PanLinx

Kamba Kituikam-001
lIlIa
Ekibenabez-000hilila
Ekibenabez-000kuhilila
Bondeibou-000kakama
Bondeibou-000kukakama
Bondeibou-000kupapatika
Bondeibou-000papatika
Bondebou-001kutapa
Bondebou-001kuzingiza
Bondebou-001tapa
Bondebou-001zingiza
Rukigacgg-000hahagira
Rukigacgg-000okuhahagira
Rukigacgg-000okutetema
Rukigacgg-000tetema
Chukacuh-000inaina
Chukacuh-000kwinaina
Kwerecwe-000gudema
Kwerecwe-000kugudema
Kwerecwe-000kupapa
Kwerecwe-000papa
Kitaitadav-000kusugusika
Kitaitadav-000sugusika
Doedoe-000hangika
Doedoe-000kuhangika
Doedoe-000kutapatapa
Doedoe-000tapatapa
Kĩembuebu-000kUmakania
Kĩembuebu-000makania
Englisheng-000palpitate
Englisheng-000shiver
Englisheng-000shudder
Fipafip-000kunta
Fipafip-000ukukunta
Fipafip-000ukuzakaza
Fipafip-000zakaza
Ekegusiiguz-000igusigwa
Ekegusiiguz-000koigusigwa
Ekegusiiguz-000ogotomwa gwenkoro
Ekegusiiguz-000tomwa gwenkoro
Gwenogwe-000bula
Gwenogwe-000ibula
Gweregwr-000kutukuta
Gweregwr-000tukuta
Hangazahan-000kutetemera
Hangazahan-000tetemera
Hahaq-000dedemela
Hahaq-000hemagulika
Hahaq-000uguhemagulika
Hahaq-000ukudedemela
Hayahay-000ganya
Hayahay-000omuganya
Heheheh-000kuvila
Heheheh-000ukukuvila
Ikizuikz-000kusingisa
Ikizuikz-000singisa
Sizakiikz-001okurigita
Sizakiikz-001rigita
Jitajit-000okuyabayaba
Jitajit-000yabayaba
Kimachamejmc-000ikapa
Kimachamejmc-000ir*er*ema
Kimachamejmc-000kapa
Kimachamejmc-000r*er*ema
Sihajmc-002ikorisa
Sihajmc-002korisa
Kamba Kituikam-001kUlIlIa
Kamikcu-000igoda
Kamikcu-000kuigoda
Kamikcu-000paga
Kutukdc-000gwaya
Chimakondekde-000kupupanga
Chimakondekde-000pupanga
Mavihakde-001kupapa
Mavihakde-001kutatamela
Mavihakde-001papa
Mavihakde-001tatamela
Kereweked-000kutela omwahyo
Kereweked-000kuzuguma
Kereweked-000tela omwahyo
Kereweked-000zuguma
Gĩkũyũkik-000inaina
Kimbukiv-000tulangixa
Kisikiz-000degeda
Kisikiz-000kekanghela
Kisikiz-000kudegeda
Kisikiz-000kukekanghela
Kishambaaksb-000kuzingiza kwa wogh#
Kishambaaksb-000zingiza kwa wogh#
Kwayakya-000okuyarara
Kwayakya-000yarara
Kɨlaangilag-000kutetema
Kɨlaangilag-000tetema
Lambyalai-000tetema
Lambyalai-000ukutetema
Saamialsm-000ohutengereha
Saamialsm-000ohutucha
Saamialsm-000tengereha
Saamialsm-000tucha
Olugandalug-000kukukumuka
Olugandalug-000kukumuka
Oluluyialuy-000khurimukha muvima
Oluluyialuy-000khutejela
Oluluyialuy-000rimukha muvima
Oluluyialuy-000tejela
Malilamgq-000gumwa
Malilamgq-000kugumwa
Malilamgq-000kuyinga
Malilamgq-000yinga
Mambwemgr-000tumpokela
Mambwemgr-000tuntuma
Mambwemgr-000ukutumpokela
Mambwemgr-000ukutuntuma
Mandamgs-000de_ge_da
Mandamgs-000kekangela
Mandamgs-000kude_ge_da
Mandamgs-000kukekangela
Matengomgv-000bagaja
Matengomgv-000kubagaja
Mpotompa-000bagaja
Mpotompa-000kubagaja
Chimweramwe-001kupupa
Chimweramwe-001pupa
Nyamwangamwn-000pula
Nyamwangamwn-000ukupula
Nyamwangamwn-000ukuzakaza
Nyamwangamwn-000zakaza
Masabamyx-000khunikina
Masabamyx-000khusundakilisa
Masabamyx-000nikina
Masabamyx-000sundakilisa
Ndengerekondg-000belekia
Ndengerekondg-000kubelekia
ichiindalindh-000kupapa
ichiindalindh-000kutetema
ichiindalindh-000papa
ichiindalindh-000tetema
Ndarindh-001bebema
Ndarindh-001kubebema
Ndarindh-001kupapa
Ndarindh-001papa
Ndambandj-000kutapa
Ndambandj-000tapa
Ngoningo-000kundendema
Ngoningo-000ndendema
Ngurimingq-000iyamora
Ngurimingq-000kwiyamora
Nilambanim-000kEkEma
Nilambanim-000kwikEkEma
Nilambanim-000kwipapya
Nilambanim-000papya
Nyambonow-000kutela omutima
Nyambonow-000kutetema
Nyambonow-000tela omutima
Nyambonow-000tetema
Nyamwezinym-000ahagIla
Nyamwezinym-000detema
Nyamwezinym-000kUdetema
Runyankorenyn-000kutetema
Runyankorenyn-000tetema
Runyoronyo-000kutetema
Runyoronyo-000kututuka
Runyoronyo-000tetema
Runyoronyo-000tutuka
Nyakyusa-Ngondenyy-000pajapaja
Nyakyusa-Ngondenyy-000ukupajapaja
Pangwapbr-000khutilila
Pangwapbr-000tilila
Pimbwepiw-000tetema
Pimbwepiw-000ukutetema
Pogolopoy-000hanya hanya
Pogolopoy-000kuhanya hanya
Pogolopoy-000kutetema
Pogolopoy-000tetema
Logoolirag-000degera
Logoolirag-000kodegera
Logoolirag-000kubagana
Logoolirag-000kukubagana
Karareg-000alala
Karareg-000kubhakubha
Karareg-000okukubhakubha
Karareg-000okwalala
Nyatururim-000khakhata
Nyatururim-000turanga
Nyatururim-000ukhakhata
Nyatururim-000uturanga
Chahirim-001fyoma
Chahirim-001ufyoma
Rungwarnw-000ligamba
Rungwarnw-000ukuligamba
Lungwarnw-001ligamba
Lungwarnw-001ukuligamba
Kihoromborof-000hengʼe
Kihoromborof-000ihengʼe
Mkuurof-001isaikana
Mkuurof-001saikana
Lugururuf-000dedema
Lugururuf-000hema
Lugururuf-000kudedema
Lugururuf-000kuhema
Rufijirui-000itapa
Rufijirui-000kuitapa
Kirundirun-000gugumiza
Kirundirun-000kugugumiza
Kiruwarwk-000irerema
Kiruwarwk-000rerema
Merutigrwk-002eena
Merutigrwk-002kueena
Merutigrwk-002kuriara
Merutigrwk-002riara
Safwasbk-000atape
Safwasbk-000tape
Temisoz-000la:la na keburi
Shubisuj-000gutengugwa
Shubisuj-000gutetemera
Shubisuj-000tengugwa
Shubisuj-000tetemera
Sukumasuk-000kutininha
Sukumasuk-000tininha
Sumbwasuw-000zuguma
Kiswahiliswh-000kupapa
Kiswahiliswh-000kutapa
Kiswahiliswh-000papa
Kiswahiliswh-000tapa
Subasxb-000ghita
Subasxb-000herubeerana
Subasxb-000righita
Tharakathk-000gutetemeka
Tharakathk-000tetemeka
Toorottj-000kutitira
Toorottj-000kutukumira
Toorottj-000titira
Toorottj-000tukumira
Vinzavin-000dedemela
Vinzavin-000papa
Vinzavin-000ukudedemela
Vinzavin-000ukupapa
Kyivunjovun-000ir^er^ema
Kyivunjovun-000r^er^ema
Wandawbh-000papa
Wandawbh-000ukupapa
Wandawbh-000ukuzakaza
Wandawbh-000zakaza
Wanjiwbi-000kukutufia
Wanjiwbi-000kutufia
Bunguwun-000gaya
Bunguwun-000kugaya
Bunguwun-000kutetema
Bunguwun-000tetema
Wunguwun-001gaya
Wunguwun-001kugaya
Wunguwun-001kutetema
Wunguwun-001tetema
Lusogaxog-000dhugumira
Lusogaxog-000kudhugumira
Lusogaxog-000okupapa
Lusogaxog-000papa
Yaoyao-000kutetemela
Yaoyao-000tetemela
Zaramozaj-000kulosoka
Zaramozaj-000kupapa
Zaramozaj-000losoka
Zaramozaj-000papa
Zanakizak-000eswe
Zanakizak-000swe
Kingazga-000pulita
Kingazga-000ukupulita
Zinzazin-000bambarikwa
Zinzazin-000kubambarikwa
Zinzazin-000kuzugumila
Zinzazin-000zugumila
Zigulaziw-000hemahema
Zigulaziw-000kuhemahema
Zigulaziw-000kuzingiza
Zigulaziw-000zingiza


PanLex

PanLex-PanLinx