PanLinx

tiếng Việtvie-000
thủ
U+art-25453D6
U+art-254624B
U+art-2549996
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003shou
Hànyǔcmn-003shoǔ
Hànyǔcmn-003shǒu
Englisheng-000chief
Englisheng-000first
Englisheng-000hand
Englisheng-000head
Englisheng-000leader
Englisheng-000obtain
Englisheng-000poem
Englisheng-000receive
Englisheng-000select
Englisheng-000snaffle
Englisheng-000take
françaisfra-000chiper
françaisfra-000choper
françaisfra-000défensive
françaisfra-000emporter discrètement
françaisfra-000garder
françaisfra-000hure
françaisfra-000jouer
françaisfra-000tenir
françaisfra-000tête
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001koube
Nihongojpn-001kubi
Nihongojpn-001shirushi
Nihongojpn-001shu
Nihongojpn-001shuu
Nihongojpn-001te
Nihongojpn-001tezukara
Nihongojpn-001toru
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001chwi
Hangungmalkor-001swu
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002shiǒu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002tsiǒ
русскийrus-000спереть
русскийrus-000стащить
русскийrus-000таскать
русскийrus-000тащить
русскийrus-000утащить
русскийrus-000утягивать
tiếng Việtvie-000cuỗm
tiếng Việtvie-000cuỗm ... đi
tiếng Việtvie-000cuỗm mất
tiếng Việtvie-000cuỗm đi
tiếng Việtvie-000lấy cắp
tiếng Việtvie-000mang theo
tiếng Việtvie-000nẫng
tiếng Việtvie-000nẫng ... đi
tiếng Việtvie-000thó
tiếng Việtvie-000thủ mất
tiếng Việtvie-000xoáy
tiếng Việtvie-000xoắy
tiếng Việtvie-000xách theo
tiếng Việtvie-000ăn cắp
tiếng Việtvie-000đem theo
tiếng Việtvie-000đánh cắp
tiếng Việtvie-000đầu
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001𠂿
𡨸儒vie-001𩠐
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003ceoi2
gwong2dung1 wa2yue-003sau2
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx