PanLinx

español ecuatorianospa-012llapingacho
Englisheng-000Llapingachos
españolspa-000Llapingachos
Impapuraqvi-000llapingachu
Qusqu qhichwa simiquz-000llap'inkacha
Qusqu qhichwa simiquz-000llap'inqa
Shukllachishka Kichwaque-001llapirachana
Impapuraqvi-000llapirachana
Chanka rimayquy-000llapirachay
Qusqu qhichwa simiquz-000llapʼirachay
Shukllachishka Kichwaque-001llapiri
Chanka rimayquy-000llapiriy
Qusqu qhichwa simiquz-000llapiriy
Impapuraqvi-000llapiriy
catalàcat-000llapis
catalàcat-000llapis automàtic
catalàcat-000llapis de color
catalàcat-000llapis de colors
catalàcat-000llapis de les celles
catalàcat-000llapis de memòria
catalàcat-000llapis de plom
catalàcat-000llapis d’ulls
asturianuast-000llapislázuli
catalàcat-000llapis òptic
Wanuku rimayqub-000..llapiy
Wanuku rimayqub-000llapiy
Chanka rimayquy-000llapiy
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llapiy
Waylla Wankaqvw-000llapiy
Qusqu qhichwa simiquz-000llapʼiy
asturianuast-000llápiz
Inkawasi-Kañarisquf-000llaplla
Chanka rimayquy-000llaplla
Qusqu qhichwa simiquz-000llaplla
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaplla
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llapllawa
asturianuast-000llapón
catalàcat-000llaprea de mar
Arhintinap runasiminqus-000llapsa
Yawyu runasimiqux-000llapsa
Chanka rimayquy-000llapsa
Qusqu qhichwa simiquz-000llapsa
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llapsa
Proto-Quechuaqwe-000llapsa
Arhintinap runasiminqus-000llapsayachiy
Chanka rimayquy-000llapsayachiy
Qusqu qhichwa simiquz-000llapsayachiy
Arhintinap runasiminqus-000llapsayay
Chanka rimayquy-000llapsayay
Qusqu qhichwa simiquz-000llapsayay
Wanuku rimayqub-000llapsha
Qusqu qhichwa simiquz-000llapsha
Waylla Wankaqvw-000llapsha
Shawsha Wankaqxw-000llapsha
Waylla Wankaqvw-000llapshayaay
Waylla Wankaqvw-000llapshyaay
Chanka rimayquy-000llapta
Qusqu qhichwa simiquz-000llapta
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llapta
Kurunkuqwa-000llapta
Siwasqxn-000llapta
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaptay
toskërishteals-000llapush
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llapuy
Chanka rimayquy-000llaq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaq
aymar aruayr-000llaqa
Inkawasi-Kañarisquf-000llaqa
Chanka rimayquy-000llaqa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqa choqe
Chanka rimayquy-000llaqa chuqi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqa chuqi
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqe
Chanka rimayquy-000llaqella
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqhi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqhiy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqhun
Chanka rimayquy-000llaqi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqi
Waylla Wankaqvw-000llaqi
Chanka rimayquy-000llaqilla
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqilla
Chanka rimayquy-000llaqitumay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqitumay
Siwasqxn-000llaqitumay
Siwasqxn-000llaqitumee
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqlla
Chanka rimayquy-000llaqllakuq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqllakuq
Waylla Wankaqvw-000llaqllakuq
Chanka rimayquy-000llaqllaq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqllaq
Chincha Buliwyaqul-000llaqllariy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqllariy
Chanka rimayquy-000llaqllasqa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqllasqa
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqllasqa
Wanuku rimayqub-000llaqllay
Inkawasi-Kañarisquf-000llaqllay
Chanka rimayquy-000llaqllay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqllay
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqllay
Waylla Wankaqvw-000llaqllay
Shawsha Wankaqxw-000llaqllay
Inkawasi-Kañarisquf-000llaqlliy
Chanka rimayquy-000llaqlliy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqlliy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqmaq
Chincha Buliwyaqul-000llaqolakuy
Urin Buliwyaquh-000llaqolla
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqolla
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqolla
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqollakuy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqollay
Chanka rimayquy-000llaqpiy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqpiy
Chanka rimayquy-000llaqsa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqsa
Chanka rimayquy-000llaqsachiy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqsachiy
Chanka rimayquy-000Llaqsa Churapa
Qusqu qhichwa simiquz-000Llaqsa Churapa
Chanka rimayquy-000llaqsasqa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqsasqa
Chanka rimayquy-000llaqsay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqsay
Runa Simique-000llaqta
Inkawasi-Kañarisquf-000llaqta
Chincha Buliwyaqul-000llaqta
Arhintinap runasiminqus-000llaqta
Yawyu runasimiqux-000llaqta
Chanka rimayquy-000llaqta
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta
Kashamarka rimayqvc-000llaqta
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqta
Chanka rimayquy-000llaqta amachaq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta amachaq
italianoita-000llaqta apu
Chanka rimayquy-000llaqta apu
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta apu
Chanka rimayquy-000Llaqta Ayllu
Qusqu qhichwa simiquz-000Llaqta Ayllu
Chanka rimayquy-000llaqta ayllu
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta ayllu
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtachakuy
Chanka rimayquy-000llaqtachasqa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtachasqa
Chanka rimayquy-000llaqtachay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtachay
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtachay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtah hapʼiynin
Urin Buliwyaquh-000llaqtaj hapʼiynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta kamayoq
Chanka rimayquy-000llaqta kamayuq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta kamayuq
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtakamichik
Chanka rimayquy-000llaqta kawsay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta kawsay
Chanka rimayquy-000llaqta kay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta kay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta khuyaq
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtaku
Chanka rimayquy-000llaqta kuyaq
Chanka rimayquy-000llaqtamanta
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtamanta
Chanka rimayquy-000llaqtamanta lluqsiri
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtamanta lluqsiri
Chanka rimayquy-000llaqtamanta qarquy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtamanta qarquy
Chanka rimayquy-000llaqta masi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta masi
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqta masi
Arhintinap runasiminqus-000llaqtamasi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtamasi
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtamasiy
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqta ñan
Chanka rimayquy-000llaqtanayay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtanayay
Chanka rimayquy-000llaqtanpi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtanpi
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtanpurik
Chanka rimayquy-000llaqtantin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtantin
Chanka rimayquy-000llaqtantin runa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtantin runa
Runa Simique-000Llaqtapata
Chanka rimayquy-000llaqtap hapiynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtap hapʼiynin
Chanka rimayquy-000llaqtap kamachiynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtap kamachiynin
Chanka rimayquy-000llaqtap kamaynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtap kamaynin
Chanka rimayquy-000llaqtap kaynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtap kaynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtaq hapʼiynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtaq kamachiynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtaq kamaynin
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtaq kaynin
Chanka rimayquy-000llaqtari allpa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtari allpa
Chanka rimayquy-000llaqta rimay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta rimay
Chanka rimayquy-000llaqtariy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtariy
Chanka rimayquy-000llaqta runa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta runa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtaruna
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtaruna
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtasimi
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqta taki
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqtatayta
Chanka rimayquy-000llaqta usay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta usay
Chanka rimayquy-000llaqta wasi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqta wasi
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqta wasi
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtax hapʼiynin
Chanka rimayquy-000llaqtay
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtay
Chanka rimayquy-000llaqtayakuy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayakuy
Chanka rimayquy-000llaqtayku
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayku
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayoq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayoq runa
Chanka rimayquy-000llaqtayuq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayuq
Runa Simique-000Llaqtayuq Kane
Chanka rimayquy-000llaqtayuqkuna
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayuqkuna
Chanka rimayquy-000llaqtayuqkunata mitsaq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayuqkunata mitsʼaq
Chanka rimayquy-000llaqtayuq runa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtayuq runa
Maltimlt-000llaqtu
Wanuku rimayqub-000llaqtu
Chanka rimayquy-000llaqtu
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqtu
Shukllachishka Kichwaque-001llaqui
Shukllachishka Kichwaque-001llaquichi
Shukllachishka Kichwaque-001llaquichic
Shukllachishka Kichwaque-001llaquichic huallparicuna
Shukllachishka Kichwaque-001llaquichina
Shukllachishka Kichwaque-001llaquichipacha
Shukllachishka Kichwaque-001llaquicu
Shukllachishka Kichwaque-001llaquilla
Wanuku rimayqub-000llaqui-n
Shukllachishka Kichwaque-001llaquina
Shukllachishka Kichwaque-001llaquinayac
Shukllachishka Kichwaque-001llaquipimi cana
Shukllachishka Kichwaque-001llaquirina
Shukllachishka Kichwaque-001llaquitucui
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqulla
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqulla
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqullakuy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqullay
Shawsha Wankaqxw-000..llaqwa
Chanka rimayquy-000llaqwa
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqwa
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqwa
Shawsha Wankaqxw-000llaqwa
Siwasqxn-000llaqwa-
Deutschdeu-000Llaqwa mischen
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqwapayay
Chanka rimayquy-000llaqwaq
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqwaq
Chanka rimayquy-000Llaqwas
Qusqu qhichwa simiquz-000Llaqwas
Inkawasi-Kañarisquf-000Llaqwasha
Wanuku rimayqub-000llaqway
Inkawasi-Kañarisquf-000llaqway
Arhintinap runasiminqus-000llaqway
Yawyu runasimiqux-000llaqway
Chanka rimayquy-000llaqway
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqway
Kashamarka rimayqvc-000llaqway
Apurimaqpaq Runasimiqve-000llaqway
Waylla Wankaqvw-000llaqway
Siwasqxn-000llaqway
Shawsha Wankaqxw-000llaqway
Chanka rimayquy-000llaqwaykuy
Qusqu qhichwa simiquz-000llaqwaykuy
asturianuast-000llar
Brithenigbzt-000llar
catalàcat-000llar
españolspa-000llar
Buasival-000llar
Llárriéshart-258llár
Boraboa-000llárahíwa
Boraboa-000llaráhllára
Boraboa-000llarállára
Brithenigbzt-000llarar
asturianuast-000llaráu


PanLex

PanLex-PanLinx