PanLinx

gwong2dung1 wa2yue-003
gap3
U+art-2543837
U+art-2543B58
U+art-2543C44
U+art-2543F2A
U+art-25441F2
U+art-25445D8
U+art-25446DF
U+art-2544914
U+art-25449FB
U+art-2544ABA
U+art-2544AE6
U+art-2544F6E
U+art-254530C
U+art-2545408
U+art-2545939
U+art-254593E
U+art-2545CC6
U+art-2546213
U+art-254643F
U+art-2546546
U+art-25476D6
U+art-2548462
U+art-25484CB
U+art-25486E4
U+art-25490C3
U+art-25495A4
U+art-254981C
U+art-254988C
U+art-2549BAF
U+art-2549D3F
U+art-2549E3D
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001鴿
Hànyǔcmn-003an1
Hànyǔcmn-003ce4
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003gai
Hànyǔcmn-003gai4
Hànyǔcmn-003ge1
Hànyǔcmn-003ge2
Hànyǔcmn-003ge3
Hànyǔcmn-003gài
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003han2
Hànyǔcmn-003han4
Hànyǔcmn-003he1
Hànyǔcmn-003he2
Hànyǔcmn-003he4
Hànyǔcmn-003hei1
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003hán
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003hēi
Hànyǔcmn-003jia1
Hànyǔcmn-003jia2
Hànyǔcmn-003jian4
Hànyǔcmn-003jie2
Hànyǔcmn-003jiàn
Hànyǔcmn-003jiá
Hànyǔcmn-003jié
Hànyǔcmn-003jiā
Hànyǔcmn-003kai4
Hànyǔcmn-003ke4
Hànyǔcmn-003mo4
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003niu2
Hànyǔcmn-003qin1
Hànyǔcmn-003qīn
Hànyǔcmn-003ta4
Hànyǔcmn-003xia2
Hànyǔcmn-003xiang4
Hànyǔcmn-003xiá
Hànyǔcmn-003xié
Hànyǔcmn-003é
Englisheng-000about
Englisheng-000affix
Englisheng-000because
Englisheng-000boast
Englisheng-000brag
Englisheng-000build
Englisheng-000but
Englisheng-000chamber
Englisheng-000clam
Englisheng-000close
Englisheng-000collect
Englisheng-000combine
Englisheng-000construct
Englisheng-000cough
Englisheng-000cover
Englisheng-000covering
Englisheng-000cranium
Englisheng-000dove
Englisheng-000environ
Englisheng-000erect
Englisheng-000etc.
Englisheng-000excel
Englisheng-000for
Englisheng-000force
Englisheng-000gather
Englisheng-000gum
Englisheng-000hide
Englisheng-000insipid
Englisheng-000jaw
Englisheng-000join
Englisheng-000keep quiet
Englisheng-000keep silence
Englisheng-000lid
Englisheng-000lined
Englisheng-000mingle
Englisheng-000mix
Englisheng-000mouth
Englisheng-000now
Englisheng-000perhaps
Englisheng-000pigeon
Englisheng-000pincers
Englisheng-000plan
Englisheng-000possibly
Englisheng-000press
Englisheng-000protect
Englisheng-000same as
Englisheng-000sandwiched
Englisheng-000scabbard
Englisheng-000sheath
Englisheng-000shut
Englisheng-000skull
Englisheng-000speechless
Englisheng-000spit
Englisheng-000squeeze
Englisheng-000suit
Englisheng-000surpass
Englisheng-000tasteless
Englisheng-000teethridge
Englisheng-000that
Englisheng-000then
Englisheng-000this
Englisheng-000tongs
Englisheng-000tweezers
Englisheng-000unite
Englisheng-000weevil
Englisheng-000whip
Englisheng-000wordless
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000鴿
Hagfa Pinyimhak-002am1
Hagfa Pinyimhak-002bung3
Hagfa Pinyimhak-002gai5
Hagfa Pinyimhak-002gak7
Hagfa Pinyimhak-002gap7
Hagfa Pinyimhak-002gap8
Hagfa Pinyimhak-002giap7
Hagfa Pinyimhak-002giap8
Hagfa Pinyimhak-002goi5
Hagfa Pinyimhak-002ha2
Hagfa Pinyimhak-002ham1
Hagfa Pinyimhak-002hap7
Hagfa Pinyimhak-002hap8
Hagfa Pinyimhak-002hiap8
Hagfa Pinyimhak-002kap7
Hagfa Pinyimhak-002kiap78
Hagfa Pinyimhak-002kiap8
Hagfa Pinyimhak-002lap7
Hagfa Pinyimhak-002met8
Hagfa Pinyimhak-002ngam3
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000鴿
Nihongojpn-001ago
Nihongojpn-001au
Nihongojpn-001awaseru
Nihongojpn-001futa
Nihongojpn-001gai
Nihongojpn-001gan
Nihongojpn-001gatsu
Nihongojpn-001gon
Nihongojpn-001gou
Nihongojpn-001gyou
Nihongojpn-001hamaguri
Nihongojpn-001hasamu
Nihongojpn-001hato
Nihongojpn-001kai
Nihongojpn-001kan
Nihongojpn-001kasa
Nihongojpn-001katsu
Nihongojpn-001kou
Nihongojpn-001kugurido
Nihongojpn-001kyou
Nihongojpn-001oou
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001hap
Hangungmalkor-001hyep
Hangungmalkor-001kap
Hangungmalkor-001kay
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gæp
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gɑ̀i
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002hop
tiếng Việtvie-000cái
tiếng Việtvie-000giáp
tiếng Việtvie-000hợp
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000鴿
gwong2dung1 wa2yue-003caak3
gwong2dung1 wa2yue-003cin2
gwong2dung1 wa2yue-003daap6
gwong2dung1 wa2yue-003gaak3
gwong2dung1 wa2yue-003gaap2
gwong2dung1 wa2yue-003gaap3
gwong2dung1 wa2yue-003gap2
gwong2dung1 wa2yue-003gep6
gwong2dung1 wa2yue-003gip2
gwong2dung1 wa2yue-003gip3
gwong2dung1 wa2yue-003gip6
gwong2dung1 wa2yue-003goi3
gwong2dung1 wa2yue-003gok3
gwong2dung1 wa2yue-003haa4
gwong2dung1 wa2yue-003haak1
gwong2dung1 wa2yue-003haap3
gwong2dung1 wa2yue-003haap6
gwong2dung1 wa2yue-003hak1
gwong2dung1 wa2yue-003hap1
gwong2dung1 wa2yue-003hap6
gwong2dung1 wa2yue-003hip3
gwong2dung1 wa2yue-003ho4
gwong2dung1 wa2yue-003hon6
gwong2dung1 wa2yue-003kaau3
gwong2dung1 wa2yue-003kap3
gwong2dung1 wa2yue-003kap6
gwong2dung1 wa2yue-003koi3
gwong2dung1 wa2yue-003maak6
gwong2dung1 wa2yue-003sim2
gwong2dung1 wa2yue-003tap1
gwong2dung1 wa2yue-003tiu5
gwong2dung1 wa2yue-003zaau1
gwong2dung1 wa2yue-003zim6
gwong2dung1 wa2yue-003zip3
gwong2dung1 wa2yue-003zit6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx