PanLinx

Hagfa Pinyimhak-002
hap8
U+art-25436D5
U+art-25439C1
U+art-2544F6E
U+art-254530C
U+art-2545323
U+art-2545408
U+art-25454C8
U+art-25455D1
U+art-25459F6
U+art-2545CC7
U+art-2545EC5
U+art-2546415
U+art-25469BC
U+art-2546B31
U+art-2546D3D
U+art-2546E98
U+art-25472F9
U+art-25476C7
U+art-25476CD
U+art-25476D2
U+art-254778C
U+art-2547B1A
U+art-25484CB
U+art-25490C3
U+art-25495A4
U+art-25495D4
U+art-2549616
U+art-254981C
U+art-254988C
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003an1
Hànyǔcmn-003ba1
Hànyǔcmn-003da1
Hànyǔcmn-003gai4
Hànyǔcmn-003ge2
Hànyǔcmn-003ge3
Hànyǔcmn-003ha1
Hànyǔcmn-003ha4
Hànyǔcmn-003han2
Hànyǔcmn-003han4
Hànyǔcmn-003he1
Hànyǔcmn-003he2
Hànyǔcmn-003ka1
Hànyǔcmn-003kai4
Hànyǔcmn-003ke1
Hànyǔcmn-003ke2
Hànyǔcmn-003ke3
Hànyǔcmn-003ke4
Hànyǔcmn-003qia4
Hànyǔcmn-003qin1
Hànyǔcmn-003qu4
Hànyǔcmn-003que1
Hànyǔcmn-003que4
Hànyǔcmn-003sha4
Hànyǔcmn-003ta4
Hànyǔcmn-003xia2
Hànyǔcmn-003xia4
Hànyǔcmn-003yan3
Hànyǔcmn-003yi4
Englisheng-000about
Englisheng-000abrupt
Englisheng-000abruptly
Englisheng-000affix
Englisheng-000agreement
Englisheng-000all
Englisheng-000also
Englisheng-000beautiful woman
Englisheng-000because
Englisheng-000boast
Englisheng-000brag
Englisheng-000build
Englisheng-000but
Englisheng-000cage
Englisheng-000case
Englisheng-000casket
Englisheng-000cave
Englisheng-000cavern
Englisheng-000close
Englisheng-000collect
Englisheng-000combine
Englisheng-000construct
Englisheng-000consult
Englisheng-000cover
Englisheng-000covering
Englisheng-000diffuse
Englisheng-000drink
Englisheng-000entire
Englisheng-000environ
Englisheng-000erect
Englisheng-000excel
Englisheng-000for
Englisheng-000gather
Englisheng-000get together
Englisheng-000harmony
Englisheng-000hide
Englisheng-000join
Englisheng-000leaf of a door
Englisheng-000lid
Englisheng-000limited
Englisheng-000narrow
Englisheng-000narrow-minded
Englisheng-000negotiate
Englisheng-000now
Englisheng-000perhaps
Englisheng-000possibly
Englisheng-000same as
Englisheng-000shut
Englisheng-000sip
Englisheng-000small box
Englisheng-000soar
Englisheng-000spread
Englisheng-000sudden
Englisheng-000suddenly
Englisheng-000suit
Englisheng-000surpass
Englisheng-000then
Englisheng-000unexpected
Englisheng-000unexpectedly
Englisheng-000unite
Englisheng-000what
Englisheng-000whole
Englisheng-000why
Englisheng-000why not
Englisheng-000wine glass
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
Hagfa Pinyimhak-002ak7
Hagfa Pinyimhak-002am1
Hagfa Pinyimhak-002ap7
Hagfa Pinyimhak-002ba1
Hagfa Pinyimhak-002ep7
Hagfa Pinyimhak-002gai5
Hagfa Pinyimhak-002gak7
Hagfa Pinyimhak-002gap7
Hagfa Pinyimhak-002gap8
Hagfa Pinyimhak-002giap7
Hagfa Pinyimhak-002goi5
Hagfa Pinyimhak-002ha1
Hagfa Pinyimhak-002ha2
Hagfa Pinyimhak-002hap7
Hagfa Pinyimhak-002hat7
Hagfa Pinyimhak-002hat8
Hagfa Pinyimhak-002hiap7
Hagfa Pinyimhak-002hiap8
Hagfa Pinyimhak-002jap7
Hagfa Pinyimhak-002kap7
Hagfa Pinyimhak-002kap8
Hagfa Pinyimhak-002kiap8
Hagfa Pinyimhak-002lap7
Hagfa Pinyimhak-002ngam3
Hagfa Pinyimhak-002rap7
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003ap1
gwong2dung1 wa2yue-003baa1
gwong2dung1 wa2yue-003but3
gwong2dung1 wa2yue-003daap3
gwong2dung1 wa2yue-003daap6
gwong2dung1 wa2yue-003gaap3
gwong2dung1 wa2yue-003gap3
gwong2dung1 wa2yue-003gip6
gwong2dung1 wa2yue-003goi3
gwong2dung1 wa2yue-003gok3
gwong2dung1 wa2yue-003haa1
gwong2dung1 wa2yue-003haa5
gwong2dung1 wa2yue-003haai1
gwong2dung1 wa2yue-003haap3
gwong2dung1 wa2yue-003haap6
gwong2dung1 wa2yue-003hap1
gwong2dung1 wa2yue-003hap2
gwong2dung1 wa2yue-003hap6
gwong2dung1 wa2yue-003heoi3
gwong2dung1 wa2yue-003ho4
gwong2dung1 wa2yue-003hot3
gwong2dung1 wa2yue-003jap1
gwong2dung1 wa2yue-003jik1
gwong2dung1 wa2yue-003jing2
gwong2dung1 wa2yue-003jing4
gwong2dung1 wa2yue-003kaa1
gwong2dung1 wa2yue-003kap3
gwong2dung1 wa2yue-003kap6
gwong2dung1 wa2yue-003koi3
gwong2dung1 wa2yue-003ngap1
gwong2dung1 wa2yue-003tap1
gwong2dung1 wa2yue-003wo4
gwong2dung1 wa2yue-003zaap1
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx