PanLinx

tiếng Việtvie-000
đáo
U+art-2545230
普通话cmn-000
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003dao
Hànyǔcmn-003dào
Englisheng-000arrive
Englisheng-000attain
Englisheng-000go to
Englisheng-000reach
françaisfra-000jeu de palet
日本語jpn-000
Nihongojpn-001itaru
Nihongojpn-001tou
한국어kor-000
Hangungmalkor-001to
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dɑ̀u
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003dou3
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx