PanLinx

Kuria Tarimekuj-001
ra
Bendebdp-000ikumo
Bendebdp-000kumo
Bendebdp-000kutengenesya
Bendebdp-000tengenesya
Ekibenabez-000ala
Ekibenabez-000ikikululu
Ekibenabez-000ikyala
Ekibenabez-000kululu
Ekibenabez-000kuvwujapa
Ekibenabez-000la
Ekibenabez-000vwujapa
Bondeibou-000da
Bondeibou-000gosoa
Bondeibou-000kugosoa
Bondebou-001da
Bondebou-001gosoa
Bondebou-001kugosoa
Rukigacgg-000ara
Rukigacgg-000ekyara
Rukigacgg-000ekyo
Rukigacgg-000kumu
Rukigacgg-000o
Rukigacgg-000okushoborora
Rukigacgg-000orukumu
Rukigacgg-000shoborora
Chukacuh-000IrIa
Chukacuh-000ara
Chukacuh-000banga
Chukacuh-000kIara
Chukacuh-000kubanga
Chukacuh-000rIa
Kwerecwe-000chidole
Kwerecwe-000chidole cha mgulu
Kwerecwe-000dole
Kwerecwe-000dole cha mgulu
Kwerecwe-000ija
Kwerecwe-000ika goya
Kwerecwe-000ja
Kwerecwe-000kwika goya
Kitaitadav-000ija
Kitaitadav-000ino
Kitaitadav-000ja
Kitaitadav-000kupoisa
Kitaitadav-000no
Kitaitadav-000poisa
Doedoe-000chidole
Doedoe-000dole
Doedoe-000dya
Doedoe-000idya
Doedoe-000kidole
Doedoe-000tengeneza
Kĩembuebu-000IrIa
Kĩembuebu-000ara
Kĩembuebu-000ara gIa kUgUra
Kĩembuebu-000kIIrIa
Kĩembuebu-000kIara
Kĩembuebu-000kIara gIa kUgUra
Kĩembuebu-000kUthondeka
Kĩembuebu-000thondeka
Englisheng-000arrange
Englisheng-000finger
Englisheng-000put right
Englisheng-000repair
Englisheng-000that
Englisheng-000toe
Fipafip-000chimwenkumwe
Fipafip-000ichimwenkumwe
Fipafip-000nwe
Fipafip-000tengenezya
Fipafip-000ukutengenezya
Fipafip-000umunwe
Ekegusiiguz-000ara
Ekegusiiguz-000ara giokogoro ekenene
Ekegusiiguz-000ekiara
Ekegusiiguz-000ekiara giokogoro ekenene
Ekegusiiguz-000keria
Ekegusiiguz-000okorosia
Ekegusiiguz-000ria
Ekegusiiguz-000rosia
Gwenogwe-000chemba
Gwenogwe-000ichemba
Gwenogwe-000mnyu
Gwenogwe-000mnyu mrwe
Gwenogwe-000nyu
Gwenogwe-000nyu mrwe
Gwenogwe-000ya
Gweregwr-000kulongosa
Gweregwr-000longosa
Gweregwr-000lunwe
Gweregwr-000nwe
Hangazahan-000bora neza
Hangazahan-000ino
Hangazahan-000kubora neza
Hangazahan-000no
Hangazahan-000toke
Hangazahan-000urutoke
Hahaq-000dya
Hahaq-000gila neza
Hahaq-000ino
Hahaq-000no
Hahaq-000toki
Hahaq-000ukugila neza
Hahaq-000urutoki
Hayahay-000aala
Hayahay-000ekyaala
Hayahay-000ekyo
Hayahay-000kumu
Hayahay-000o
Hayahay-000orukumu
Hayahay-000shemeza
Heheheh-000aala
Heheheh-000ala
Heheheh-000ichaala
Heheheh-000ichala
Heheheh-000ila
Heheheh-000ukuwuyapa
Heheheh-000wuyapa
Kahehka-000kiminyo
Kahehka-000minyo
Ikizuikz-000chara
Ikizuikz-000ichara
Ikizuikz-000irya
Ikizuikz-000kokora
Ikizuikz-000kora
Sizakiikz-001ara
Sizakiikz-001ekarara kya kokuguru
Sizakiikz-001ekyara
Sizakiikz-001karara kya kokuguru
Sizakiikz-001kora kisi
Sizakiikz-001okokora kisi
Jitajit-000chala
Jitajit-000echala
Jitajit-000konja
Jitajit-000lya
Jitajit-000okukonja
Kimachamejmc-000isongosia
Kimachamejmc-000kilya
Kimachamejmc-000lya
Kimachamejmc-000ni
Kimachamejmc-000ni wa uRende
Kimachamejmc-000nii
Kimachamejmc-000nni
Kimachamejmc-000nni wa uRende
Kimachamejmc-000nnii
Kimachamejmc-000songosia
Kiboshojmc-001a
Kiboshojmc-001ikumbi
Kiboshojmc-001kimi
Kiboshojmc-001kinyi
Kiboshojmc-001kumbi
Kiboshojmc-001kya
Kiboshojmc-001mi
Kiboshojmc-001nii wo odende
Kiboshojmc-001nnii wo odende
Kiboshojmc-001nyi
Sihajmc-002ila
Sihajmc-002isongoseria
Sihajmc-002la
Sihajmc-002ni
Sihajmc-002nii
Sihajmc-002nii wa ohenre
Sihajmc-002nni
Sihajmc-002nnii
Sihajmc-002nnii wa ohenre
Sihajmc-002songoseria
Kĩkambakam-000Ia
Kĩkambakam-000aa kya kUU
Kĩkambakam-000aa kya kwʼoko
Kĩkambakam-000kUseuvyʼa
Kĩkambakam-000kyaa kya kUU
Kĩkambakam-000kyaa kya kwʼoko
Kĩkambakam-000seuvyʼa
Kamba Kituikam-001Isu
Kamba Kituikam-001aa
Kamba Kituikam-001aa kya kUU
Kamba Kituikam-001kUsoovya
Kamba Kituikam-001kyaa
Kamba Kituikam-001kyaa kya kUU
Kamba Kituikam-001soovya
Kamba Kituikam-001su
Kamikcu-000chidole
Kamikcu-000chidole cha mgulu
Kamikcu-000dole
Kamikcu-000dole cha mgulu
Kamikcu-000gongomanya
Kamikcu-000ija
Kamikcu-000kugongomanya
Kutukdc-000chidole
Kutukdc-000dole
Kutukdc-000ija
Kutukdc-000ja
Kutukdc-000tende
Chimakondekde-000chala
Chimakondekde-000i
Chimakondekde-000katapaja
Chimakondekde-000kukatapaja
Mavihakde-001aila
Mavihakde-001kadyanga
Mavihakde-001kongʼo
Mavihakde-001kukadyanga
Mavihakde-001likongʼo
Kereweked-000chala
Kereweked-000chala chʼokugulu
Kereweked-000chuma
Kereweked-000echala
Kereweked-000echala chʼokugulu
Kereweked-000kiliya
Kereweked-000kuchuma
Kereweked-000liya
Gĩkũyũkik-000IrIa
Gĩkũyũkik-000ara
Gĩkũyũkik-000kIara
Gĩkũyũkik-000thondeka
ikinyarwandakin-000gira neza
ikinyarwandakin-000kugira neza
Kimbukiv-000aala
Kimbukiv-000ilo
Kimbukiv-000kuvalia
Kimbukiv-000lo
Kimbukiv-000nkuvalia
Kimbukiv-000ulwaala
Kisikiz-000ela
Kisikiz-000keta
Kisikiz-000kikonji
Kisikiz-000konji
Kisikiz-000kuketa
Kishambaaksb-000ghoshoa
Kishambaaksb-000kughoshoa
Kuriakuj-000ekera
Kuriakuj-000ra
Kuria Tarimekuj-001ekera
Kuria Tarimekuj-001okora
Kwayakya-000ara
Kwayakya-000ekyara
Kwayakya-000ilya
Kwayakya-000kumu
Kwayakya-000lya
Kwayakya-000okurosya
Kwayakya-000rikumu
Kwayakya-000rosya
Kɨlaangilag-000boirirya
Kɨlaangilag-000imamba
Kɨlaangilag-000kira
Kɨlaangilag-000kuboirirya
Kɨlaangilag-000mamba
Kɨlaangilag-000ra
Lambyalai-000akamfingwi
Lambyalai-000mfingwi
Saamialsm-000ala
Saamialsm-000ohuteresa
Saamialsm-000olwala
Saamialsm-000teresa
Olugandalug-000ddaabilya
Olugandalug-000gele
Olugandalug-000kagele
Olugandalug-000kuddaabilya
Olugandalug-000lunwe
Olugandalug-000nwe
Oluluyialuy-000khulomba
Oluluyialuy-000lomba
Malilamgq-000ahasamba
Malilamgq-000gonyelo
Malilamgq-000honzya
Malilamgq-000igonyelo
Malilamgq-000ila
Malilamgq-000kuhonzya
Malilamgq-000la
Malilamgq-000samba
Mambwemgr-000chikando
Mambwemgr-000ichikando
Mambwemgr-000ikaningo
Mambwemgr-000kaningo
Mambwemgr-000nwe
Mambwemgr-000umunwe
Rungumgr-001chi
Rungumgr-001cikando
Rungumgr-001kando
Rungumgr-001lungisya
Rungumgr-001munwe
Rungumgr-001ngisya
Rungumgr-001nwe
Mandamgs-000konji
Mandamgs-000kule_ngane_sa
Mandamgs-000la
Mandamgs-000le_ngane_sa
Mandamgs-000lukonji
Matengomgv-000ela
Matengomgv-000konzi
Matengomgv-000kulenganakyela
Matengomgv-000lenganakyela
Matengomgv-000lukonzi
Matumbimgw-000ile
Matumbimgw-000konji
Matumbimgw-000lukonji
Mpotompa-000gumba
Mpotompa-000konji
Mpotompa-000kulenganakea
Mpotompa-000lenganakea
Mpotompa-000lugumba
Mpotompa-000lukonji
Mweramwe-000konja
Mweramwe-000kukonja
Chimweramwe-001alaya
Chimweramwe-001koe
Chimweramwe-001koi
Chimweramwe-001kualaya
Chimweramwe-001lukoe
Chimweramwe-001lukoi
Nyamwangamwn-000nsalala
Nyamwangamwn-000nwe
Nyamwangamwn-000ukuyaniya
Nyamwangamwn-000ulunsalala
Nyamwangamwn-000umunwe
Nyamwangamwn-000yaniya
Nyamwangamwn-000yo
Masabamyx-000aala
Masabamyx-000ala lukhumu
Masabamyx-000khungʼona
Masabamyx-000lulwaala
Masabamyx-000lulwala lukhumu
Masabamyx-000ngʼona
Masabamyx-000uyo
Ndengerekondg-000gulu
Ndengerekondg-000igulu
Ndengerekondg-000konzi lwa luboko
Ndengerekondg-000kutendekeya
Ndengerekondg-000lukonzi lwa luboko
Ndengerekondg-000tendekeya
ichiindalindh-000ijo
ichiindalindh-000jo
ichiindalindh-000kutendekesha
ichiindalindh-000obe
ichiindalindh-000tendekesha
ichiindalindh-000ulwobe
Ndarindh-001ijo
Ndarindh-001jo
Ndarindh-001kutendekesha
Ndarindh-001obe
Ndarindh-001tendekesha
Ndarindh-001ulwobe
Ndambandj-000ala cha liwul
Ndambandj-000chala
Ndambandj-000chala cha liwul
Ndambandj-000gola
Ndambandj-000ila
Ndambandj-000kugola
Ndambandj-000yila
Ngoningo-000konji
Ngoningo-000kutendekesa
Ngoningo-000la
Ngoningo-000lukonji
Ngoningo-000lungʼonji
Ngoningo-000ngʼonji
Ngoningo-000tendekesa
Kingulungp-000damanya
Kingulungp-000dole
Kingulungp-000kadole
Kingulungp-000kudamanya
Ngurimingq-000eera
Ngurimingq-000era
Ngurimingq-000ikyara
Ngurimingq-000kora
Ngurimingq-000kyara
Ngurimingq-000oghukora
Nyihanih-000ahasamba
Nyihanih-000gomba
Nyihanih-000hasamba
Nyihanih-000hayaamba
Nyihanih-000ihayaamba
Nyihanih-000ilaa
Nyihanih-000kugomba
Nyihanih-000laa
Nilambanim-000kwizEpya
Nilambanim-000zEpya
Ngindonnq-000konje
Ngindonnq-000konji
Ngindonnq-000kutendekehya
Ngindonnq-000lukonje
Ngindonnq-000lukonji
Ngindonnq-000tendekehya
Nyambonow-000chaba
Nyambonow-000chala
Nyambonow-000echaba
Nyambonow-000echala
Nyambonow-000kora
Nyambonow-000kukora
Nyambonow-000linya
Ikomantk-000ara
Ikomantk-000ekyara
Ikomantk-000ekyira
Ikomantk-000ira
Ikomantk-000kora
Ikomantk-000nguri
Ikomantk-000oghukora
Nyamwezinym-000BUnoono
Nyamwezinym-000beeja
Nyamwezinym-000kUbeeja
Nyamwezinym-000noono
Nyamwezinym-000yo
Ntuzunym-001beja
Ntuzunym-001iyo
Ntuzunym-001kUbeja
Ntuzunym-001yo
Runyankorenyn-000kumu
Runyankorenyn-000kushemeza
Runyankorenyn-000orukumu
Runyankorenyn-000riya
Runyankorenyn-000shemeza
Runyoronyo-000ara
Runyoronyo-000ekyara
Runyoronyo-000kili
Runyoronyo-000kumu
Runyoronyo-000kutebekereza
Runyoronyo-000li
Runyoronyo-000orukumu
Runyoronyo-000tebekereza
Nyakyusa-Ngondenyy-000lobe lwa mmaboko
Nyakyusa-Ngondenyy-000lobe lwa mmalundi
Nyakyusa-Ngondenyy-000tendekesya
Nyakyusa-Ngondenyy-000ukutendekesya
Nyakyusa-Ngondenyy-000ulobe lwa mmaboko
Nyakyusa-Ngondenyy-000ulobe lwa mmalundi
Mochiold-000kilya
Mochiold-000kimiyo
Mochiold-000lya
Mochiold-000miyo
Pangwapbr-000khikhonji
Pangwapbr-000khikhonji sha makulu
Pangwapbr-000khonji
Pangwapbr-000khonji sha makulu
Pangwapbr-000khutengenesa
Pangwapbr-000tengenesa
Pimbwepiw-000chinwe
Pimbwepiw-000ichinwe
Pimbwepiw-000tengenedya
Pimbwepiw-000ukutengenedya
Pogolopoy-000ala sha liwoku
Pogolopoy-000doli sha ligulu
Pogolopoy-000kutengenira
Pogolopoy-000ri
Pogolopoy-000shala sha liwoku
Pogolopoy-000shdoli sha ligulu
Pogolopoy-000tengenira
Logoolirag-000dete
Logoolirag-000kedete
Logoolirag-000keno
Logoolirag-000koromba
Logoolirag-000la
Logoolirag-000no
Logoolirag-000romba
Logoolirag-000ula
Karareg-000ala
Karareg-000echala
Karareg-000echikumu
Karareg-000konja
Karareg-000kumu
Karareg-000liya
Karareg-000okukonja
Nyatururim-000avia
Nyatururim-000avya wa umughuu
Nyatururim-000iroo
Nyatururim-000mwavia
Nyatururim-000mwavya wa umughuu
Nyatururim-000ningʼaniya
Nyatururim-000roo
Nyatururim-000uningʼaniya
Chahirim-001ayaa wa mughuu
Chahirim-001mwayaa wa mughuu
Chahirim-001rio
Chahirim-001tenda
Chahirim-001utenda
Rungwarnw-000chinwe-cha-lyulu
Rungwarnw-000ichinwe
Rungwarnw-000ichinwe-cha-lyulu
Rungwarnw-000le
Rungwarnw-000nwe
Rungwarnw-000tenganizya
Rungwarnw-000ukutenganizya
Lungwarnw-001ichinwe
Lungwarnw-001ichinwe cha lyulu
Lungwarnw-001le
Lungwarnw-001nwe
Lungwarnw-001nwe cha lyulu
Lungwarnw-001tenganizya
Lungwarnw-001ukutenganizya
Kihoromborof-000ilya
Kihoromborof-000itobir*a
Kihoromborof-000kimnywe
Kihoromborof-000kiy*a
Kihoromborof-000lya
Kihoromborof-000mnywe
Kihoromborof-000mnywe wa kitende
Kihoromborof-000mnywe wa kutende
Kihoromborof-000nywe
Kihoromborof-000nywe wa kitende
Kihoromborof-000nywe wa kutende
Kihoromborof-000tobir*a
Kihoromborof-000y*a
Mkuurof-001isungusya
Mkuurof-001la
Mkuurof-001sungusya
Kenirof-002lya
Kenirof-002mnyo
Kenirof-002mnyo ya maoko
Kenirof-002nyo
Kenirof-002nyo ya maoko
Lugururuf-000chidole
Lugururuf-000dole
Lugururuf-000hira
Lugururuf-000kuhira
Rufijirui-000konji
Rufijirui-000konji walugulo
Rufijirui-000kutengesa
Rufijirui-000lukonji
Rufijirui-000lukonji walugulo
Rufijirui-000tengesa
Kirundirun-000ino
Kirundirun-000kuunga
Kirundirun-000no
Kirundirun-000toke
Kirundirun-000unga
Kirundirun-000urutoke
Kiruwarwk-000ila
Kiruwarwk-000la
Kiruwarwk-000ni wa urende
Kiruwarwk-000ni waako
Kiruwarwk-000nni wa urende
Kiruwarwk-000nni waako
Meruimentirwk-001a
Meruimentirwk-001ara
Meruimentirwk-001ara-kia-njara
Meruimentirwk-001kiara
Meruimentirwk-001kiara-kia-njara
Meruimentirwk-001kuthithia
Meruimentirwk-001ria
Meruimentirwk-001thithia
Merutigrwk-002ara
Merutigrwk-002bwithia
Merutigrwk-002ira
Merutigrwk-002kiara
Merutigrwk-002kubwithia
Merutigrwk-002ra
Safwasbk-000abishe hinza
Safwasbk-000ayo
Safwasbk-000bishe hinza
Safwasbk-000ila
Safwasbk-000la
Safwasbk-000obe
Safwasbk-000ulwayo
Safwasbk-000ulwobe
Ishisangusbp-000dole
Ishisangusbp-000dole lwa muligumba
Ishisangusbp-000ila
Ishisangusbp-000kinosa
Ishisangusbp-000nosa
Ishisangusbp-000shila
Ishisangusbp-000uludole
Ishisangusbp-000uludole lwa muligumba
Temisoz-000daraweti
Temisoz-000ndaraweti
Temisoz-000tO:la
Shubisuj-000ino
Shubisuj-000kiliiya
Shubisuj-000kuremura
Shubisuj-000liiya
Shubisuj-000no
Shubisuj-000remura
Shubisuj-000toke
Shubisuj-000urutoke
Sukumasuk-000beja
Sukumasuk-000kubeja
Sukumasuk-000yo
Sumbwasuw-000bezya
Sumbwasuw-000kubezya
Sumbwasuw-000lya
Sumbwasuw-000mnwe
Sumbwasuw-000munwe
Sumbwasuw-000nwe
Kiswahiliswh-000-le
Kiswahiliswh-000kidole
Kiswahiliswh-000kutengeneza
Kiswahiliswh-000tengeneza
Subasxb-000ara
Subasxb-000ikyara
Subasxb-000kora bhuya
Subasxb-000ra
Subasxb-000rishashaikomo
Subasxb-000shashaikomo
Tharakathk-000ara
Tharakathk-000iira
Tharakathk-000ira
Tharakathk-000kiara
Toorottj-000ara
Toorottj-000ara ekyekigere
Toorottj-000ekyara
Toorottj-000ekyara ekyekigere
Toorottj-000kutekaniza
Toorottj-000tekaniza
Toorottj-000ti
Vinzavin-000biya
Vinzavin-000linganiza
Vinzavin-000no
Vinzavin-000toke
Vinzavin-000ukulinganiza
Vinzavin-000uluno
Vinzavin-000ulutoke
Kyivunjovun-000isungusia
Kyivunjovun-000kilya
Kyivunjovun-000kimnyoe
Kyivunjovun-000kimunyoe kya kur^ende
Kyivunjovun-000lya
Kyivunjovun-000mnyoe
Kyivunjovun-000munyoe kya kur^ende
Kyivunjovun-000sungusia
Kilemavun-001kyilya
Kilemavun-001kyimnyo
Kilemavun-001kyimnyo kya kurende
Kilemavun-001lya
Kilemavun-001mnyo
Kilemavun-001mnyo kya kurende
Wandawbh-000chinsumwi
Wandawbh-000chocho
Wandawbh-000munwe
Wandawbh-000nsumwi
Wandawbh-000nwe
Wandawbh-000ukuyania
Wandawbh-000yania
Wanjiwbi-000ila
Wanjiwbi-000kutendania
Wanjiwbi-000kyove
Wanjiwbi-000kyove kikululu
Wanjiwbi-000ove
Wanjiwbi-000ove kikululu
Wanjiwbi-000tendania
Bunguwun-000akakono
Bunguwun-000inayo
Bunguwun-000kono
Bunguwun-000kulinganizya
Bunguwun-000linganizya
Bunguwun-000nayo
Wunguwun-001akakono
Wunguwun-001inayo
Wunguwun-001kono
Wunguwun-001kulinganizya
Wunguwun-001la
Wunguwun-001linganizya
Wunguwun-001nayo
Lusogaxog-000engalo
Lusogaxog-000galo
Lusogaxog-000gere
Lusogaxog-000kagere
Lusogaxog-000le
Lusogaxog-000longosa
Lusogaxog-000okulongosa
Yaoyao-000achila
Yaoyao-000chila
Zaramozaj-000kutenda
Zaramozaj-000tenda
Zanakizak-000ara
Zanakizak-000ara ekikuru
Zanakizak-000ekyara
Zanakizak-000eryara ekikuru
Zanakizak-000kirya
Zanakizak-000kora
Zanakizak-000rya
Kingazga-000isovoko
Kingazga-000kilya
Kingazga-000lakikila
Kingazga-000lya
Kingazga-000sovoko
Kingazga-000ukulakikila
Zinzazin-000kola
Zinzazin-000kukola
Zinzazin-000kumu
Zinzazin-000kumulwʼokugulu
Zinzazin-000olukumu
Zinzazin-000olukumulwʼokugulu
Zigulaziw-000dole
Zigulaziw-000dya
Zigulaziw-000idya
Zigulaziw-000kadole
Zigulaziw-000kutananya
Zigulaziw-000tananya
Mambazmb-000kila
Mambazmb-000kimio kya kur*ende
Mambazmb-000kimiyoe
Mambazmb-000la
Mambazmb-000mio kya kur*ende
Mambazmb-000miyoe


PanLex

PanLex-PanLinx