PanLinx

gwong2dung1 wa2yue-003
hap6
U+art-2543529
U+art-2543549
U+art-254354E
U+art-25436CD
U+art-254384A
U+art-2543932
U+art-254397A
U+art-2543A89
U+art-2543B89
U+art-2543C30
U+art-2543C3C
U+art-2544894
U+art-2544A10
U+art-2544FA0
U+art-2544FE0
U+art-2545290
U+art-254530C
U+art-2545323
U+art-2545408
U+art-25455D1
U+art-2545648
U+art-25459F6
U+art-2545CC6
U+art-2545CC7
U+art-2545CE1
U+art-2545CFD
U+art-2545EC5
U+art-254608F
U+art-2546415
U+art-2546546
U+art-2546999
U+art-25469BC
U+art-2546B31
U+art-2546D3D
U+art-2546E98
U+art-25470DA
U+art-2547186
U+art-25472ED
U+art-25472F9
U+art-25473E8
U+art-25476C7
U+art-25476CD
U+art-25476D2
U+art-25476D6
U+art-254778B
U+art-254778C
U+art-2547856
U+art-2547864
U+art-25478D5
U+art-254791A
U+art-25479F4
U+art-2547BD5
U+art-2547CAD
U+art-2548020
U+art-2548462
U+art-25484CB
U+art-2548A65
U+art-25490C3
U+art-254927F
U+art-2549449
U+art-25494EA
U+art-25495A4
U+art-25495D4
U+art-2549616
U+art-254967F
U+art-254981C
U+art-254988C
U+art-2549904
U+art-2549978
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003an1
Hànyǔcmn-003ba1
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003chen1
Hànyǔcmn-003chi1
Hànyǔcmn-003cu4
Hànyǔcmn-003e4
Hànyǔcmn-003gai
Hànyǔcmn-003gai4
Hànyǔcmn-003ge1
Hànyǔcmn-003ge2
Hànyǔcmn-003ge3
Hànyǔcmn-003gài
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003ha1
Hànyǔcmn-003han2
Hànyǔcmn-003han4
Hànyǔcmn-003he1
Hànyǔcmn-003he2
Hànyǔcmn-003he4
Hànyǔcmn-003huo1
Hànyǔcmn-003huá
Hànyǔcmn-003huò
Hànyǔcmn-003huō
Hànyǔcmn-003hán
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jia1
Hànyǔcmn-003jia2
Hànyǔcmn-003jiā
Hànyǔcmn-003kai4
Hànyǔcmn-003ke1
Hànyǔcmn-003ke2
Hànyǔcmn-003ke3
Hànyǔcmn-003ke4
Hànyǔcmn-003kun3
Hànyǔcmn-003kài
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003qia4
Hànyǔcmn-003qian3
Hànyǔcmn-003qie4
Hànyǔcmn-003qin1
Hànyǔcmn-003qià
Hànyǔcmn-003qiè
Hànyǔcmn-003qu4
Hànyǔcmn-003que1
Hànyǔcmn-003que4
Hànyǔcmn-003qīn
Hànyǔcmn-003sha4
Hànyǔcmn-003shan3
Hànyǔcmn-003shà
Hànyǔcmn-003ta3
Hànyǔcmn-003ta4
Hànyǔcmn-003tian2
Hànyǔcmn-003tian4
Hànyǔcmn-003xia2
Hànyǔcmn-003xia4
Hànyǔcmn-003xiá
Hànyǔcmn-003xiā
Hànyǔcmn-003xiǎn
Hànyǔcmn-003ya1
Hànyǔcmn-003yan3
Hànyǔcmn-003za1
Hànyǔcmn-003zhen4
Hànyǔcmn-003è
Hànyǔcmn-003ān
Englisheng-000about
Englisheng-000abrupt
Englisheng-000abruptly
Englisheng-000abundant
Englisheng-000affix
Englisheng-000agreement
Englisheng-000all
Englisheng-000also
Englisheng-000anger
Englisheng-000angry
Englisheng-000argue
Englisheng-000assorted
Englisheng-000avarice
Englisheng-000bait
Englisheng-000be in harmony
Englisheng-000beautiful woman
Englisheng-000because
Englisheng-000blazing
Englisheng-000blend with
Englisheng-000blow off
Englisheng-000boast
Englisheng-000brag
Englisheng-000build
Englisheng-000bump against
Englisheng-000but
Englisheng-000cage
Englisheng-000cake
Englisheng-000case
Englisheng-000casket
Englisheng-000cave
Englisheng-000cavern
Englisheng-000caves
Englisheng-000chamber
Englisheng-000chivalry
Englisheng-000close
Englisheng-000collect
Englisheng-000collide
Englisheng-000combine
Englisheng-000consider
Englisheng-000construct
Englisheng-000consult
Englisheng-000contemplate
Englisheng-000cover
Englisheng-000covering
Englisheng-000covet
Englisheng-000destroy
Englisheng-000diffuse
Englisheng-000dig
Englisheng-000dig a hole
Englisheng-000doze off
Englisheng-000drink
Englisheng-000entire
Englisheng-000environ
Englisheng-000erect
Englisheng-000excel
Englisheng-000fiery
Englisheng-000for
Englisheng-000frown
Englisheng-000gather
Englisheng-000get together
Englisheng-000gorge
Englisheng-000greed
Englisheng-000groan
Englisheng-000hafnium
Englisheng-000harmony
Englisheng-000hide
Englisheng-000hit
Englisheng-000hit against
Englisheng-000hot
Englisheng-000improper
Englisheng-000isthmus
Englisheng-000jaw
Englisheng-000join
Englisheng-000knight-errant
Englisheng-000knock into
Englisheng-000leaf
Englisheng-000leaf of a door
Englisheng-000lid
Englisheng-000limited
Englisheng-000long for
Englisheng-000loquacious
Englisheng-000mixed
Englisheng-000moan
Englisheng-000mouth
Englisheng-000narrow
Englisheng-000narrow-minded
Englisheng-000negotiate
Englisheng-000now
Englisheng-000open the eyes
Englisheng-000penetrate
Englisheng-000perhaps
Englisheng-000pleasing
Englisheng-000possibly
Englisheng-000protect
Englisheng-000rail at
Englisheng-000repeated
Englisheng-000reproach
Englisheng-000same as
Englisheng-000satisfying
Englisheng-000shut
Englisheng-000sip
Englisheng-000sleepy
Englisheng-000small box
Englisheng-000sound
Englisheng-000spread
Englisheng-000straits
Englisheng-000strike
Englisheng-000sudden
Englisheng-000suddenly
Englisheng-000suit
Englisheng-000surpass
Englisheng-000then
Englisheng-000think
Englisheng-000till
Englisheng-000tuck in
Englisheng-000undignified
Englisheng-000unexpected
Englisheng-000unexpectedly
Englisheng-000unite
Englisheng-000what
Englisheng-000whole
Englisheng-000why
Englisheng-000why not
Englisheng-000wine glass
Englisheng-000wrangle
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
Hagfa Pinyimhak-002ak7
Hagfa Pinyimhak-002ap7
Hagfa Pinyimhak-002ba1
Hagfa Pinyimhak-002chin1
Hagfa Pinyimhak-002ci3
Hagfa Pinyimhak-002cihn1
Hagfa Pinyimhak-002cuk7
Hagfa Pinyimhak-002ep7
Hagfa Pinyimhak-002gai5
Hagfa Pinyimhak-002gak7
Hagfa Pinyimhak-002gap7
Hagfa Pinyimhak-002gap8
Hagfa Pinyimhak-002giap7
Hagfa Pinyimhak-002goi5
Hagfa Pinyimhak-002gok8
Hagfa Pinyimhak-002hap7
Hagfa Pinyimhak-002hap8
Hagfa Pinyimhak-002hiap7
Hagfa Pinyimhak-002hiap8
Hagfa Pinyimhak-002hip7
Hagfa Pinyimhak-002jap7
Hagfa Pinyimhak-002jap8
Hagfa Pinyimhak-002kap7
Hagfa Pinyimhak-002kap8
Hagfa Pinyimhak-002kiap7
Hagfa Pinyimhak-002kiap8
Hagfa Pinyimhak-002koi3
Hagfa Pinyimhak-002kok7
Hagfa Pinyimhak-002kok8
Hagfa Pinyimhak-002lap7
Hagfa Pinyimhak-002ngam3
Hagfa Pinyimhak-002ngap8
Hagfa Pinyimhak-002rap7
Hagfa Pinyimhak-002rap8
Hagfa Pinyimhak-002vok7
Hagfa Pinyimhak-002wok7
Hagfa Pinyimhak-002zhin1
Hagfa Pinyimhak-002zihn1
Hagfa Pinyimhak-002zin1
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001ago
Nihongojpn-001ahu
Nihongojpn-001amaneshi
Nihongojpn-001au
Nihongojpn-001awaseru
Nihongojpn-001futa
Nihongojpn-001futamono
Nihongojpn-001gai
Nihongojpn-001gan
Nihongojpn-001gatsu
Nihongojpn-001gohu
Nihongojpn-001gon
Nihongojpn-001gou
Nihongojpn-001gyou
Nihongojpn-001kachi
Nihongojpn-001kahu
Nihongojpn-001kai
Nihongojpn-001kaku
Nihongojpn-001kan
Nihongojpn-001kasa
Nihongojpn-001kataru
Nihongojpn-001katsu
Nihongojpn-001kou
Nihongojpn-001kugurido
Nihongojpn-001kyaku
Nihongojpn-001kyan
Nihongojpn-001kyou
Nihongojpn-001nanzo
Nihongojpn-001niwaka
Nihongojpn-001nomu
Nihongojpn-001ochikomuoto
Nihongojpn-001oou
Nihongojpn-001oshiyaberi
Nihongojpn-001otokodate
Nihongojpn-001sakadaru
Nihongojpn-001saku
Nihongojpn-001sara
Nihongojpn-001tachimachi
Nihongojpn-001tagayasu
Nihongojpn-001tobira
Nihongojpn-001uruosu
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001hap
Hangungmalkor-001hup
Hangungmalkor-001hwak
Hangungmalkor-001hyep
Hangungmalkor-001kap
Hangungmalkor-001kay
Hangungmalkor-001kyep
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gɑ̀i
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002hep
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002hop
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002hɑp
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kɑp
tiếng Việtvie-000cái
tiếng Việtvie-000hiệp
tiếng Việtvie-000hộp
tiếng Việtvie-000hợp
tiếng Việtvie-000hụp
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003aap6
gwong2dung1 wa2yue-003ap1
gwong2dung1 wa2yue-003baa1
gwong2dung1 wa2yue-003but3
gwong2dung1 wa2yue-003can1
gwong2dung1 wa2yue-003cuk1
gwong2dung1 wa2yue-003daap3
gwong2dung1 wa2yue-003daap6
gwong2dung1 wa2yue-003fok3
gwong2dung1 wa2yue-003gaap3
gwong2dung1 wa2yue-003gap3
gwong2dung1 wa2yue-003gip3
gwong2dung1 wa2yue-003gip6
gwong2dung1 wa2yue-003goi3
gwong2dung1 wa2yue-003gok3
gwong2dung1 wa2yue-003haa1
gwong2dung1 wa2yue-003haap1
gwong2dung1 wa2yue-003haap3
gwong2dung1 wa2yue-003haap6
gwong2dung1 wa2yue-003ham2
gwong2dung1 wa2yue-003hap1
gwong2dung1 wa2yue-003hap2
gwong2dung1 wa2yue-003hat6
gwong2dung1 wa2yue-003hau3
gwong2dung1 wa2yue-003hip3
gwong2dung1 wa2yue-003ho4
gwong2dung1 wa2yue-003hot3
gwong2dung1 wa2yue-003jap1
gwong2dung1 wa2yue-003jik1
gwong2dung1 wa2yue-003jing2
gwong2dung1 wa2yue-003jing4
gwong2dung1 wa2yue-003kap3
gwong2dung1 wa2yue-003kap6
gwong2dung1 wa2yue-003koi3
gwong2dung1 wa2yue-003liu4
gwong2dung1 wa2yue-003liu6
gwong2dung1 wa2yue-003ngap1
gwong2dung1 wa2yue-003saap3
gwong2dung1 wa2yue-003sap3
gwong2dung1 wa2yue-003sau2
gwong2dung1 wa2yue-003sip3
gwong2dung1 wa2yue-003taap3
gwong2dung1 wa2yue-003wo4
gwong2dung1 wa2yue-003wok3
gwong2dung1 wa2yue-003wok6
gwong2dung1 wa2yue-003zaap3
gwong2dung1 wa2yue-003zan1
gwong2dung1 wa2yue-003zuk1
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx