PanLinx

Hànyǔcmn-003
píng
U+art-254205E6
U+art-2542129E
U+art-2542219F
U+art-25424B54
U+art-25424CCA
U+art-25425D6A
U+art-25426693
U+art-25426D8A
U+art-2542708B
U+art-254273D1
U+art-254290BE
U+art-2542A2CB
U+art-2542A53E
U+art-2542A552
U+art-2543D57
U+art-2543EB8
U+art-2543EC2
U+art-2544202
U+art-2544348
U+art-25444D1
U+art-2544D84
U+art-2545017
U+art-25451ED
U+art-25451F4
U+art-254546F
U+art-254576A
U+art-2545C4F
U+art-2545C5B
U+art-2545E21
U+art-2545E32
U+art-2545E48
U+art-2545E73
U+art-254617F
U+art-2546191
U+art-25467B0
U+art-2546A98
U+art-2546CD9
U+art-2546D34
U+art-2546DDC
U+art-2547129
U+art-25473B6
U+art-25474F6
U+art-2547501
U+art-2547851
U+art-25479E4
U+art-2547BB3
U+art-2547C08
U+art-2547F3E
U+art-25480D3
U+art-25482F9
U+art-2548353
U+art-254840D
U+art-25484F1
U+art-254860B
U+art-25486B2
U+art-25486E2
U+art-2548A55
U+art-2548BC4
U+art-2548EFF
U+art-2548F27
U+art-25490F1
U+art-254927C
U+art-25499AE
U+art-2549B83
U+art-2549C86
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000平粜
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𠗦
普通话cmn-000𡊞
普通话cmn-000𢆟
普通话cmn-000𤳊
普通话cmn-000𥵪
普通话cmn-000𦚓
普通话cmn-000𦶊
普通话cmn-000𩂾
普通话cmn-000𪋋
普通话cmn-000𪔾
普通话cmn-000𪕒
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001軿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𠗦
國語cmn-001𡊞
國語cmn-001𤭔
國語cmn-001𤳊
國語cmn-001𥵪
國語cmn-001𦚓
國語cmn-001𦶊
國語cmn-001𧂋
國語cmn-001𧏑
國語cmn-001𩂾
國語cmn-001𪋋
國語cmn-001𪔾
國語cmn-001𪕒
Hànyǔcmn-003bìng
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003bēng
Hànyǔcmn-003bīng
Hànyǔcmn-003bǐng
Hànyǔcmn-003chèng
Hànyǔcmn-003chēng
Hànyǔcmn-003féng
Hànyǔcmn-003pián
Hànyǔcmn-003péng
Hànyǔcmn-003pìng
Hànyǔcmn-003pín
Hànyǔcmn-003pēng
Hànyǔcmn-003pěng
Yaducng-010phin
Englisheng-000apple
Englisheng-000appraise
Englisheng-000artemisia
Englisheng-000awning
Englisheng-000balance
Englisheng-000bottle
Englisheng-000by dint of
Englisheng-000chess
Englisheng-000chessboard
Englisheng-000criticize
Englisheng-000depend on
Englisheng-000duckweed
Englisheng-000evaluate
Englisheng-000even
Englisheng-000evidence
Englisheng-000fat
Englisheng-000flat
Englisheng-000flatfish
Englisheng-000flounder
Englisheng-000folding screen
Englisheng-000gallop
Englisheng-000jar
Englisheng-000jug
Englisheng-000lean on
Englisheng-000level
Englisheng-000level ground
Englisheng-000mouse
Englisheng-000peaceful
Englisheng-000pearls
Englisheng-000pitcher
Englisheng-000plate
Englisheng-000proof
Englisheng-000rat
Englisheng-000rely on
Englisheng-000roar
Englisheng-000scale
Englisheng-000screen
Englisheng-000shelter
Englisheng-000shield
Englisheng-000sole
Englisheng-000sound
Englisheng-000steelyard
Englisheng-000surname
Englisheng-000traveling
Englisheng-000trust in
Englisheng-000turbulent
Englisheng-000vase
Englisheng-000wandering
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001mip
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000軿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001agetsurau
Nihongojpn-001ashi
Nihongojpn-001atsumaru
Nihongojpn-001ben
Nihongojpn-001bin
Nihongojpn-001bou
Nihongojpn-001byou
Nihongojpn-001denjiso
Nihongojpn-001fuu
Nihongojpn-001hakari
Nihongojpn-001hakaru
Nihongojpn-001hei
Nihongojpn-001hen
Nihongojpn-001hin
Nihongojpn-001hira
Nihongojpn-001hirame
Nihongojpn-001hiratai
Nihongojpn-001hiyou
Nihongojpn-001hou
Nihongojpn-001hyou
Nihongojpn-001kakuru
Nihongojpn-001kame
Nihongojpn-001motareru
Nihongojpn-001ooban
Nihongojpn-001oou
Nihongojpn-001shirizoku
Nihongojpn-001shou
Nihongojpn-001sugorokuban
Nihongojpn-001taira
Nihongojpn-001tanomu
Nihongojpn-001tasukeru
Nihongojpn-001tsubo
Nihongojpn-001tsuku
Nihongojpn-001ukikusa
Nihongojpn-001yomogi
Nihongojpn-001yoru
Nihongojpn-001yoseru
Nihongojpn-001yudaneru
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001ching
Hangungmalkor-001phwung
Hangungmalkor-001phyen
Hangungmalkor-001phyeng
Hangungmalkor-001pin
Hangungmalkor-001ping
Hangungmalkor-001pwung
Hangungmalkor-001pyeng
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002軿
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bheng
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhin
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiung
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiæng
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiəng
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002bhiə̀ng
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002biɛ̌ng
русскийrus-000плато
русскийrus-000полёвка
русскийrus-000равнина
русскийrus-000ровная местность
русскийrus-000см
русскийrus-000ям. цубо
русскийrus-000
ئۇيغۇرچەuig-000ئاددىي
ئۇيغۇرچەuig-000ئاددىي، ئادەتتىكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئادىل
ئۇيغۇرچەuig-000ئادىل، خالىس
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەتتىكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەتتىكى چاغلاردا
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەتتىكى، ئاددىي
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەتتە
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەتتە، ئادەتتىكى چاغلاردا
ئۇيغۇرچەuig-000ئارا ئىشىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئارا ئىشىك، دالدا ئىشىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاساس
ئۇيغۇرچەuig-000ئاساسلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاساسەن
ئۇيغۇرچەuig-000ئاساسەن، بويىچە، بىنائەن، قاراپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئاساسەن، بويىچە، قاراپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسما سۈرەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسما سۈرەت ياكى ھۆسنخەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئوبزور
ئۇيغۇرچەuig-000ئوخشاش
ئۇيغۇرچەuig-000ئولىۋا بېلىقى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسپات
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشغال قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلتىماس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىگىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىگىلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى دالدىغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى قاچۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېكران
ئۇيغۇرچەuig-000ئېگىزلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەرزان
ئۇيغۇرچەuig-000ئەيىبلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەيىبلىمەك، تەنقىدلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000باتۇر
ئۇيغۇرچەuig-000باتۇر، جەسۇر
ئۇيغۇرچەuig-000باراۋەر
ئۇيغۇرچەuig-000باراۋەر، ئادىل، خالىس
ئۇيغۇرچەuig-000باستۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000باھا
ئۇيغۇرچەuig-000باھا بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000باھا، ئوبزور
ئۇيغۇرچەuig-000باھا،ئوبزور،تەبىر
ئۇيغۇرچەuig-000باھالىماق
ئۇيغۇرچەuig-000باھالىماق،باھا بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بوتۇس بېلىقى
ئۇيغۇرچەuig-000بوتۇلكا
ئۇيغۇرچەuig-000بوتۇلكا، شېشە
ئۇيغۇرچەuig-000بويىچە
ئۇيغۇرچەuig-000بىنائەن
ئۇيغۇرچەuig-000بېسىقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000بېسىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تاللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاللىماق،خىللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تايانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تايانماق، يۆلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000توختاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختاتماق، باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختىتىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختىتىپ تۇرماق، باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسماق، دالدا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسۇق
ئۇيغۇرچەuig-000توسۇق، دالدا
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنىچ
ئۇيغۇرچەuig-000تىنىچ، تىنىچلانماق، خاتىرجەم بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنىچلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچ
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچ، خاتىرجەم
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچىتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچىتماق، بېسىقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچىتماق، بېسىقتۇرماق، باستۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچىماق، تىنچلانماق، خاتىرجەم بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەن باھالىق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەن باھالىق، ئەرزان
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز يەر
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز يەر، تەكشى يەر
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز، تەكشى
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزلىمەك، تەكشىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزلەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000تېرموس
ئۇيغۇرچەuig-000تېرموس، چايدان
ئۇيغۇرچەuig-000تەبىر
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشى
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشى يەر
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەلەپ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەنقىدلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭ بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭ بولۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭ، باراۋەر، ئوخشاش
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭلىشىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000جامكا
ئۇيغۇرچەuig-000جامكا، پاقىئوتى
ئۇيغۇرچەuig-000جەسۇر
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرجەم
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرجەم بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000خالىس
ئۇيغۇرچەuig-000خىللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000دالدا
ئۇيغۇرچەuig-000دالدا ئىشىك
ئۇيغۇرچەuig-000دالدا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دالدىغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000دىپلوم
ئۇيغۇرچەuig-000دەلىل
ئۇيغۇرچەuig-000دەلىل، ئىسپات، ئاساس
ئۇيغۇرچەuig-000سىدام
ئۇيغۇرچەuig-000سىدام، سىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000شاھمات تاختىسى
ئۇيغۇرچەuig-000شىرما
ئۇيغۇرچەuig-000شېشە
ئۇيغۇرچەuig-000قاراپ
ئۇيغۇرچەuig-000قانداق بولۇشىدىن قەت
ئۇيغۇرچەuig-000قايمۇقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويماق،بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كالكان بېلىقى
ئۇيغۇرچەuig-000كولبا
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزىنى باغلاپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزىنى باغلاپ قويماق، قايمۇقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000لوڭقا
ئۇيغۇرچەuig-000مەيلى
ئۇيغۇرچەuig-000نورمال
ئۇيغۇرچەuig-000ياپماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياپماق، قاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياپونىيىدە يەر مەيدانى بىرلىكى
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېشىل قوڭغۇز
ئۇيغۇرچەuig-000يېنى يېسسى بېلىقلار
ئۇيغۇرچەuig-000پاقىئوتى
ئۇيغۇرچەuig-000پالىم
ئۇيغۇرچەuig-000پاناھىغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000پىڭ
ئۇيغۇرچەuig-000پەردە
ئۇيغۇرچەuig-000پەردە، چىملىق، دالدىغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000پەردە، چىمىلدىق
ئۇيغۇرچەuig-000پەردە، چىمىلدىق، شىرما
ئۇيغۇرچەuig-000چايدان
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىرىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىرىۋەتمەك، تاشلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىملىق
ئۇيغۇرچەuig-000چىمىلدىق
ئۇيغۇرچەuig-000گۇۋاھنامە
ئۇيغۇرچەuig-000گۇۋاھنامە، دىپلوم
ئۇيغۇرچەuig-000گۈللۈك
ئۇيغۇرچەuig-000گۈللۈك، چىملىق
ئۇيغۇرچەuig-000ھامىي بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھىمايە قىلماق
Uyghurcheuig-001addiy
Uyghurcheuig-001adette
Uyghurcheuig-001adettiki
Uyghurcheuig-001adettiki chaghlarda
Uyghurcheuig-001adil
Uyghurcheuig-001ara ishik
Uyghurcheuig-001asas
Uyghurcheuig-001asasen
Uyghurcheuig-001asaslanmaq
Uyghurcheuig-001asma süret
Uyghurcheuig-001asma süret yaki hösnxet
Uyghurcheuig-001asrimaq
Uyghurcheuig-001baha
Uyghurcheuig-001baha bermek
Uyghurcheuig-001bahalimaq
Uyghurcheuig-001barawer
Uyghurcheuig-001basmaq
Uyghurcheuig-001basturmaq
Uyghurcheuig-001batur
Uyghurcheuig-001bermek
Uyghurcheuig-001binaen
Uyghurcheuig-001botulka
Uyghurcheuig-001botus béliqi
Uyghurcheuig-001boyiche
Uyghurcheuig-001bésiqturmaq
Uyghurcheuig-001bésiwalmaq
Uyghurcheuig-001chaydan
Uyghurcheuig-001chimildiq
Uyghurcheuig-001chimliq
Uyghurcheuig-001chiqiriwetmek
Uyghurcheuig-001dalda
Uyghurcheuig-001dalda ishik
Uyghurcheuig-001dalda qilmaq
Uyghurcheuig-001daldighuch
Uyghurcheuig-001delil
Uyghurcheuig-001diplom
Uyghurcheuig-001erzan
Uyghurcheuig-001eyiblimek
Uyghurcheuig-001guwahname
Uyghurcheuig-001güllük
Uyghurcheuig-001hamiy bolmaq
Uyghurcheuig-001himaye qilmaq
Uyghurcheuig-001igilimek
Uyghurcheuig-001igiliwalmaq
Uyghurcheuig-001iltimas qilmaq
Uyghurcheuig-001ishenmek
Uyghurcheuig-001ishghal qilmaq
Uyghurcheuig-001ispat
Uyghurcheuig-001jamka
Uyghurcheuig-001jesur
Uyghurcheuig-001kalkan béliqi
Uyghurcheuig-001kolba
Uyghurcheuig-001közini baghlap qoymaq
Uyghurcheuig-001longqa
Uyghurcheuig-001meyli
Uyghurcheuig-001normal
Uyghurcheuig-001obzor
Uyghurcheuig-001oliwa béliqi
Uyghurcheuig-001oxshash
Uyghurcheuig-001palim
Uyghurcheuig-001panahigha almaq
Uyghurcheuig-001paqioti
Uyghurcheuig-001perde
Uyghurcheuig-001ping
Uyghurcheuig-001qandaq bolushidin qet
Uyghurcheuig-001qaplimaq
Uyghurcheuig-001qarap
Uyghurcheuig-001qaymuqturmaq
Uyghurcheuig-001qoghdimaq
Uyghurcheuig-001qoymaq
Uyghurcheuig-001shahmat taxtisi
Uyghurcheuig-001shirma
Uyghurcheuig-001shéshe
Uyghurcheuig-001sidam
Uyghurcheuig-001siliq
Uyghurcheuig-001tallimaq
Uyghurcheuig-001tashliwetmek
Uyghurcheuig-001tayanmaq
Uyghurcheuig-001tebir
Uyghurcheuig-001tekshi
Uyghurcheuig-001tekshi yer
Uyghurcheuig-001tekshilimek
Uyghurcheuig-001tekshimek
Uyghurcheuig-001telep qilmaq
Uyghurcheuig-001teng
Uyghurcheuig-001teng bolmaq
Uyghurcheuig-001teng bolup qalmaq
Uyghurcheuig-001tengliship qalmaq
Uyghurcheuig-001tenqidlimek
Uyghurcheuig-001tinch
Uyghurcheuig-001tinchimaq
Uyghurcheuig-001tinchitmaq
Uyghurcheuig-001tinchlanmaq
Uyghurcheuig-001tinich
Uyghurcheuig-001tinichlanmaq
Uyghurcheuig-001tiqip qoymaq
Uyghurcheuig-001tosmaq
Uyghurcheuig-001tosuq
Uyghurcheuig-001toxtatmaq
Uyghurcheuig-001toxtitip turmaq
Uyghurcheuig-001térmos
Uyghurcheuig-001töwen bahaliq
Uyghurcheuig-001tüz
Uyghurcheuig-001tüz yer
Uyghurcheuig-001tüzleng
Uyghurcheuig-001tüzlimek
Uyghurcheuig-001xalis
Uyghurcheuig-001xatirjem
Uyghurcheuig-001xatirjem bolmaq
Uyghurcheuig-001xillimaq
Uyghurcheuig-001yapmaq
Uyghurcheuig-001yaponiyide yer meydani birliki
Uyghurcheuig-001yoshurmaq
Uyghurcheuig-001yoshurup qoymaq
Uyghurcheuig-001yéni yéssi béliqlar
Uyghurcheuig-001yéshil qongghuz
Uyghurcheuig-001yölenmek
Uyghurcheuig-001égizlik
Uyghurcheuig-001ékran
Uyghurcheuig-001ötünmek
Uyghurcheuig-001özini daldigha almaq
Uyghurcheuig-001özini qachurmaq
tiếng Việtvie-000bánh
tiếng Việtvie-000bình
tiếng Việtvie-000bằng
tiếng Việtvie-000bềnh
tiếng Việtvie-000tần
tiếng Việtvie-000vằng
tiếng Việtvie-000xứng
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001軿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000軿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000𠗦
廣東話yue-000𦚓
gwong2dung1 wa2yue-003bang1
gwong2dung1 wa2yue-003bang6
gwong2dung1 wa2yue-003beng2
gwong2dung1 wa2yue-003bing2
gwong2dung1 wa2yue-003bing3
gwong2dung1 wa2yue-003biu2
gwong2dung1 wa2yue-003cing1
gwong2dung1 wa2yue-003cing3
gwong2dung1 wa2yue-003fung4
gwong2dung1 wa2yue-003kiu5
gwong2dung1 wa2yue-003paang1
gwong2dung1 wa2yue-003paang4
gwong2dung1 wa2yue-003pan4
gwong2dung1 wa2yue-003pang4
gwong2dung1 wa2yue-003peng4
gwong2dung1 wa2yue-003ping1
gwong2dung1 wa2yue-003ping4
gwong2dung1 wa2yue-003pun3
gwong2dung1 wa2yue-003pun4
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004𠗦
广东话yue-004𦚓


PanLex

PanLex-PanLinx