PanLinx

Hànyǔcmn-003
chán
U+art-254213BB
U+art-2542294B
U+art-25422F5D
U+art-25423535
U+art-2542353B
U+art-25423931
U+art-25424E26
U+art-2542675F
U+art-25427432
U+art-254274CB
U+art-25427543
U+art-25427953
U+art-25427A17
U+art-25427D03
U+art-25427F8D
U+art-25427FA1
U+art-25428B16
U+art-25428BBB
U+art-25428F4A
U+art-25429B8F
U+art-25429F5D
U+art-2542A3C1
U+art-2542A3C2
U+art-2542A3CB
U+art-2542A3E6
U+art-2542A4C4
U+art-2542A58E
U+art-2542A5C2
U+art-2542A683
U+art-254367B
U+art-2543886
U+art-2543DA3
U+art-2543EA5
U+art-2544081
U+art-254471B
U+art-2544872
U+art-25448D1
U+art-254492B
U+art-25449EF
U+art-2544AEE
U+art-2544EB6
U+art-25450DD
U+art-25450E4
U+art-2545103
U+art-2545133
U+art-2545296
U+art-2545398
U+art-25455AE
U+art-25456B5
U+art-2545A75
U+art-2545B0B
U+art-2545B17
U+art-2545B71
U+art-2545D84
U+art-2545DC9
U+art-2545EDB
U+art-25464A3
U+art-25468CE
U+art-2546B03
U+art-2546BDA
U+art-2546E79
U+art-2546F38
U+art-2546F79
U+art-2546F7A
U+art-2546FB6
U+art-254700D
U+art-254703A
U+art-2547158
U+art-2547351
U+art-25478DB
U+art-2547985
U+art-25479AA
U+art-2547DFE
U+art-2547E5F
U+art-2547E75
U+art-2547E8F
U+art-2547E92
U+art-2547F20
U+art-254826C
U+art-2548749
U+art-25487B9
U+art-25487EC
U+art-25487FA
U+art-25487FE
U+art-2548962
U+art-2548A97
U+art-2548B92
U+art-2548C17
U+art-2548E4D
U+art-2548E94
U+art-2548FBF
U+art-254913D
U+art-2549141
U+art-25492CB
U+art-2549471
U+art-2549561
U+art-2549575
U+art-254995E
U+art-254998B
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000单疬
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000蟾蝽
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000辿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𡎻
普通话cmn-000𢥋
普通话cmn-000𢽝
普通话cmn-000𣔻
普通话cmn-000𤸦
普通话cmn-000𦝟
普通话cmn-000𧾍
普通话cmn-000𨽊
普通话cmn-000𪗂
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001辿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𡎻
國語cmn-001𢥋
國語cmn-001𢽝
國語cmn-001𣔵
國語cmn-001𣔻
國語cmn-001𣤱
國語cmn-001𤸦
國語cmn-001𧐲
國語cmn-001𧓋
國語cmn-001𧕃
國語cmn-001𧥓
國語cmn-001𧨗
國語cmn-001𧴃
國語cmn-001𧾍
國語cmn-001𧾡
國語cmn-001𨬖
國語cmn-001𨮻
國語cmn-001𨽊
國語cmn-001𩮏
國語cmn-001𩽝
國語cmn-001𪏁
國語cmn-001𪏂
國語cmn-001𪏋
國語cmn-001𪏦
國語cmn-001𪓄
國語cmn-001𪖎
國語cmn-001𪗂
國語cmn-001𪚃
Hànyǔcmn-003chàn
Hànyǔcmn-003chān
Hànyǔcmn-003chǎn
Hànyǔcmn-003càn
Hànyǔcmn-003dàn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003dān
Hànyǔcmn-003dǎn
Hànyǔcmn-003jiàn
Hànyǔcmn-003jiān
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003niǎn
Hànyǔcmn-003qián
Hànyǔcmn-003shàn
Hànyǔcmn-003tián
Hànyǔcmn-003tuó
Hànyǔcmn-003tán
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003tān
Hànyǔcmn-003tǎn
Hànyǔcmn-003yán
Hànyǔcmn-003yín
Hànyǔcmn-003zhuàn
Hànyǔcmn-003zhàn
Hànyǔcmn-003zhān
Hànyǔcmn-003zhǎn
Englisheng-000abdicate
Englisheng-000abuse
Englisheng-000angry look
Englisheng-000bared
Englisheng-000bark
Englisheng-000beautiful
Englisheng-000beguile
Englisheng-000betray
Englisheng-000bind
Englisheng-000bow
Englisheng-000brightness
Englisheng-000burn
Englisheng-000chisel
Englisheng-000choose
Englisheng-000cicada
Englisheng-000cliff
Englisheng-000comet
Englisheng-000contemplation
Englisheng-000continuous
Englisheng-000coulter
Englisheng-000crafty
Englisheng-000cunning
Englisheng-000cut
Englisheng-000dagger
Englisheng-000defame
Englisheng-000dust
Englisheng-000duster
Englisheng-000dwell
Englisheng-000earthworm
Englisheng-000feeble
Englisheng-000felloe
Englisheng-000felly
Englisheng-000follow
Englisheng-000frail
Englisheng-000glow
Englisheng-000gluttonous
Englisheng-000graceful
Englisheng-000gradually
Englisheng-000greedy
Englisheng-000grind
Englisheng-000heat
Englisheng-000high
Englisheng-000hollow-eyed
Englisheng-000imitate
Englisheng-000individual
Englisheng-000involve
Englisheng-000jagged
Englisheng-000lay bare
Englisheng-000lecherous
Englisheng-000lewd
Englisheng-000light
Englisheng-000lone
Englisheng-000lovely
Englisheng-000market place
Englisheng-000mattock
Englisheng-000meditation
Englisheng-000misrepresent
Englisheng-000mix
Englisheng-000naked
Englisheng-000new
Englisheng-000obstinate
Englisheng-000only
Englisheng-000path
Englisheng-000placid
Englisheng-000precipitous
Englisheng-000pretty
Englisheng-000pursue
Englisheng-000real
Englisheng-000revile
Englisheng-000roll
Englisheng-000rugged
Englisheng-000rut
Englisheng-000sandalwood
Englisheng-000sharp
Englisheng-000shine
Englisheng-000shop
Englisheng-000sincere
Englisheng-000single
Englisheng-000skin
Englisheng-000slander
Englisheng-000small sword
Englisheng-000sound
Englisheng-000spade
Englisheng-000steep
Englisheng-000still water
Englisheng-000stop
Englisheng-000store
Englisheng-000strip
Englisheng-000stupid
Englisheng-000take
Englisheng-000tie
Englisheng-000toad
Englisheng-000tranquil
Englisheng-000triturate
Englisheng-000trowel
Englisheng-000true
Englisheng-000truth
Englisheng-000uneven
Englisheng-000unfit
Englisheng-000upper millstone
Englisheng-000weak
Englisheng-000wind around
Englisheng-000wrap
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000ꁯꎓ
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001bbup rryr
Nuo suiii-001bbur
Nuo suiii-001bup
Nuo suiii-001gat
Nuo suiii-001got
Nuo suiii-001lyt
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000辿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001akiraka
Nihongojpn-001arawasu
Nihongojpn-001atsui
Nihongojpn-001chin
Nihongojpn-001dan
Nihongojpn-001den
Nihongojpn-001en
Nihongojpn-001fumu
Nihongojpn-001hadanugi
Nihongojpn-001hayai
Nihongojpn-001hikigaeru
Nihongojpn-001hikitsunaga
Nihongojpn-001hitoe
Nihongojpn-001hoshiimama
Nihongojpn-001humu
Nihongojpn-001itsuwaru
Nihongojpn-001kewashii
Nihongojpn-001kezuru
Nihongojpn-001kotobagauruwashii
Nihongojpn-001kuchi
Nihongojpn-001kuchibashi
Nihongojpn-001kukuru
Nihongojpn-001makoto
Nihongojpn-001matoi
Nihongojpn-001matou
Nihongojpn-001mimizu
Nihongojpn-001mise
Nihongojpn-001miuchi
Nihongojpn-001motsu
Nihongojpn-001musaboru
Nihongojpn-001nawa
Nihongojpn-001nen
Nihongojpn-001nonoshiru
Nihongojpn-001rin
Nihongojpn-001san
Nihongojpn-001semi
Nihongojpn-001sen
Nihongojpn-001shizuka
Nihongojpn-001sonaeru
Nihongojpn-001soshiru
Nihongojpn-001surudoi
Nihongojpn-001susumu
Nihongojpn-001susuru
Nihongojpn-001tachi
Nihongojpn-001tadori
Nihongojpn-001tadoru
Nihongojpn-001tan
Nihongojpn-001tana
Nihongojpn-001tatazumu
Nihongojpn-001tatsu
Nihongojpn-001teboko
Nihongojpn-001ten
Nihongojpn-001totonohanu
Nihongojpn-001usagi
Nihongojpn-001waruisama
Nihongojpn-001yashiki
Nihongojpn-001yausu
Nihongojpn-001yokoshima
Nihongojpn-001youyaku
Nihongojpn-001yowai
Nihongojpn-001yurugu
Nihongojpn-001yurui
Nihongojpn-001yuzuru
Nihongojpn-001zan
Nihongojpn-001zen
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001can
Hangungmalkor-001cem
Hangungmalkor-001cen
Hangungmalkor-001cham
Hangungmalkor-001chen
Hangungmalkor-001li
Hangungmalkor-001sem
Hangungmalkor-001sen
Hangungmalkor-001tan
Hangungmalkor-001than
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002辿
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002chram
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhjiɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dzhiɛ̌m
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dɑn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002iɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jhram
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jrham
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jrhiɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jrhæm
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jrhɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002zhiɛm
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002zhiɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002zhiɛ̀n
русскийrus-000быстроногий
русскийrus-000жаба
русскийrus-000ключевой знак
русскийrus-000лунный
русскийrus-000находиться
русскийrus-000незначительный
русскийrus-000обод
русскийrus-000обрезать
русскийrus-000обрубать
русскийrus-000отрубать
русскийrus-000передвигаться
русскийrus-000проворный
русскийrus-000просачиваться
русскийrus-000проходить
русскийrus-000река Чаньшуй
русскийrus-000следовать
русскийrus-000срезать
русскийrus-000струиться
русскийrus-000увлажнять
русскийrus-000увлажняться
русскийrus-000хитрый
ئۇيغۇرچەuig-000ئارقىمۇئارقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئالاقە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچكۆز
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچكۆز، تويماس
ئۇيغۇرچەuig-000ئورنىغا دەسسىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئورنىنى باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورنىنى باسماق، ئورنىغا دەسسىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورىماق، يۆگىمەك، تاڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورىماق، يۆگىمەك، چىرمىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوغا
ئۇيغۇرچەuig-000ئوپقان
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسكىنە بىلەن ئۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچرىماق، دۇچ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزلۈكسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزلۈكسىز، ئارقىمۇئارقا، ئۇدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئېسىلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەرلەرنىڭ تۈرۈۋالغان چېچى
ئۇيغۇرچەuig-000ئەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەندىشە
ئۇيغۇرچەuig-000ئەندىشە، بىئاراملىق، ئەنسىرەش
ئۇيغۇرچەuig-000ئەنسىرەش
ئۇيغۇرچەuig-000باردى-كەلدى قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بازار ئۆيلىرى
ئۇيغۇرچەuig-000باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000باغلىنىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000بوھتان
ئۇيغۇرچەuig-000بىئاراملىق
ئۇيغۇرچەuig-000بۆھتان
ئۇيغۇرچەuig-000بۆھتان چاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇددا دىنىدا ئىشلىتىلىدىغان سۆز
ئۇيغۇرچەuig-000بۇددىست
ئۇيغۇرچەuig-000بېرىش-كېلىش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەنت بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەنت بولۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاڭماق، باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تومۇزغا
ئۇيغۇرچەuig-000تومۇزغا ئائىلىسى
ئۇيغۇرچەuig-000تويماس
ئۇيغۇرچەuig-000تىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىك ۋە خەتەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەت
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەت، بوھتان، يالا، قارا
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەت، بۆھتان
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەتخور
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەتخور، شىكايەتخور، غەيۋەتخور
ئۇيغۇرچەuig-000تەختنى ئۆتۈنۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەختنى بىراۋغا ئۆتۈنۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەخىتتىن ۋاز كەچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خۇمار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خۇمار قىلماق، قىزىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ديانا
ئۇيغۇرچەuig-000دۇكان
ئۇيغۇرچەuig-000دۇچ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەسسىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەسسىمەك، دەسسەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەسسەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زېن
ئۇيغۇرچەuig-000زەھەر
ئۇيغۇرچەuig-000زەھەر، ئوغا
ئۇيغۇرچەuig-000سانجىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سانجىماق، تىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساندال دەرىخى
ئۇيغۇرچەuig-000ساندال ياغىچى
ئۇيغۇرچەuig-000شىرىلدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000شىكايەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000شىكايەتخور
ئۇيغۇرچەuig-000غەيۋەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000غەيۋەت-شىكايەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000غەيۋەتخور
ئۇيغۇرچەuig-000قارا
ئۇيغۇرچەuig-000قارنى يامان
ئۇيغۇرچەuig-000قارىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قورسىقىغا ئامراق
ئۇيغۇرچەuig-000قىزىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇۋ لولا
ئۇيغۇرچەuig-000كۆشۈگە
ئۇيغۇرچەuig-000كۆشۈگە، ھارۋا پەردىسى
ئۇيغۇرچەuig-000كۆيدۈرگىلىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000لىمفا تۇبېركۇليۇزى
ئۇيغۇرچەuig-000مىراسخورلۇق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000نەپسى يامان
ئۇيغۇرچەuig-000نەپىسى يامان
ئۇيغۇرچەuig-000يالا
ئۇيغۇرچەuig-000يامان
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈز مو يەر
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىشىۋالماق، ئېسىلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000پەردە
ئۇيغۇرچەuig-000چارپاقا قۇرتى
ئۇيغۇرچەuig-000چارپاقىنىڭ قىسقىچە ئاتىلىشى
ئۇيغۇرچەuig-000چاشقان يارىسى
ئۇيغۇرچەuig-000چاشقان يارىسى، لىمفا تۇبېركۇليۇزى
ئۇيغۇرچەuig-000چىرمالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىرمالماق، بەنت بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىرمىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىمىلدىق
ئۇيغۇرچەuig-000چەن
ئۇيغۇرچەuig-000گۈلدۈرلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گېلىغا ئامراق
ئۇيغۇرچەuig-000گېلىغا ئامراق، قورسىقىغا ئامراق
ئۇيغۇرچەuig-000ھارۋا پەردىسى
ئۇيغۇرچەuig-000ھايۋانلارنىڭ ئاياغ ئىزى
ئۇيغۇرچەuig-000ھىيلىگەر
ئۇيغۇرچەuig-000ھىيلىگەر، قۇۋ لولا
ئۇيغۇرچەuig-000ۋارىسلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋارىسلىق قىلماق، مىراسخورلۇق قىلماق
Uyghurcheuig-001achköz
Uyghurcheuig-001alaqe qilmaq
Uyghurcheuig-001arqimuarqa
Uyghurcheuig-001baghlimaq
Uyghurcheuig-001baghlinip qalmaq
Uyghurcheuig-001bardi-keldi qilmaq
Uyghurcheuig-001bazar öyliri
Uyghurcheuig-001bent bolmaq
Uyghurcheuig-001bent bolup qalmaq
Uyghurcheuig-001biaramliq
Uyghurcheuig-001bohtan
Uyghurcheuig-001budda dinida ishlitilidighan söz
Uyghurcheuig-001buddist
Uyghurcheuig-001bérish-kélish qilmaq
Uyghurcheuig-001böhtan
Uyghurcheuig-001böhtan chaplimaq
Uyghurcheuig-001charpaqa qurti
Uyghurcheuig-001charpaqining qisqiche atilishi
Uyghurcheuig-001chashqan yarisi
Uyghurcheuig-001chimildiq
Uyghurcheuig-001chirmalmaq
Uyghurcheuig-001chirmimaq
Uyghurcheuig-001desselmek
Uyghurcheuig-001dessimek
Uyghurcheuig-001duch kelmek
Uyghurcheuig-001dukan
Uyghurcheuig-001dyana
Uyghurcheuig-001endishe
Uyghurcheuig-001ensiresh
Uyghurcheuig-001erlerning türüwalghan chéchi
Uyghurcheuig-001eshmek
Uyghurcheuig-001gheywet qilmaq
Uyghurcheuig-001gheywet-shikayet qilmaq
Uyghurcheuig-001gheywetxor
Uyghurcheuig-001géligha amraq
Uyghurcheuig-001güldürlimek
Uyghurcheuig-001harwa perdisi
Uyghurcheuig-001haywanlarning ayagh izi
Uyghurcheuig-001hiyliger
Uyghurcheuig-001iskine bilen üzmek
Uyghurcheuig-001istiqamette olturmaq
Uyghurcheuig-001jimjit olturmaq
Uyghurcheuig-001köshüge
Uyghurcheuig-001köydürgilik qilmaq
Uyghurcheuig-001limfa tubérkulyuzi
Uyghurcheuig-001mirasxorluq qilmaq
Uyghurcheuig-001nepisi yaman
Uyghurcheuig-001nepsi yaman
Uyghurcheuig-001ogha
Uyghurcheuig-001opqan
Uyghurcheuig-001orimaq
Uyghurcheuig-001ornigha dessimek
Uyghurcheuig-001ornini basmaq
Uyghurcheuig-001perde
Uyghurcheuig-001qara
Uyghurcheuig-001qarilimaq
Uyghurcheuig-001qarni yaman
Uyghurcheuig-001qiziqmaq
Uyghurcheuig-001qorsiqigha amraq
Uyghurcheuig-001quw lola
Uyghurcheuig-001sandal derixi
Uyghurcheuig-001sandal yaghichi
Uyghurcheuig-001sanjimaq
Uyghurcheuig-001shikayet qilmaq
Uyghurcheuig-001shikayetxor
Uyghurcheuig-001shirildimaq
Uyghurcheuig-001tangmaq
Uyghurcheuig-001texittin waz kechmek
Uyghurcheuig-001textni birawgha ötünüp bermek
Uyghurcheuig-001textni ötünüp bermek
Uyghurcheuig-001tik we xeterlik
Uyghurcheuig-001tiqmaq
Uyghurcheuig-001tomuzgha
Uyghurcheuig-001tomuzgha ailisi
Uyghurcheuig-001toymas
Uyghurcheuig-001töhmet
Uyghurcheuig-001töhmet qilmaq
Uyghurcheuig-001töhmetxor
Uyghurcheuig-001uchrimaq
Uyghurcheuig-001uda
Uyghurcheuig-001warisliq qilmaq
Uyghurcheuig-001xumar qilmaq
Uyghurcheuig-001yala
Uyghurcheuig-001yaman
Uyghurcheuig-001yépishiwalmaq
Uyghurcheuig-001yögimek
Uyghurcheuig-001yüz mo yer
Uyghurcheuig-001zeher
Uyghurcheuig-001zén
Uyghurcheuig-001ésiliwalmaq
Uyghurcheuig-001étikapta olturmaq
Uyghurcheuig-001üzlüksiz
tiếng Việtvie-000chờn
tiếng Việtvie-000chởm
tiếng Việtvie-000dạn
tiếng Việtvie-000li
tiếng Việtvie-000rèn
tiếng Việtvie-000sàm
tiếng Việtvie-000sờn
tiếng Việtvie-000thèm
tiếng Việtvie-000tiệm
tiếng Việtvie-000triền
tiếng Việtvie-000đơn
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001𨮻
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000辿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003caam3
gwong2dung1 wa2yue-003caam4
gwong2dung1 wa2yue-003caam5
gwong2dung1 wa2yue-003caan3
gwong2dung1 wa2yue-003caan4
gwong2dung1 wa2yue-003cam1
gwong2dung1 wa2yue-003cam4
gwong2dung1 wa2yue-003cin4
gwong2dung1 wa2yue-003daan1
gwong2dung1 wa2yue-003daan6
gwong2dung1 wa2yue-003dan1
gwong2dung1 wa2yue-003dan6
gwong2dung1 wa2yue-003jin4
gwong2dung1 wa2yue-003lei4
gwong2dung1 wa2yue-003nin5
gwong2dung1 wa2yue-003saan4
gwong2dung1 wa2yue-003sam1
gwong2dung1 wa2yue-003sang6
gwong2dung1 wa2yue-003sim3
gwong2dung1 wa2yue-003sim4
gwong2dung1 wa2yue-003sin4
gwong2dung1 wa2yue-003sin5
gwong2dung1 wa2yue-003sin6
gwong2dung1 wa2yue-003taam4
gwong2dung1 wa2yue-003taan2
gwong2dung1 wa2yue-003zaam2
gwong2dung1 wa2yue-003zan2
gwong2dung1 wa2yue-003zan6
gwong2dung1 wa2yue-003zim1
gwong2dung1 wa2yue-003zim6
gwong2dung1 wa2yue-003zin2
gwong2dung1 wa2yue-003zin6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004辿
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx