng-000mountainous
Englisheng-000moving
Englisheng-000narrate
Englisheng-000order
Englisheng-000orderly
Englisheng-000pain
Englisheng-000patch together
Englisheng-000patch up
Englisheng-000pierce
Englisheng-000precedence
Englisheng-000preface
Englisheng-000profoundest
Englisheng-000put together
Englisheng-000rancor
Englisheng-000rate
Englisheng-000redundant
Englisheng-000refined
Englisheng-000relate
Englisheng-000remedy
Englisheng-000repeat
Englisheng-000repetition
Englisheng-000repetitious
Englisheng-000resent
Englisheng-000resentment
Englisheng-000resource
Englisheng-000roe
Englisheng-000rugged
Englisheng-000same as
Englisheng-000separate
Englisheng-000sequence
Englisheng-000series
Englisheng-000sew
Englisheng-000sharp
Englisheng-000shore
Englisheng-000shrewd
Englisheng-000silky
Englisheng-000silver carp
Englisheng-000sin
Englisheng-000sink
Englisheng-000spawn
Englisheng-000state
Englisheng-000stitch
Englisheng-000strained
Englisheng-000stud
Englisheng-000stupid
Englisheng-000suffering
Englisheng-000superfluous
Englisheng-000superior
Englisheng-000suspicious
Englisheng-000swell
Englisheng-000talk about
Englisheng-000team
Englisheng-000tell
Englisheng-000throw
Englisheng-000tiny
Englisheng-000troops
Englisheng-000tunnel
Englisheng-000unnecessary
Englisheng-000uproot
Englisheng-000useless
Englisheng-000valiant
Englisheng-000very small
Englisheng-000vice
Englisheng-000vigorous
Englisheng-000waterside
Englisheng-000wear away
Englisheng-000wear out
Englisheng-000weight
Englisheng-000what
Englisheng-000wound
Englisheng-000wrong
Englisheng-000zealous
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
Hagfa Pinyimhak-002cho2
Hagfa Pinyimhak-002chu3
Hagfa Pinyimhak-002chui2
Hagfa Pinyimhak-002chui3
Hagfa Pinyimhak-002chui5
Hagfa Pinyimhak-002chui6
Hagfa Pinyimhak-002ch’oi2
Hagfa Pinyimhak-002ch’ui2
Hagfa Pinyimhak-002ch’ui5
Hagfa Pinyimhak-002ch’ui6
Hagfa Pinyimhak-002ci1
Hagfa Pinyimhak-002ci5
Hagfa Pinyimhak-002ci6
Hagfa Pinyimhak-002cih2
Hagfa Pinyimhak-002cih5
Hagfa Pinyimhak-002cio2
Hagfa Pinyimhak-002co2
Hagfa Pinyimhak-002coi2
Hagfa Pinyimhak-002cot7
Hagfa Pinyimhak-002cu1
Hagfa Pinyimhak-002cu2
Hagfa Pinyimhak-002cu3
Hagfa Pinyimhak-002cui2
Hagfa Pinyimhak-002cui3
Hagfa Pinyimhak-002cui5
Hagfa Pinyimhak-002cui6
Hagfa Pinyimhak-002di3
Hagfa Pinyimhak-002doi5
Hagfa Pinyimhak-002dot7
Hagfa Pinyimhak-002dui3
Hagfa Pinyimhak-002dui5
Hagfa Pinyimhak-002dui6
Hagfa Pinyimhak-002jan1
Hagfa Pinyimhak-002jen1
Hagfa Pinyimhak-002ji2
Hagfa Pinyimhak-002ji3
Hagfa Pinyimhak-002ji5
Hagfa Pinyimhak-002jui5
Hagfa Pinyimhak-002pai2
Hagfa Pinyimhak-002pai3
Hagfa Pinyimhak-002pai5
Hagfa Pinyimhak-002ren1
Hagfa Pinyimhak-002ri2
Hagfa Pinyimhak-002ri3
Hagfa Pinyimhak-002se5
Hagfa Pinyimhak-002se6
Hagfa Pinyimhak-002si3
Hagfa Pinyimhak-002si5
Hagfa Pinyimhak-002sii5
Hagfa Pinyimhak-002sii6
Hagfa Pinyimhak-002sui5
Hagfa Pinyimhak-002sui6
Hagfa Pinyimhak-002tui3
Hagfa Pinyimhak-002tui5
Hagfa Pinyimhak-002ze2
Hagfa Pinyimhak-002zhui5
Hagfa Pinyimhak-002zi1
Hagfa Pinyimhak-002zih1
Hagfa Pinyimhak-002zih3
Hagfa Pinyimhak-002zii1
Hagfa Pinyimhak-002zii5
Hagfa Pinyimhak-002zot7
Hagfa Pinyimhak-002zu1
Hagfa Pinyimhak-002zu3
Hagfa Pinyimhak-002zui3
Hagfa Pinyimhak-002zui5
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006屿
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001atsumaru
Nihongojpn-001chi
Nihongojpn-001cho
Nihongojpn-001da
Nihongojpn-001jo
Nihongojpn-001ju
Nihongojpn-001mikuri
Nihongojpn-001noberu
Nihongojpn-001ochiru
Nihongojpn-001ogoru
Nihongojpn-001otosu
Nihongojpn-001sai
Nihongojpn-001se
Nihongojpn-001shima
Nihongojpn-001sho
Nihongojpn-001shu
Nihongojpn-001shuu
Nihongojpn-001so
Nihongojpn-001sochiru
Nihongojpn-001sugaru
Nihongojpn-001tai
Nihongojpn-001tanago
Nihongojpn-001te
Nihongojpn-001tei
Nihongojpn-001tetsu
Nihongojpn-001tojiru
Nihongojpn-001tsui
Nihongojpn-001tsuide
Nihongojpn-001tsuideru
Nihongojpn-001tsuku
Nihongojpn-001tsumi
Nihongojpn-001tsumisuru
Nihongojpn-001tsuzuri
Nihongojpn-001tsuzuru
Nihongojpn-001uramu
Nihongojpn-001utsu
Nihongojpn-001utsukushii
Nihongojpn-001yo
Nihongojpn-001zai
Nihongojpn-001zui
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001chel
Hangungmalkor-001chey
Hangungmalkor-001chwi
Hangungmalkor-001chwu
Hangungmalkor-001coy
Hangungmalkor-001se
Hangungmalkor-001tay
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhuì
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djiuɛ̀i
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002duəi
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dzhiò
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dzhuə̌i
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002ziǔ
tiếng Việtvie-000
tiếng Việtvie-000nậy
tiếng Việtvie-000truỵ
tiếng Việtvie-000tội
tiếng Việtvie-000tụ
tiếng Việtvie-000tự
tiếng Việtvie-000tựa
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001汿
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000汿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000𨣦
gwong2dung1 wa2yue-003bai1
gwong2dung1 wa2yue-003caau2
gwong2dung1 wa2yue-003cang4
gwong2dung1 wa2yue-003ceoi1
gwong2dung1 wa2yue-003ceoi4
gwong2dung1 wa2yue-003ci4
gwong2dung1 wa2yue-003co4
gwong2dung1 wa2yue-003cou1
gwong2dung1 wa2yue-003cyu5
gwong2dung1 wa2yue-003dei6
gwong2dung1 wa2yue-003deng6
gwong2dung1 wa2yue-003deoi1
gwong2dung1 wa2yue-003deoi2
gwong2dung1 wa2yue-003deoi3
gwong2dung1 wa2yue-003deoi6
gwong2dung1 wa2yue-003gei1
gwong2dung1 wa2yue-003hang1
gwong2dung1 wa2yue-003hung1
gwong2dung1 wa2yue-003jai6
gwong2dung1 wa2yue-003jeoi6
gwong2dung1 wa2yue-003jeui6
gwong2dung1 wa2yue-003jim1
gwong2dung1 wa2yue-003jyu4
gwong2dung1 wa2yue-003jyu5
gwong2dung1 wa2yue-003jyu6
gwong2dung1 wa2yue-003jyun1
gwong2dung1 wa2yue-003kei4
gwong2dung1 wa2yue-003kong3
gwong2dung1 wa2yue-003loi6
gwong2dung1 wa2yue-003ngou6
gwong2dung1 wa2yue-003noi6
gwong2dung1 wa2yue-003paang4
gwong2dung1 wa2yue-003pang4
gwong2dung1 wa2yue-003seoi4
gwong2dung1 wa2yue-003seoi6
gwong2dung1 wa2yue-003si3
gwong2dung1 wa2yue-003teoi4
gwong2dung1 wa2yue-003tok3
gwong2dung1 wa2yue-003zaa1
gwong2dung1 wa2yue-003zaau3
gwong2dung1 wa2yue-003zaau5
gwong2dung1 wa2yue-003zau6
gwong2dung1 wa2yue-003ze1
gwong2dung1 wa2yue-003zeoi1
gwong2dung1 wa2yue-003zeoi2
gwong2dung1 wa2yue-003zeoi3
gwong2dung1 wa2yue-003zeon3
gwong2dung1 wa2yue-003zi1
gwong2dung1 wa2yue-003zoei6
gwong2dung1 wa2yue-003zok6
gwong2dung1 wa2yue-003zui6
gwong2dung1 wa2yue-003zung3
gwong2dung1 wa2yue-003zyut3
gwong2dung1 wa2yue-003zyut6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004屿
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004汿
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004𫚈


PanLex

PanLex-PanLinx