PanLinx

𡨸儒vie-001
U+art-254834E
普通话cmn-000
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003chí
日本語jpn-000
Nihongojpn-001chi
Nihongojpn-001chitsu
Nihongojpn-001dechi
Nihongojpn-001ji
Nihongojpn-001jichi
Nihongojpn-001tetsu
tiếng Việtvie-000chuối
tiếng Việtvie-000trị
tiếng Việtvie-000đáo
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003ci4
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx