PanLinx

tiếng Việtvie-000
đoạt được
Englisheng-000capture
Englisheng-000carry
tiếng Việtvie-000chiếm được
tiếng Việtvie-000giành được
tiếng Việtvie-000lấy được
tiếng Việtvie-000thu hút
tiếng Việtvie-000thuyết phục được
tiếng Việtvie-000thắng
tiếng Việtvie-000vượt qua
tiếng Việtvie-000được chấp nhận
tiếng Việtvie-000được thông qua


PanLex

PanLex-PanLinx