PanLinx

Hànyǔcmn-003
shàn
U+art-254206B9
U+art-25420AF9
U+art-2542257B
U+art-25422A62
U+art-25422AD4
U+art-254234D2
U+art-25423A67
U+art-25424024
U+art-25424B9C
U+art-25424EAA
U+art-25425531
U+art-25425C22
U+art-25425E23
U+art-25426378
U+art-25426639
U+art-25426D8B
U+art-254273A5
U+art-25427B7D
U+art-25427DF6
U+art-254297CB
U+art-25429990
U+art-2542A376
U+art-25438CC
U+art-25438E3
U+art-2543A1B
U+art-2543AA8
U+art-2543BC6
U+art-2543E91
U+art-2544120
U+art-25446B2
U+art-254486A
U+art-2544947
U+art-2544982
U+art-2544985
U+art-2544C47
U+art-2544C49
U+art-2544D2E
U+art-2545093
U+art-25450D0
U+art-25450E4
U+art-2545103
U+art-254510B
U+art-2545261
U+art-2545584
U+art-25455AE
U+art-25458A0
U+art-25458A1
U+art-25458C7
U+art-2545B17
U+art-2545DA6
U+art-2546247
U+art-254639E
U+art-25464A3
U+art-25464C5
U+art-25464D4
U+art-2546519
U+art-2546A3F
U+art-2546A80
U+art-2546B5A
U+art-2546C55
U+art-2546F6C
U+art-2546FB9
U+art-2547057
U+art-254759D
U+art-25478F0
U+art-25479AA
U+art-2547B27
U+art-2547E55
U+art-2547F2E
U+art-25481B3
U+art-25482EB
U+art-25487EC
U+art-25487EE
U+art-25487FA
U+art-2548A15
U+art-2548B06
U+art-2548B71
U+art-2548BAA
U+art-2548D0D
U+art-2548D61
U+art-2548D78
U+art-254912F
U+art-25491E4
U+art-254928F
U+art-2549425
U+art-254994D
U+art-2549A38
U+art-2549A9F
U+art-2549C53
U+art-2549C54
U+art-2549C63
U+art-2549CDD
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𠫹
普通话cmn-000𢫔
普通话cmn-000𣓒
普通话cmn-000𣩧
普通话cmn-000𤀤
普通话cmn-000𤺪
普通话cmn-000𥔱
普通话cmn-000𥰢
普通话cmn-000𦘹
普通话cmn-000𧎥
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001樿
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𠚹
國語cmn-001𢕻
國語cmn-001𢩢
國語cmn-001𢫔
國語cmn-001𣓒
國語cmn-001𣩧
國語cmn-001𤀤
國語cmn-001𤮜
國語cmn-001𤺪
國語cmn-001𥔱
國語cmn-001𥰢
國語cmn-001𥸣
國語cmn-001𦍸
國語cmn-001𦘹
國語cmn-001𦶋
國語cmn-001𧎥
國語cmn-001𧭽
國語cmn-001𧷶
國語cmn-001𩟋
國語cmn-001𩦐
國語cmn-001𪍶
Hànyǔcmn-003chán
Hànyǔcmn-003chān
Hànyǔcmn-003chǎn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003dan
Hànyǔcmn-003dàn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003dān
Hànyǔcmn-003dǎn
Hànyǔcmn-003huō
Hànyǔcmn-003quán
Hànyǔcmn-003shuài
Hànyǔcmn-003shuàn
Hànyǔcmn-003shuò
Hànyǔcmn-003shān
Hànyǔcmn-003shǎn
Hànyǔcmn-003suō
Hànyǔcmn-003sāo
Hànyǔcmn-003tián
Hànyǔcmn-003tiān
Hànyǔcmn-003tuó
Hànyǔcmn-003tán
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003tān
Hànyǔcmn-003tǎn
Hànyǔcmn-003xiān
Hànyǔcmn-003yuè
Hànyǔcmn-003yàn
Hànyǔcmn-003yǎn
Hànyǔcmn-003zhàn
Hànyǔcmn-003zhān
Hànyǔcmn-003zhǎn
Englisheng-000Buddhist
Englisheng-000abdicate
Englisheng-000abuse
Englisheng-000aid
Englisheng-000altar
Englisheng-000arbitrarily
Englisheng-000arena
Englisheng-000bamboo
Englisheng-000bark
Englisheng-000be sufficient
Englisheng-000bear
Englisheng-000bear a burden
Englisheng-000beguile
Englisheng-000board
Englisheng-000cajole
Englisheng-000calm
Englisheng-000carry
Englisheng-000castrate
Englisheng-000chalk
Englisheng-000charitable
Englisheng-000chemical element
Englisheng-000cicada
Englisheng-000claim
Englisheng-000cleanse
Englisheng-000coffin
Englisheng-000comfortable
Englisheng-000contemplation
Englisheng-000contiguous
Englisheng-000continuous
Englisheng-000copy
Englisheng-000dare
Englisheng-000door panel
Englisheng-000doubt
Englisheng-000dust
Englisheng-000duster
Englisheng-000earthworm
Englisheng-000easy
Englisheng-000eel
Englisheng-000elegant
Englisheng-000examination hall
Englisheng-000exorcize
Englisheng-000fan
Englisheng-000foreshore
Englisheng-000geld
Englisheng-000give a helping hand
Englisheng-000good
Englisheng-000hardwood
Englisheng-000hernia
Englisheng-000hold up
Englisheng-000imperial power
Englisheng-000individual
Englisheng-000kind
Englisheng-000laugh at
Englisheng-000lone
Englisheng-000mattress
Englisheng-000meals
Englisheng-000meditation
Englisheng-000mend
Englisheng-000monopolize
Englisheng-000mow
Englisheng-000only
Englisheng-000provisions
Englisheng-000quiet
Englisheng-000rapid
Englisheng-000repair
Englisheng-000rewrite
Englisheng-000rich
Englisheng-000ridicule
Englisheng-000rupture
Englisheng-000samarium
Englisheng-000sandalwood
Englisheng-000sandbank
Englisheng-000sharp
Englisheng-000sharp-pointed
Englisheng-000sharpen
Englisheng-000sincere
Englisheng-000single
Englisheng-000slander
Englisheng-000small jar
Englisheng-000smooth
Englisheng-000sneer
Englisheng-000speedy
Englisheng-000sturgeon
Englisheng-000suave
Englisheng-000support
Englisheng-000surname
Englisheng-000suspect
Englisheng-000swift
Englisheng-000terbium
Englisheng-000tranquil
Englisheng-000transcribe
Englisheng-000tree
Englisheng-000undertake
Englisheng-000vilify
Englisheng-000virtuous
Englisheng-000write out
Englisheng-000yeast
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001dip
Nuo suiii-001kuo
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000樿
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001akiraka
Nihongojpn-001atsui
Nihongojpn-001awai
Nihongojpn-001ba
Nihongojpn-001da
Nihongojpn-001dan
Nihongojpn-001en
Nihongojpn-001gomame
Nihongojpn-001hayai
Nihongojpn-001hitoe
Nihongojpn-001hoshiimama
Nihongojpn-001katsugu
Nihongojpn-001ketsu
Nihongojpn-001kezuru
Nihongojpn-001kogame
Nihongojpn-001koi
Nihongojpn-001madowasu
Nihongojpn-001mayumi
Nihongojpn-001mimizu
Nihongojpn-001motsu
Nihongojpn-001ninau
Nihongojpn-001nitai
Nihongojpn-001noberu
Nihongojpn-001oogama
Nihongojpn-001otsukurisuru
Nihongojpn-001ou
Nihongojpn-001ougi
Nihongojpn-001sakan
Nihongojpn-001saku
Nihongojpn-001san
Nihongojpn-001sasu
Nihongojpn-001semi
Nihongojpn-001sen
Nihongojpn-001senki
Nihongojpn-001shigaramu
Nihongojpn-001shin
Nihongojpn-001shirotsuchi
Nihongojpn-001shizuka
Nihongojpn-001sonaeru
Nihongojpn-001sorudokusuru
Nihongojpn-001soshiru
Nihongojpn-001su
Nihongojpn-001sukuiami
Nihongojpn-001sukuu
Nihongojpn-001surudoi
Nihongojpn-001susumeru
Nihongojpn-001ta
Nihongojpn-001tachi
Nihongojpn-001taira
Nihongojpn-001tan
Nihongojpn-001tariru
Nihongojpn-001tatazumu
Nihongojpn-001tatsu
Nihongojpn-001tokoro
Nihongojpn-001toma
Nihongojpn-001tsuge
Nihongojpn-001tsukurou
Nihongojpn-001umihebi
Nihongojpn-001yausu
Nihongojpn-001yoi
Nihongojpn-001yurugu
Nihongojpn-001yurui
Nihongojpn-001yuzuru
Nihongojpn-001zen
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001cem
Hangungmalkor-001cen
Hangungmalkor-001cham
Hangungmalkor-001chayk
Hangungmalkor-001chen
Hangungmalkor-001sam
Hangungmalkor-001san
Hangungmalkor-001sem
Hangungmalkor-001sen
Hangungmalkor-001tam
Hangungmalkor-001tan
Hangungmalkor-001than
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhɑn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhɑ̀m
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhɑ̌m
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djiɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dɑn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002shiɛ̀n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002sɑu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002zhiɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002zhiɛ̀n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002zhiɛ̌m
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002zhiɛ̌n
русскийrus-000без законного права
русскийrus-000белый суглинок
русскийrus-000владеть
русскийrus-000властвовать
русскийrus-000воспитывать
русскийrus-000выходить
русскийrus-000единолично овладевать
русскийrus-000занимать первое место
русскийrus-000захватывать
русскийrus-000искоренять
русскийrus-000косить
русскийrus-000монополизировать
русскийrus-000передавать бразды правления
русскийrus-000писать набело
русскийrus-000подпрыгивать
русскийrus-000подскакивать
русскийrus-000превосходить других
русскийrus-000прививать
русскийrus-000приводить в порядок
русскийrus-000приносить жертву небу
русскийrus-000присваивать
русскийrus-000произвольно
русскийrus-000произвольный
русскийrus-000разбредаться
русскийrus-000расходиться
русскийrus-000расчищенное место для жертвоприношений
русскийrus-000ремонтировать
русскийrus-000реставрировать
русскийrus-000самовольно
русскийrus-000самовольный
русскийrus-000скашивать
русскийrus-000снимать копию
русскийrus-000совершенствовать
русскийrus-000срезать
русскийrus-000тренировать
русскийrus-000угорь
русскийrus-000узурпировать
русскийrus-000улучшать
русскийrus-000уничтожать
русскийrus-000уступать престол
русскийrus-000холостить
русскийrus-000чинить
русскийrus-000
ئۇيغۇرچەuig-000ئاختا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاختا قىلماق، پىچماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاساسلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاساسلانماق، تايانماق، يۆلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسان
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسان، ئوڭاي
ئۇيغۇرچەuig-000ئاق سېغىز توپا
ئۇيغۇرچەuig-000ئاق كۆڭۈل
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىماق، گوللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماشماق، ئالماشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماشماق، ئالماشتۇرماق، ئاينىماق، ئۆزگەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاينىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاينىماق، ئۆزگەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئوبدان
ئۇيغۇرچەuig-000ئويناشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويناشماق، گەپكە سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوڭاي
ئۇيغۇرچەuig-000ئوڭايسىزلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوڭشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوڭلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوڭچىۋاشقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئىتتىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىختىيارەن
ئۇيغۇرچەuig-000ئىغۋا
ئۇيغۇرچەuig-000ئىغۋاگەرچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكۈر
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكۈر، ئىتتىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكۈزۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈنۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈنۈپ بەرمەك، ئۆتكۈزۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز ئىختىيارىچە
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىچە
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىچە، ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزگەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇستا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇستا، ماھىر، چىۋەر، دانا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇستا، پىششىق، مەلىكىلىك، ماھىر
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇيالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچلىماق، يونۇماق، شىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇڭايسىزلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېسىل
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىلماق، يېيىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەخلاقلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەخلاقلىق، پەزىلەتلىك، چېۋەر، دانا
ئۇيغۇرچەuig-000باقماق
ئۇيغۇرچەuig-000بوھتان چاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىر قاناتلىق ئىشىك
ئۇيغۇرچەuig-000بېلىقنىڭ سۇدا ئۈزۈشى
ئۇيغۇرچەuig-000تائام
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق ئەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق ئەتمەك، سەي قورۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق يېمەك، غىزا يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق، تائام، غىزا
ئۇيغۇرچەuig-000تايانماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسما
ئۇيغۇرچەuig-000توغرا
ئۇيغۇرچەuig-000توغرا، دۇرۇس
ئۇيغۇرچەuig-000تولۇق
ئۇيغۇرچەuig-000تونۇش
ئۇيغۇرچەuig-000تونۇش بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆھمەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەدرىجىي ئۆزگەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەدرىجىي ئۆزگەرمەك، تەدرىجىي راۋاجلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەدرىجىي راۋاجلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەنە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خىجالەت بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000خىجالەت بولماق، ئۇيالماق، ئوڭايسىزلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000خىجالەت بولماق، ئۇڭايسىزلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000خىجىلچىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000خەيرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000خەيرلىك، ساۋابلىق، ئاق كۆڭۈل
ئۇيغۇرچەuig-000خەيرىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋەر ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000دانا
ئۇيغۇرچەuig-000دوست
ئۇيغۇرچەuig-000دوست، دوستانە
ئۇيغۇرچەuig-000دوستانە
ئۇيغۇرچەuig-000دوستانە، سەمىمىي
ئۇيغۇرچەuig-000دۇرۇس
ئۇيغۇرچەuig-000رېمونت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000رېمونت قىلماق، ئوڭشىماق، ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000رېمونت قىلماق، ياسىماق، ئوڭشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەھىمدىل
ئۇيغۇرچەuig-000زاڭلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000زور
ئۇيغۇرچەuig-000ساخاۋەتلىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساۋابلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ساۋابلىق ئىش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىلكىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سىلكىمەك، قاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېۋەت بىلەن بېلىق تۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەمىمىي
ئۇيغۇرچەuig-000سەي قورۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000شامالدۇرغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000شىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000شەن
ئۇيغۇرچەuig-000شەن دەرياسى
ئۇيغۇرچەuig-000شەنتۇ شەھىرىنىڭ قىسقارتىپ ئاتىلىشى
ئۇيغۇرچەuig-000شەپقەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000غىزا
ئۇيغۇرچەuig-000غىزا يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قارىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قارىماق، باقماق، خەۋەر ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000قانات
ئۇيغۇرچەuig-000قانات ، توسما
ئۇيغۇرچەuig-000قانات ، شىرما
ئۇيغۇرچەuig-000قانات توسما
ئۇيغۇرچەuig-000قانات شىرما
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغىماق، گىژ-گىژغا سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇتراتقۇلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇتراتماق
ئۇيغۇرچەuig-000كاتتا
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچۋرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ماھىر
ئۇيغۇرچەuig-000ماھىر، ئۇستا
ئۇيغۇرچەuig-000مىقدار سۆز
ئۇيغۇرچەuig-000مېھرىبان
ئۇيغۇرچەuig-000مېھرىبان، رەھىمدىل، شەپقەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000مەسخىرە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەلىكىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ياخشى
ئۇيغۇرچەuig-000ياخشى، ئوبدان، ئېسىل، چىرايلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ياخشىلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يالا ياپماق
ئۇيغۇرچەuig-000يونۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىلانبېلىق
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتەرلىك، تولۇق
ئۇيغۇرچەuig-000يېيىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يەلپىگۈچ
ئۇيغۇرچەuig-000يەلپىگۈچ، شامالدۇرغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000يەلپۈمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەلپۈمەك، قۇتراتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يەلپۈگۈچ
ئۇيغۇرچەuig-000يەلپۈگۈچ، شامالدۇرغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000يەن
ئۇيغۇرچەuig-000پىتنىخورلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000پىتنە
ئۇيغۇرچەuig-000پىششىق
ئۇيغۇرچەuig-000پىچماق
ئۇيغۇرچەuig-000پىچماق، ئاختا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000پەتەق
ئۇيغۇرچەuig-000پەرۋىش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000پەرۋىش قىلىپ ئۆستۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پەزىلەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000چايقاپ يۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000چايقىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چايقىماق، چايقاپ يۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭ
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭ، كاتتا، زور
ئۇيغۇرچەuig-000چىرايلىق
ئۇيغۇرچەuig-000چىۋەر
ئۇيغۇرچەuig-000چۇقۇق
ئۇيغۇرچەuig-000چۇقۇق، گرىژ، پەتەق
ئۇيغۇرچەuig-000چېۋەر
ئۇيغۇرچەuig-000گرىژ
ئۇيغۇرچەuig-000گوللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000گىژ-گىژغا سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000گۆش
ئۇيغۇرچەuig-000گەپكە سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەسۋەسىگە سالماق
Uyghurcheuig-001aldimaq
Uyghurcheuig-001almashmaq
Uyghurcheuig-001almashturmaq
Uyghurcheuig-001aq köngül
Uyghurcheuig-001aq séghiz topa
Uyghurcheuig-001asan
Uyghurcheuig-001asaslanmaq
Uyghurcheuig-001axta qilmaq
Uyghurcheuig-001aynimaq
Uyghurcheuig-001baqmaq
Uyghurcheuig-001bir qanatliq ishik
Uyghurcheuig-001bohtan chaplimaq
Uyghurcheuig-001béliqning suda üzüshi
Uyghurcheuig-001chayqap yumaq
Uyghurcheuig-001chayqimaq
Uyghurcheuig-001chirayliq
Uyghurcheuig-001chiwer
Uyghurcheuig-001chong
Uyghurcheuig-001chuquq
Uyghurcheuig-001chéwer
Uyghurcheuig-001dana
Uyghurcheuig-001dost
Uyghurcheuig-001dostane
Uyghurcheuig-001durus
Uyghurcheuig-001exlaqliq
Uyghurcheuig-001gepke salmaq
Uyghurcheuig-001ghiza
Uyghurcheuig-001ghiza yémek
Uyghurcheuig-001gij-gijgha salmaq
Uyghurcheuig-001gollimaq
Uyghurcheuig-001grij
Uyghurcheuig-001gösh
Uyghurcheuig-001halidin xewer élip turmaq
Uyghurcheuig-001ighwa
Uyghurcheuig-001ighwagerchilik
Uyghurcheuig-001ittik
Uyghurcheuig-001ixtiyaren
Uyghurcheuig-001katta
Uyghurcheuig-001köchwrmek
Uyghurcheuig-001köchürmek
Uyghurcheuig-001köp
Uyghurcheuig-001kötürmek
Uyghurcheuig-001mahir
Uyghurcheuig-001melikilik
Uyghurcheuig-001mesxire qilmaq
Uyghurcheuig-001miqdar söz
Uyghurcheuig-001méhriban
Uyghurcheuig-001obdan
Uyghurcheuig-001ongay
Uyghurcheuig-001ongaysizlanmaq
Uyghurcheuig-001ongchiwashqa
Uyghurcheuig-001onglimaq
Uyghurcheuig-001ongshimaq
Uyghurcheuig-001oynashmaq
Uyghurcheuig-001perwish qilip östürmek
Uyghurcheuig-001perwish qilmaq
Uyghurcheuig-001peteq
Uyghurcheuig-001peziletlik
Uyghurcheuig-001pichmaq
Uyghurcheuig-001pishshiq
Uyghurcheuig-001pitne
Uyghurcheuig-001pitnixorluq
Uyghurcheuig-001qanat
Uyghurcheuig-001qaqmaq
Uyghurcheuig-001qarimaq
Uyghurcheuig-001qozghimaq
Uyghurcheuig-001qutratmaq
Uyghurcheuig-001qutratquluq
Uyghurcheuig-001rehimdil
Uyghurcheuig-001rémont qilmaq
Uyghurcheuig-001sawabliq
Uyghurcheuig-001sawabliq ish qilmaq
Uyghurcheuig-001saxawetlik qilmaq
Uyghurcheuig-001semimiy
Uyghurcheuig-001sey qorumaq
Uyghurcheuig-001shamaldurghuch
Uyghurcheuig-001shen
Uyghurcheuig-001shen deryasi
Uyghurcheuig-001shentu shehirining qisqartip atilishi
Uyghurcheuig-001shepqetlik
Uyghurcheuig-001shilmaq
Uyghurcheuig-001shirma
Uyghurcheuig-001silkimek
Uyghurcheuig-001séwet bilen béliq tutmaq
Uyghurcheuig-001taam
Uyghurcheuig-001tamaq
Uyghurcheuig-001tamaq etmek
Uyghurcheuig-001tamaq yémek
Uyghurcheuig-001tayanmaq
Uyghurcheuig-001tedrijiy rawajlanmaq
Uyghurcheuig-001tedrijiy özgermek
Uyghurcheuig-001tene qilmaq
Uyghurcheuig-001toghra
Uyghurcheuig-001toluq
Uyghurcheuig-001tonush
Uyghurcheuig-001tonush bolmaq
Uyghurcheuig-001tosma
Uyghurcheuig-001töhmet qilmaq
Uyghurcheuig-001uchlimaq
Uyghurcheuig-001ungaysizlanmaq
Uyghurcheuig-001usta
Uyghurcheuig-001uyalmaq
Uyghurcheuig-001weswesige salmaq
Uyghurcheuig-001xewer almaq
Uyghurcheuig-001xeyrilik
Uyghurcheuig-001xeyrlik
Uyghurcheuig-001xijalet bolmaq
Uyghurcheuig-001xijilchiliq
Uyghurcheuig-001yala yapmaq
Uyghurcheuig-001yardem qilmaq
Uyghurcheuig-001yasimaq
Uyghurcheuig-001yaxshi
Uyghurcheuig-001yaxshiliq qilmaq
Uyghurcheuig-001yelpigüch
Uyghurcheuig-001yelpügüch
Uyghurcheuig-001yelpümek
Uyghurcheuig-001yen
Uyghurcheuig-001yilanbéliq
Uyghurcheuig-001yonumaq
Uyghurcheuig-001yéterlik
Uyghurcheuig-001yéyilmaq
Uyghurcheuig-001yölenmek
Uyghurcheuig-001zangliq qilmaq
Uyghurcheuig-001zor
Uyghurcheuig-001échilmaq
Uyghurcheuig-001ésil
Uyghurcheuig-001ötkür
Uyghurcheuig-001ötküzüp bermek
Uyghurcheuig-001ötünüp bermek
Uyghurcheuig-001öz béshimchiliq bilen
Uyghurcheuig-001öz ixtiyariche
Uyghurcheuig-001özgermek
Uyghurcheuig-001öziche
tiếng Việtvie-000chen
tiếng Việtvie-000chôm
tiếng Việtvie-000dạn
tiếng Việtvie-000khung
tiếng Việtvie-000phiến
tiếng Việtvie-000sươn
tiếng Việtvie-000sườn
tiếng Việtvie-000sọm
tiếng Việtvie-000thiệm
tiếng Việtvie-000thiện
tiếng Việtvie-000đàn
tiếng Việtvie-000đơn
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001𦘹
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000樿
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000𠚹
廣東話yue-000𥔱
gwong2dung1 wa2yue-003caak3
gwong2dung1 wa2yue-003caam1
gwong2dung1 wa2yue-003caam4
gwong2dung1 wa2yue-003caan2
gwong2dung1 wa2yue-003cam4
gwong2dung1 wa2yue-003ceoi1
gwong2dung1 wa2yue-003cin4
gwong2dung1 wa2yue-003daam1
gwong2dung1 wa2yue-003daam3
gwong2dung1 wa2yue-003daam6
gwong2dung1 wa2yue-003daan1
gwong2dung1 wa2yue-003daan6
gwong2dung1 wa2yue-003jim5
gwong2dung1 wa2yue-003saam1
gwong2dung1 wa2yue-003saam2
gwong2dung1 wa2yue-003saam3
gwong2dung1 wa2yue-003saan3
gwong2dung1 wa2yue-003sim1
gwong2dung1 wa2yue-003sim2
gwong2dung1 wa2yue-003sim3
gwong2dung1 wa2yue-003sim4
gwong2dung1 wa2yue-003sim6
gwong2dung1 wa2yue-003sin3
gwong2dung1 wa2yue-003sin4
gwong2dung1 wa2yue-003sin5
gwong2dung1 wa2yue-003sin6
gwong2dung1 wa2yue-003taam4
gwong2dung1 wa2yue-003taan1
gwong2dung1 wa2yue-003taan2
gwong2dung1 wa2yue-003taan4
gwong2dung1 wa2yue-003zeoi1
gwong2dung1 wa2yue-003zin1
gwong2dung1 wa2yue-003zin2
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004𥔱


PanLex

PanLex-PanLinx