PanLinx

Kiboshojmc-001
kumbi
Bendebdp-000gembe
Bendebdp-000igembe
Bendebdp-000ikumo
Bendebdp-000kumo
Ekibenabez-000gimilo
Ekibenabez-000ikikululu
Ekibenabez-000iligimilo
Ekibenabez-000kululu
Rukigacgg-000ara
Rukigacgg-000efuka
Rukigacgg-000ekyara
Rukigacgg-000fuka
Chukacuh-000Icembe
Chukacuh-000ara
Chukacuh-000cembe
Chukacuh-000kIara
Kwerecwe-000chidole cha mgulu
Kwerecwe-000dole cha mgulu
Kitaitadav-000gembe
Kitaitadav-000igembe
Kitaitadav-000ino
Kitaitadav-000no
Doedoe-000chidole
Doedoe-000dole
Kĩembuebu-000Icembe
Kĩembuebu-000ara gIa kUgUra
Kĩembuebu-000cembe
Kĩembuebu-000kIara gIa kUgUra
Englisheng-000hoe
Englisheng-000toe
Fipafip-000chimwenkumwe
Fipafip-000ichimwenkumwe
Fipafip-000iinkolo
Fipafip-000kolo
Ekegusiiguz-000ara giokogoro ekenene
Ekegusiiguz-000ekiara giokogoro ekenene
Ekegusiiguz-000kombe
Ekegusiiguz-000obokombe
Gwenogwe-000ghembe
Gwenogwe-000ighembe
Gwenogwe-000mnyu mrwe
Gwenogwe-000nyu mrwe
Gweregwr-000kumbi
Gweregwr-000lunwe
Gweregwr-000nkumbi
Gweregwr-000nwe
Hangazahan-000ino
Hangazahan-000isuka
Hangazahan-000no
Hangazahan-000suka
Hahaq-000ino
Hahaq-000insuka
Hahaq-000no
Hahaq-000suka
Hayahay-000aala
Hayahay-000ekyaala
Hayahay-000enfuka
Hayahay-000fuka
Heheheh-000aala
Heheheh-000gimilo
Heheheh-000ichaala
Heheheh-000iligimilo
Ikizuikz-000chara
Ikizuikz-000ekoromo
Ikizuikz-000ichara
Ikizuikz-000koromo
Sizakiikz-001ekarara kya kokuguru
Sizakiikz-001erigembe
Sizakiikz-001gembe
Sizakiikz-001karara kya kokuguru
Jitajit-000chala
Jitajit-000echala
Jitajit-000isuka
Jitajit-000suka
Kimachamejmc-000ikumbi
Kimachamejmc-000kumbi
Kimachamejmc-000ni wa uRende
Kimachamejmc-000nii
Kimachamejmc-000nni wa uRende
Kimachamejmc-000nnii
Kiboshojmc-001ikumbi
Kiboshojmc-001nii wo odende
Kiboshojmc-001nnii wo odende
Sihajmc-002ikubi
Sihajmc-002kubi
Sihajmc-002nii
Sihajmc-002nii wa ohenre
Sihajmc-002nnii
Sihajmc-002nnii wa ohenre
Kĩkambakam-000Iembe
Kĩkambakam-000aa kya kUU
Kĩkambakam-000embe
Kĩkambakam-000kyaa kya kUU
Kamba Kituikam-001Iembe
Kamba Kituikam-001aa kya kUU
Kamba Kituikam-001embe
Kamba Kituikam-001kyaa kya kUU
Kamikcu-000chidole cha mgulu
Kamikcu-000dole cha mgulu
Kutukdc-000chidole
Kutukdc-000dole
Chimakondekde-000chala
Chimakondekde-000liyembe
Chimakondekde-000yembe
Mavihakde-001jembe
Mavihakde-001kongʼo
Mavihakde-001lijembe
Mavihakde-001likongʼo
Kereweked-000chala chʼokugulu
Kereweked-000echala chʼokugulu
Kereweked-000enfuka
Kereweked-000fuka
Gĩkũyũkik-000ara
Gĩkũyũkik-000cembe
Gĩkũyũkik-000icembe
Gĩkũyũkik-000kIara
Kimbukiv-000isili
Kimbukiv-000kuvalia
Kimbukiv-000nkuvalia
Kimbukiv-000sili
Kisikiz-000kikonji
Kisikiz-000kombolo
Kisikiz-000konji
Kisikiz-000likombolo
Kuriakuj-000ekera
Kuriakuj-000kombe
Kuriakuj-000obokombe
Kuriakuj-000ra
Kuria Tarimekuj-001bhago
Kuria Tarimekuj-001ekebhago
Kuria Tarimekuj-001ekera
Kuria Tarimekuj-001ra
Kwayakya-000insuka
Kwayakya-000kumu
Kwayakya-000rikumu
Kwayakya-000suka
Kɨlaangilag-000imamba
Kɨlaangilag-000isiri
Kɨlaangilag-000mamba
Kɨlaangilag-000siri
Saamialsm-000ala
Saamialsm-000bakho
Saamialsm-000embakho
Saamialsm-000olwala
Olugandalug-000enkumbi
Olugandalug-000gele
Olugandalug-000kagele
Olugandalug-000kumbi
Malilamgq-000gonyelo
Malilamgq-000igonyelo
Malilamgq-000ijembe
Malilamgq-000jembe
Mambwemgr-000amukolo
Mambwemgr-000chikando
Mambwemgr-000ichikando
Mambwemgr-000ukolo
Rungumgr-001cikando
Rungumgr-001kando
Rungumgr-001kolo
Rungumgr-001mukolo
Mandamgs-000ho_ka
Mandamgs-000konji
Mandamgs-000liho_ka
Mandamgs-000lukonji
Matengomgv-000gela
Matengomgv-000konzi
Matengomgv-000ligela
Matengomgv-000lukonzi
Matumbimgw-000konji
Matumbimgw-000liyembe
Matumbimgw-000lukonji
Matumbimgw-000yembe
Mpotompa-000gumba
Mpotompa-000gʼela
Mpotompa-000ligʼela
Mpotompa-000lugumba
Chimweramwe-001jela
Chimweramwe-001koi
Chimweramwe-001lijela
Chimweramwe-001lukoi
Nyamwangamwn-000inkundi
Nyamwangamwn-000kundi
Nyamwangamwn-000nsalala
Nyamwangamwn-000ulunsalala
Masabamyx-000ala lukhumu
Masabamyx-000bako
Masabamyx-000imbako
Masabamyx-000lulwala lukhumu
Ndengerekondg-000gembe
Ndengerekondg-000gulu
Ndengerekondg-000igulu
Ndengerekondg-000ligembe
ichiindalindh-000ikasu
ichiindalindh-000kasu
ichiindalindh-000obe
ichiindalindh-000ulwobe
Ndarindh-001ikasu
Ndarindh-001kasu
Ndarindh-001obe
Ndarindh-001ulwobe
Ndambandj-000ala cha liwul
Ndambandj-000chala cha liwul
Ndambandj-000huka
Ndambandj-000lihuka
Ngoningo-000gera
Ngoningo-000konji
Ngoningo-000ligera
Ngoningo-000lukonji
Ngurimingq-000ghembe
Ngurimingq-000ikyara
Ngurimingq-000kyara
Ngurimingq-000righembe
Nyihanih-000ahasamba
Nyihanih-000hasamba
Nyihanih-000ijembe
Nyihanih-000jembe
Nilambanim-000eembe
Nilambanim-000gyeembe
Ngindonnq-000jembe
Ngindonnq-000konje
Ngindonnq-000lijembe
Ngindonnq-000lukonje
Nyambonow-000chala
Nyambonow-000echala
Nyambonow-000emfuka
Nyambonow-000fuka
Ikomantk-000akoromo
Ikomantk-000ara
Ikomantk-000ekyara
Ikomantk-000koromo
Nyamwezinym-000BUnoono
Nyamwezinym-000gembe
Nyamwezinym-000igembe
Nyamwezinym-000noono
Ntuzunym-001gembe
Ntuzunym-001igembe
Runyankorenyn-000efuka
Runyankorenyn-000fuka
Runyankorenyn-000kumu
Runyankorenyn-000orukumu
Runyoronyo-000ara
Runyoronyo-000efuka
Runyoronyo-000ekyara
Runyoronyo-000fuka
Nyakyusa-Ngondenyy-000ikumbulu
Nyakyusa-Ngondenyy-000kumbulu
Nyakyusa-Ngondenyy-000lobe lwa mmalundi
Nyakyusa-Ngondenyy-000ulobe lwa mmalundi
Mochiold-000ikumbi
Mochiold-000kimiyo
Mochiold-000kumbi
Mochiold-000miyo
Pangwapbr-000hukha
Pangwapbr-000khikhonji sha makulu
Pangwapbr-000khonji sha makulu
Pangwapbr-000lihukha
Pimbwepiw-000chinwe
Pimbwepiw-000ichinwe
Pimbwepiw-000iyembe
Pimbwepiw-000yembe
Pogolopoy-000doli sha ligulu
Pogolopoy-000gembi
Pogolopoy-000ligembi
Pogolopoy-000shdoli sha ligulu
Logoolirag-000gembe
Logoolirag-000keno
Logoolirag-000ligembe
Logoolirag-000no
Karareg-000echikumu
Karareg-000isili
Karareg-000kumu
Karareg-000sili
Nyatururim-000avya wa umughuu
Nyatururim-000ikuju
Nyatururim-000kuju
Nyatururim-000mwavya wa umughuu
Chahirim-001ayaa wa mughuu
Chahirim-001ikuju
Chahirim-001kuju
Chahirim-001mwayaa wa mughuu
Rungwarnw-000chinwe-cha-lyulu
Rungwarnw-000ichinwe-cha-lyulu
Rungwarnw-000iyembe
Rungwarnw-000yembe
Lungwarnw-001ichinwe cha lyulu
Lungwarnw-001iyembe
Lungwarnw-001nwe cha lyulu
Lungwarnw-001yembe
Kihoromborof-000iyembe
Kihoromborof-000mnywe wa kitende
Kihoromborof-000mnywe wa kutende
Kihoromborof-000nywe wa kitende
Kihoromborof-000nywe wa kutende
Kihoromborof-000yembe
Mkuurof-001iyeembe
Mkuurof-001yeembe
Kenirof-002iyembe
Kenirof-002mnyo
Kenirof-002nyo
Kenirof-002yembe
Lugururuf-000chidole
Lugururuf-000dole
Lugururuf-000gembe
Rufijirui-000kombolo
Rufijirui-000konji walugulo
Rufijirui-000likombolo
Rufijirui-000lukonji walugulo
Kirundirun-000ino
Kirundirun-000isuka
Kirundirun-000no
Kirundirun-000suka
Kiruwarwk-000ikumbi
Kiruwarwk-000kumbi
Kiruwarwk-000ni wa urende
Kiruwarwk-000nni wa urende
Meruimentirwk-001ara
Meruimentirwk-001cembe
Meruimentirwk-001gicembe
Meruimentirwk-001kiara
Merutigrwk-002ara
Merutigrwk-002chembe
Merutigrwk-002ichembe
Merutigrwk-002kiara
Safwasbk-000ayo
Safwasbk-000ijembe
Safwasbk-000jembe
Safwasbk-000ulwayo
Ishisangusbp-000dole lwa muligumba
Ishisangusbp-000ikumbulu
Ishisangusbp-000kumbulu
Ishisangusbp-000uludole lwa muligumba
Temisoz-000anabaka
Temisoz-000daraweti
Temisoz-000mwanabaka
Temisoz-000ndaraweti
Shubisuj-000ino
Shubisuj-000isuka
Shubisuj-000no
Shubisuj-000suka
Sukumasuk-000gembe
Sukumasuk-000igembe
Sumbwasuw-000gembe
Sumbwasuw-000igembe
Sumbwasuw-000mnwe
Sumbwasuw-000nwe
Kiswahiliswh-000jembe
Kiswahiliswh-000kidole
Subasxb-000bhagho
Subasxb-000ekebhagho
Subasxb-000rishashaikomo
Subasxb-000shashaikomo
Tharakathk-000ara
Tharakathk-000chembe
Tharakathk-000gichembe
Tharakathk-000kiara
Toorottj-000ara ekyekigere
Toorottj-000ekyara ekyekigere
Toorottj-000enfunka
Toorottj-000funka
Vinzavin-000inzuka
Vinzavin-000no
Vinzavin-000uluno
Vinzavin-000zuka
Kyivunjovun-000ikumbi
Kyivunjovun-000kimunyoe kya kur^ende
Kyivunjovun-000kumbi
Kyivunjovun-000munyoe kya kur^ende
Kilemavun-001ikumbi
Kilemavun-001kumbi
Kilemavun-001kyimnyo kya kurende
Kilemavun-001mnyo kya kurende
Wandawbh-000chinsumwi
Wandawbh-000kundi
Wandawbh-000nkundi
Wandawbh-000nsumwi
Wanjiwbi-000ikumbulu
Wanjiwbi-000kyove kikululu
Wanjiwbi-000likumbulu
Wanjiwbi-000ove kikululu
Bunguwun-000inayo
Bunguwun-000iyembe
Bunguwun-000nayo
Bunguwun-000yembe
Wunguwun-001inayo
Wunguwun-001iyembe
Wunguwun-001nayo
Wunguwun-001yembe
Lusogaxog-000gere
Lusogaxog-000kagere
Yaoyao-000jela
Yaoyao-000lijela
Zanakizak-000ara
Zanakizak-000ekyara
Zanakizak-000erigembe
Zanakizak-000gembe
Kingazga-000ikumbulu
Kingazga-000ilikumbulu
Zinzazin-000enfuka
Zinzazin-000fuka
Zinzazin-000kumulwʼokugulu
Zinzazin-000olukumulwʼokugulu
Zigulaziw-000dole
Zigulaziw-000kadole
Zigulaziw-000kasegelima
Zigulaziw-000segelima
Mambazmb-000ikumbi
Mambazmb-000kimio kya kur*ende
Mambazmb-000kumbi
Mambazmb-000mio kya kur*ende


PanLex

PanLex-PanLinx