PanLinx

Nihongojpn-001
kon
U+art-2544E28
U+art-2544ECA
U+art-2544F12
U+art-2544F77
U+art-2544FD2
U+art-2544FFD
U+art-2545031
U+art-25450F8
U+art-25451F5
U+art-25452A4
U+art-2545375
U+art-25454CF
U+art-2545505
U+art-25456F0
U+art-25456F7
U+art-2545702
U+art-2545745
U+art-2545764
U+art-2545803
U+art-254583F
U+art-2545888
U+art-25458BE
U+art-25458F8
U+art-25458FC
U+art-25459A1
U+art-25459CF
U+art-2545A5A
U+art-2545CEE
U+art-2545D10
U+art-2545D11
U+art-2545D41
U+art-2545D45
U+art-2545D94
U+art-2545DCF
U+art-2545E70
U+art-2545ED1
U+art-2545EDE
U+art-2545EFA
U+art-2545F07
U+art-2545F3F
U+art-2545F88
U+art-2545FF6
U+art-2545FFA
U+art-2546068
U+art-2546083
U+art-25460C2
U+art-25460DB
U+art-25460DE
U+art-25460FD
U+art-2546141
U+art-254616C
U+art-25461C7
U+art-254630B
U+art-2546346
U+art-254656F
U+art-25465B3
U+art-25465D4
U+art-2546606
U+art-254660F
U+art-2546615
U+art-254662C
U+art-254665C
U+art-254668B
U+art-2546774
U+art-2546839
U+art-25468A1
U+art-25468B1
U+art-25468CD
U+art-25468D4
U+art-254694E
U+art-2546B23
U+art-2546B3D
U+art-2546B3F
U+art-2546B46
U+art-2546DBD
U+art-2546DE6
U+art-2546DF7
U+art-2546E3E
U+art-2546EB7
U+art-2546EDA
U+art-2546EFE
U+art-2546F0C
U+art-2547017
U+art-254705D
U+art-2547098
U+art-254711C
U+art-254728D
U+art-25472E0
U+art-254732E
U+art-254737B
U+art-2547428
U+art-254742F
U+art-254743F
U+art-25474DB
U+art-25475D5
U+art-254774F
U+art-2547767
U+art-2547774
U+art-254780D
U+art-25478E1
U+art-2547981
U+art-2547A07
U+art-2547A1B
U+art-2547AFB
U+art-2547B4B
U+art-2547D09
U+art-2547D3A
U+art-2547D91
U+art-2547DC4
U+art-2547DE1
U+art-2547F64
U+art-25481D7
U+art-25481FD
U+art-254826E
U+art-25482B8
U+art-25482F7
U+art-254831B
U+art-25483CE
U+art-254849F
U+art-254859F
U+art-254861E
U+art-254886E
U+art-254889E
U+art-25488C8
U+art-25488CD
U+art-25488F7
U+art-254890C
U+art-2548930
U+art-25489A0
U+art-2548A22
U+art-2548A24
U+art-2548AE2
U+art-2548AF4
U+art-2548C3D
U+art-2548C64
U+art-2548C87
U+art-2548D1B
U+art-2548DDF
U+art-2548F21
U+art-2548F25
U+art-2548FD1
U+art-2549153
U+art-2549163
U+art-25491D1
U+art-2549315
U+art-254946B
U+art-25495AB
U+art-25495BD
U+art-2549723
U+art-2549773
U+art-25497AC
U+art-254980E
U+art-2549851
U+art-25498E6
U+art-254991B
U+art-254992B
U+art-2549AD6
U+art-2549AE0
U+art-2549B42
U+art-2549BC0
U+art-2549BE4
U+art-2549C14
U+art-2549C25
U+art-2549C5E
U+art-2549C64
U+art-2549CF9
U+art-2549D7E
U+art-2549DA4
U+art-2549DB1
U+art-2549F32
U+art-2549F66
U+art-2549F7D
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000欿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001弿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001欿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003dàn
Hànyǔcmn-003guàn
Hànyǔcmn-003guān
Hànyǔcmn-003guǎn
Hànyǔcmn-003gàn
Hànyǔcmn-003gèn
Hànyǔcmn-003gén
Hànyǔcmn-003gòng
Hànyǔcmn-003gùn
Hànyǔcmn-003gān
Hànyǔcmn-003gēn
Hànyǔcmn-003gěn
Hànyǔcmn-003gǎn
Hànyǔcmn-003gǔn
Hànyǔcmn-003huàn
Hànyǔcmn-003huán
Hànyǔcmn-003huī
Hànyǔcmn-003hàn
Hànyǔcmn-003hào
Hànyǔcmn-003hán
Hànyǔcmn-003hèn
Hànyǔcmn-003hén
Hànyǔcmn-003héng
Hànyǔcmn-003hùn
Hànyǔcmn-003hún
Hànyǔcmn-003hān
Hànyǔcmn-003hěn
Hànyǔcmn-003hūn
Hànyǔcmn-003hǎng
Hànyǔcmn-003hǔn
Hànyǔcmn-003jiàn
Hànyǔcmn-003jiān
Hànyǔcmn-003jiǎn
Hànyǔcmn-003jìn
Hànyǔcmn-003jīn
Hànyǔcmn-003jūn
Hànyǔcmn-003jǐn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003kuān
Hànyǔcmn-003kuǎn
Hànyǔcmn-003kàn
Hànyǔcmn-003kùn
Hànyǔcmn-003kān
Hànyǔcmn-003kěn
Hànyǔcmn-003kūn
Hànyǔcmn-003kǎn
Hànyǔcmn-003kǔn
Hànyǔcmn-003liǎn
Hànyǔcmn-003luǎn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003mián
Hànyǔcmn-003mào
Hànyǔcmn-003mán
Hànyǔcmn-003mèn
Hànyǔcmn-003mín
Hànyǔcmn-003mǐn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003nán
Hànyǔcmn-003qiàn
Hànyǔcmn-003qián
Hànyǔcmn-003qiān
Hànyǔcmn-003qiǎn
Hànyǔcmn-003quán
Hànyǔcmn-003qìn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003qín
Hànyǔcmn-003qīn
Hànyǔcmn-003qūn
Hànyǔcmn-003qǐn
Hànyǔcmn-003rèn
Hànyǔcmn-003suō
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003xiàn
Hànyǔcmn-003xián
Hànyǔcmn-003xiáo
Hànyǔcmn-003xiān
Hànyǔcmn-003xiǎn
Hànyǔcmn-003xuān
Hànyǔcmn-003xùn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003xīn
Hànyǔcmn-003yuān
Hànyǔcmn-003yàn
Hànyǔcmn-003yán
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003yín
Hànyǔcmn-003yùn
Hànyǔcmn-003yún
Hànyǔcmn-003yān
Hànyǔcmn-003yǎn
Hànyǔcmn-003yǐn
Hànyǔcmn-003yǔn
Hànyǔcmn-003zhuàng
Hànyǔcmn-003zhàn
Hànyǔcmn-003zhèn
Hànyǔcmn-003zhān
Hànyǔcmn-003āo
Hànyǔcmn-003ǹ
danskdan-000nu nå
Deutschdeu-000dunkelblau
Englisheng-000ability
Englisheng-000accompany
Englisheng-000act contrary to
Englisheng-000acting
Englisheng-000admire
Englisheng-000approach
Englisheng-000art
Englisheng-000bachelor
Englisheng-000bamboo
Englisheng-000bank
Englisheng-000base
Englisheng-000be surrounded
Englisheng-000be tired
Englisheng-000beseige
Englisheng-000betel pepper
Englisheng-000bind
Englisheng-000blend
Englisheng-000boil
Englisheng-000brave
Englisheng-000bright
Englisheng-000brilliant
Englisheng-000build
Englisheng-000bullock
Englisheng-000bundle
Englisheng-000careful
Englisheng-000cautious
Englisheng-000chop
Englisheng-000cliff
Englisheng-000close
Englisheng-000coil
Englisheng-000compliance
Englisheng-000confused
Englisheng-000cord
Englisheng-000cordial
Englisheng-000cover over
Englisheng-000craft
Englisheng-000cruel
Englisheng-000cudgel
Englisheng-000cultivate
Englisheng-000cut
Englisheng-000dare
Englisheng-000dark
Englisheng-000dawn
Englisheng-000day
Englisheng-000defy
Englisheng-000delighted
Englisheng-000descendants
Englisheng-000difficult
Englisheng-000difficulty
Englisheng-000dirty
Englisheng-000discontented
Englisheng-000dishonor
Englisheng-000dislike
Englisheng-000disobey
Englisheng-000display
Englisheng-000door
Englisheng-000doorjamb
Englisheng-000doorsill
Englisheng-000drawers
Englisheng-000dull
Englisheng-000dumpling
Englisheng-000dusk
Englisheng-000early morning
Englisheng-000earnest
Englisheng-000earth
Englisheng-000egg
Englisheng-000elder brother
Englisheng-000erect
Englisheng-000establish
Englisheng-000expansive
Englisheng-000extreme
Englisheng-000fail
Englisheng-000fall
Englisheng-000farmland
Englisheng-000fell
Englisheng-000female
Englisheng-000feminine
Englisheng-000fire
Englisheng-000fishing line
Englisheng-000flames
Englisheng-000follow
Englisheng-000forbid
Englisheng-000found
Englisheng-000foundation
Englisheng-000fy
Englisheng-000gate
Englisheng-000gatekeeper
Englisheng-000genuine
Englisheng-000get married
Englisheng-000gladly
Englisheng-000gloomy
Englisheng-000glorious
Englisheng-000gnaw
Englisheng-000gold
Englisheng-000grand
Englisheng-000gums
Englisheng-000hack
Englisheng-000happy
Englisheng-000hate
Englisheng-000hatred
Englisheng-000heel
Englisheng-000hem
Englisheng-000hemming
Englisheng-000hide
Englisheng-000hip
Englisheng-000hipbone
Englisheng-000hole
Englisheng-000honest
Englisheng-000hut
Englisheng-000in agreement
Englisheng-000in harmony
Englisheng-000insect
Englisheng-000insult
Englisheng-000intimate
Englisheng-000joke
Englisheng-000jokes
Englisheng-000joyous
Englisheng-000large
Englisheng-000latrine
Englisheng-000ledge
Englisheng-000licorice
Englisheng-000like
Englisheng-000line
Englisheng-000lofty
Englisheng-000loyal
Englisheng-000mark
Englisheng-000marriage
Englisheng-000merge
Englisheng-000mingle
Englisheng-000misfortune
Englisheng-000mix
Englisheng-000modern era
Englisheng-000money
Englisheng-000much
Englisheng-000muddy
Englisheng-000muscles
Englisheng-000narrow-necked
Englisheng-000near
Englisheng-000nightfall
Englisheng-000now
Englisheng-000number one
Englisheng-000obedience
Englisheng-000offer
Englisheng-000ovum
Englisheng-000pants
Englisheng-000peg
Englisheng-000performance
Englisheng-000pigsty
Englisheng-000pit
Englisheng-000pleased
Englisheng-000precious stones
Englisheng-000present
Englisheng-000privy
Englisheng-000prohibit
Englisheng-000prune
Englisheng-000quicken
Englisheng-000quite
Englisheng-000ranunculus
Englisheng-000receptacle
Englisheng-000reclaim
Englisheng-000resent
Englisheng-000respect
Englisheng-000respectful
Englisheng-000restrict
Englisheng-000revolve
Englisheng-000rich
Englisheng-000robust
Englisheng-000roe
Englisheng-000roll
Englisheng-000roller
Englisheng-000root
Englisheng-000rotate
Englisheng-000rue
Englisheng-000rugged
Englisheng-000sad
Englisheng-000salty
Englisheng-000scar
Englisheng-000sceptre
Englisheng-000scoundrel
Englisheng-000senile
Englisheng-000severely
Englisheng-000shining
Englisheng-000shorts
Englisheng-000shovel
Englisheng-000show
Englisheng-000sincere
Englisheng-000sleepy
Englisheng-000soar
Englisheng-000soul
Englisheng-000sound
Englisheng-000spawn
Englisheng-000spirit
Englisheng-000splendid
Englisheng-000step
Englisheng-000stick
Englisheng-000store
Englisheng-000string
Englisheng-000strong
Englisheng-000stunt
Englisheng-000stupid
Englisheng-000suffocate
Englisheng-000supply
Englisheng-000surround
Englisheng-000talent
Englisheng-000technique
Englisheng-000tendons
Englisheng-000thick
Englisheng-000threshold
Englisheng-000tie up
Englisheng-000today
Englisheng-000tough
Englisheng-000towering
Englisheng-000trace
Englisheng-000trick
Englisheng-000trousers
Englisheng-000truss up
Englisheng-000turbid
Englisheng-000turn
Englisheng-000turn round
Englisheng-000twilight
Englisheng-000underclothing
Englisheng-000vast
Englisheng-000very
Englisheng-000vicious
Englisheng-000vine
Englisheng-000wedding
Englisheng-000widower
Englisheng-000wild vine
Englisheng-000willingly
Englisheng-000with
Englisheng-000wonton
Englisheng-000woven belt
Englisheng-000yellow
עבריתheb-000חבילה
עבריתheb-000כחול
עבריתheb-000כחול כהה
italianoita-000attualmente
italianoita-000ebbene
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000弿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000欿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001aburu
Nihongojpn-001aka
Nihongojpn-001ame
Nihongojpn-001ana
Nihongojpn-001ani
Nihongojpn-001aogu
Nihongojpn-001asa
Nihongojpn-001ato
Nihongojpn-001baba
Nihongojpn-001ban
Nihongojpn-001bin
Nihongojpn-001chi
Nihongojpn-001chikai
Nihongojpn-001chikari
Nihongojpn-001chin
Nihongojpn-001da
Nihongojpn-001dai
Nihongojpn-001dan
Nihongojpn-001don
Nihongojpn-001doro
Nihongojpn-001en
Nihongojpn-001engumi
Nihongojpn-001fundoshi
Nihongojpn-001gan
Nihongojpn-001ge
Nihongojpn-001gei
Nihongojpn-001gen
Nihongojpn-001gigi
Nihongojpn-001gin
Nihongojpn-001gon
Nihongojpn-001gou
Nihongojpn-001haguki
Nihongojpn-001hakama
Nihongojpn-001harago
Nihongojpn-001heyanotsuro
Nihongojpn-001hiraku
Nihongojpn-001hitasu
Nihongojpn-001hitsujisaru
Nihongojpn-001horo
Nihongojpn-001hoshiii
Nihongojpn-001hukumasemono
Nihongojpn-001hukumu
Nihongojpn-001ima
Nihongojpn-001in
Nihongojpn-001isagiami
Nihongojpn-001jin
Nihongojpn-001jo
Nihongojpn-001joudan
Nihongojpn-001kagayaku
Nihongojpn-001kamu
Nihongojpn-001kan
Nihongojpn-001kanashimu
Nihongojpn-001kane
Nihongojpn-001kangamae
Nihongojpn-001kannyou
Nihongojpn-001kara
Nihongojpn-001karada
Nihongojpn-001karei
Nihongojpn-001karimo
Nihongojpn-001katachigayoi
Nihongojpn-001katsu
Nihongojpn-001kawaya
Nihongojpn-001kayu
Nihongojpn-001kegareru
Nihongojpn-001kegasu
Nihongojpn-001kehashiisama
Nihongojpn-001ken
Nihongojpn-001kewashiisama
Nihongojpn-001ki
Nihongojpn-001kiiroi
Nihongojpn-001kin
Nihongojpn-001kiru
Nihongojpn-001kiyoi
Nihongojpn-001komaru
Nihongojpn-001kori
Nihongojpn-001koshibone
Nihongojpn-001kou
Nihongojpn-001ku
Nihongojpn-001kubisu
Nihongojpn-001kukuru
Nihongojpn-001kun
Nihongojpn-001kura
Nihongojpn-001kurai
Nihongojpn-001kure
Nihongojpn-001kurushimu
Nihongojpn-001kusagiru
Nihongojpn-001kusanokou
Nihongojpn-001magariba
Nihongojpn-001magokoro
Nihongojpn-001majiru
Nihongojpn-001mamejiru
Nihongojpn-001man
Nihongojpn-001manaita
Nihongojpn-001matsutashi
Nihongojpn-001mawaru
Nihongojpn-001mayou
Nihongojpn-001mazaru
Nihongojpn-001mazeru
Nihongojpn-001midareru
Nihongojpn-001min
Nihongojpn-001miru
Nihongojpn-001mirusama
Nihongojpn-001modaeru
Nihongojpn-001monban
Nihongojpn-001motomeru
Nihongojpn-001motoru
Nihongojpn-001munagai
Nihongojpn-001nan
Nihongojpn-001naru
Nihongojpn-001nawa
Nihongojpn-001ne
Nihongojpn-001nemuru
Nihongojpn-001nen
Nihongojpn-001nengoro
Nihongojpn-001nigai
Nihongojpn-001nigoru
Nihongojpn-001nin
Nihongojpn-001nozomu
Nihongojpn-001nyo
Nihongojpn-001obi
Nihongojpn-001odoke
Nihongojpn-001okasu
Nihongojpn-001okosu
Nihongojpn-001oku
Nihongojpn-001okuru
Nihongojpn-001on
Nihongojpn-001oou
Nihongojpn-001oroka
Nihongojpn-001oru
Nihongojpn-001otoshiana
Nihongojpn-001ougi
Nihongojpn-001ran
Nihongojpn-001ren
Nihongojpn-001roku
Nihongojpn-001sakahi
Nihongojpn-001san
Nihongojpn-001sen
Nihongojpn-001seri
Nihongojpn-001shamo
Nihongojpn-001shi
Nihongojpn-001shikimi
Nihongojpn-001shin
Nihongojpn-001shirizoku
Nihongojpn-001soji
Nihongojpn-001soru
Nihongojpn-001subete
Nihongojpn-001suji
Nihongojpn-001suki
Nihongojpn-001susumu
Nihongojpn-001taeru
Nihongojpn-001tagiru
Nihongojpn-001takenawa
Nihongojpn-001takigi
Nihongojpn-001tamago
Nihongojpn-001tamashii
Nihongojpn-001tamau
Nihongojpn-001tan
Nihongojpn-001tara
Nihongojpn-001tasu
Nihongojpn-001tasukeru
Nihongojpn-001tatematsuru
Nihongojpn-001tateru
Nihongojpn-001tawamure
Nihongojpn-001tei
Nihongojpn-001tobu
Nihongojpn-001todomeru
Nihongojpn-001ton
Nihongojpn-001torikabuto
Nihongojpn-001totonoeru
Nihongojpn-001tsuchi
Nihongojpn-001tsue
Nihongojpn-001tsuibamu
Nihongojpn-001tsuranaru
Nihongojpn-001tsuraneru
Nihongojpn-001tsuriito
Nihongojpn-001tsutomeru
Nihongojpn-001tsutsushimu
Nihongojpn-001ukeru
Nihongojpn-001un
Nihongojpn-001urameshii
Nihongojpn-001urami
Nihongojpn-001uramu
Nihongojpn-001ureekurushimu
Nihongojpn-001ureeru
Nihongojpn-001ureru
Nihongojpn-001ushitora
Nihongojpn-001waza
Nihongojpn-001wazurawasu
Nihongojpn-001yabukarashi
Nihongojpn-001yamome
Nihongojpn-001yamoo
Nihongojpn-001yamu
Nihongojpn-001yawaragu
Nihongojpn-001yorokobu
Nihongojpn-001yumibukuro
Nihongojpn-001yumigatsuyoi
Nihongojpn-001zen
Nihongojpn-001zukin
にほんごjpn-002こん
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001cen
Hangungmalkor-001ham
Hangungmalkor-001han
Hangungmalkor-001hang
Hangungmalkor-001hen
Hangungmalkor-001ho
Hangungmalkor-001hon
Hangungmalkor-001hum
Hangungmalkor-001hun
Hangungmalkor-001hwan
Hangungmalkor-001kam
Hangungmalkor-001kan
Hangungmalkor-001kem
Hangungmalkor-001ken
Hangungmalkor-001ki
Hangungmalkor-001kim
Hangungmalkor-001kon
Hangungmalkor-001kong
Hangungmalkor-001kum
Hangungmalkor-001kun
Hangungmalkor-001kwan
Hangungmalkor-001kwu
Hangungmalkor-001kyun
Hangungmalkor-001lan
Hangungmalkor-001min
Hangungmalkor-001sa
Hangungmalkor-001wan
Hangungmalkor-001wen
Hangungmalkor-001wun
Hangungmalkor-001yey
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002欿
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002ghiəi
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002ghiə̌n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002giæ̀n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002giən
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002guən
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002guə̌n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gyim
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gyìm
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gən
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002huən
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002huə̌n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002hɑm
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002hən
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002hə̀n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kim
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kuən
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kuə̀n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kuə̌n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kyim
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kyun
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kyɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kǒm
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002kə̌n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002myin
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002xiæ̀n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002xiæ̌n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002xiən
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002xuən
svenskaswe-000nu
tiếng Việtvie-000con
tiếng Việtvie-000côn
tiếng Việtvie-000căn
tiếng Việtvie-000cấm
tiếng Việtvie-000cấn
tiếng Việtvie-000cận
tiếng Việtvie-000cắn
tiếng Việtvie-000cỡn
tiếng Việtvie-000củn
tiếng Việtvie-000gân
tiếng Việtvie-000gắn
tiếng Việtvie-000gọn
tiếng Việtvie-000hiến
tiếng Việtvie-000hâm
tiếng Việtvie-000hân
tiếng Việtvie-000hôn
tiếng Việtvie-000hầm
tiếng Việtvie-000hận
tiếng Việtvie-000hồ
tiếng Việtvie-000hồn
tiếng Việtvie-000hổn
tiếng Việtvie-000kham
tiếng Việtvie-000khuân
tiếng Việtvie-000khâm
tiếng Việtvie-000khôn
tiếng Việtvie-000khấn
tiếng Việtvie-000khẩn
tiếng Việtvie-000khốn
tiếng Việtvie-000kim
tiếng Việtvie-000kiến
tiếng Việtvie-000mần
tiếng Việtvie-000ngấn
tiếng Việtvie-000nốt
tiếng Việtvie-000điềm
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000欿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003cim1
gwong2dung1 wa2yue-003fai1
gwong2dung1 wa2yue-003fan1
gwong2dung1 wa2yue-003fun1
gwong2dung1 wa2yue-003fun2
gwong2dung1 wa2yue-003gaam3
gwong2dung1 wa2yue-003gaan2
gwong2dung1 wa2yue-003gam1
gwong2dung1 wa2yue-003gam2
gwong2dung1 wa2yue-003gam3
gwong2dung1 wa2yue-003gan1
gwong2dung1 wa2yue-003gan2
gwong2dung1 wa2yue-003gan3
gwong2dung1 wa2yue-003gan6
gwong2dung1 wa2yue-003geoi2
gwong2dung1 wa2yue-003gin1
gwong2dung1 wa2yue-003gin3
gwong2dung1 wa2yue-003ging6
gwong2dung1 wa2yue-003gon1
gwong2dung1 wa2yue-003gong1
gwong2dung1 wa2yue-003gun2
gwong2dung1 wa2yue-003gung3
gwong2dung1 wa2yue-003gwaan1
gwong2dung1 wa2yue-003gwan1
gwong2dung1 wa2yue-003gwan2
gwong2dung1 wa2yue-003gwan3
gwong2dung1 wa2yue-003haam4
gwong2dung1 wa2yue-003ham1
gwong2dung1 wa2yue-003ham2
gwong2dung1 wa2yue-003ham3
gwong2dung1 wa2yue-003ham4
gwong2dung1 wa2yue-003ham6
gwong2dung1 wa2yue-003han2
gwong2dung1 wa2yue-003han4
gwong2dung1 wa2yue-003han6
gwong2dung1 wa2yue-003him1
gwong2dung1 wa2yue-003hin1
gwong2dung1 wa2yue-003hin2
gwong2dung1 wa2yue-003hin3
gwong2dung1 wa2yue-003hou6
gwong2dung1 wa2yue-003jam1
gwong2dung1 wa2yue-003jam2
gwong2dung1 wa2yue-003jan1
gwong2dung1 wa2yue-003jan6
gwong2dung1 wa2yue-003jat1
gwong2dung1 wa2yue-003jim2
gwong2dung1 wa2yue-003jyun1
gwong2dung1 wa2yue-003kam1
gwong2dung1 wa2yue-003kan4
gwong2dung1 wa2yue-003kan5
gwong2dung1 wa2yue-003kei4
gwong2dung1 wa2yue-003kwan1
gwong2dung1 wa2yue-003kwan2
gwong2dung1 wa2yue-003kwan3
gwong2dung1 wa2yue-003kyun4
gwong2dung1 wa2yue-003lak1
gwong2dung1 wa2yue-003lak6
gwong2dung1 wa2yue-003lau1
gwong2dung1 wa2yue-003leon2
gwong2dung1 wa2yue-003leon5
gwong2dung1 wa2yue-003lim4
gwong2dung1 wa2yue-003lim6
gwong2dung1 wa2yue-003ling4
gwong2dung1 wa2yue-003maan4
gwong2dung1 wa2yue-003man4
gwong2dung1 wa2yue-003man5
gwong2dung1 wa2yue-003ngam4
gwong2dung1 wa2yue-003ngam6
gwong2dung1 wa2yue-003ngan4
gwong2dung1 wa2yue-003wan4
gwong2dung1 wa2yue-003wan5
gwong2dung1 wa2yue-003wan6
gwong2dung1 wa2yue-003wun4
gwong2dung1 wa2yue-003zin1
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004欿
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx