PanLinx

Chimakondekde-000
pupanga
Ekibenabez-000hilila
Ekibenabez-000kuhilila
Ekibenabez-000kwipumuuna
Ekibenabez-000pumuuna
Bondeibou-000kakama
Bondeibou-000kukakama
Bondeibou-000kupapatika
Bondeibou-000papatika
Bondebou-001kutapa
Bondebou-001kuzingiza
Bondebou-001tapa
Bondebou-001zingiza
Rukigacgg-000hahagira
Rukigacgg-000okuhahagira
Rukigacgg-000okupapaza
Rukigacgg-000okutetema
Rukigacgg-000papaza
Rukigacgg-000tetema
Chukacuh-000batabata
Chukacuh-000inaina
Chukacuh-000kubatabata
Chukacuh-000kwinaina
Kwerecwe-000gudema
Kwerecwe-000kugudema
Kwerecwe-000kupapa
Kwerecwe-000kupapalika
Kwerecwe-000papa
Kwerecwe-000papalika
Kitaitadav-000kupaparuka
Kitaitadav-000kusugusika
Kitaitadav-000paparuka
Kitaitadav-000sugusika
Doedoe-000hangika
Doedoe-000kuhangika
Doedoe-000kupapatika
Doedoe-000kutapatapa
Doedoe-000papatika
Doedoe-000tapatapa
Kĩembuebu-000kUmakania
Kĩembuebu-000kUrivariva
Kĩembuebu-000makania
Kĩembuebu-000rivariva
Englisheng-000flap
Englisheng-000flutter
Englisheng-000palpitate
Englisheng-000shiver
Englisheng-000shudder
Fipafip-000kunta
Fipafip-000papamuka
Fipafip-000ukukunta
Fipafip-000ukupapamuka
Fipafip-000ukuzakaza
Fipafip-000zakaza
Ekegusiiguz-000aka chimbaba
Ekegusiiguz-000goaka chimbaba
Ekegusiiguz-000igusigwa
Ekegusiiguz-000koigusigwa
Ekegusiiguz-000ogotomwa gwenkoro
Ekegusiiguz-000tomwa gwenkoro
Gwenogwe-000bula
Gwenogwe-000ibula
Gweregwr-000kuba amayaya
Gweregwr-000kukuba amayaya
Gweregwr-000kutukuta
Gweregwr-000tukuta
Hangazahan-000kutetemera
Hangazahan-000tetemera
Hahaq-000dedemela
Hahaq-000hemagulika
Hahaq-000paapalika
Hahaq-000uguhemagulika
Hahaq-000ugupaapalika
Hahaq-000ukudedemela
Hayahay-000ganya
Hayahay-000kulebalebya amapapa
Hayahay-000lebalebya amapapa
Hayahay-000omuganya
Heheheh-000kuvila
Heheheh-000tova:nza
Heheheh-000ukukuvila
Heheheh-000ukutova:nza
Ikizuikz-000kopapana
Ikizuikz-000kusingisa
Ikizuikz-000papana
Ikizuikz-000singisa
Sizakiikz-001okotema-tema amabhabha
Sizakiikz-001okurigita
Sizakiikz-001rigita
Sizakiikz-001tema-tema amabhabha
Jitajit-000okuyabayaba
Jitajit-000yabayaba
Kimachamejmc-000ikapa
Kimachamejmc-000ir*er*ema
Kimachamejmc-000isisikaa
Kimachamejmc-000kapa
Kimachamejmc-000r*er*ema
Kimachamejmc-000sisikaa
Sihajmc-002ikorisa
Sihajmc-002korisa
Kamba Kituikam-001kUlIlIa
Kamba Kituikam-001kUlavuta
Kamba Kituikam-001lIlIa
Kamba Kituikam-001lavuta
Kamikcu-000igoda
Kamikcu-000kuigoda
Kamikcu-000kupamhanika
Kamikcu-000paga
Kamikcu-000pamhanika
Kutukdc-000gwaya
Chimakondekde-000kupupanga
Mavihakde-001kupapa
Mavihakde-001kupupa
Mavihakde-001kutatamela
Mavihakde-001papa
Mavihakde-001pupa
Mavihakde-001tatamela
Kereweked-000butilila
Kereweked-000kubutilila
Kereweked-000kutela omwahyo
Kereweked-000kuzuguma
Kereweked-000tela omwahyo
Kereweked-000zuguma
Gĩkũyũkik-000batabata
Gĩkũyũkik-000inaina
Kimbukiv-000ipumunte
Kimbukiv-000pumunte
Kimbukiv-000tulangixa
Kisikiz-000degeda
Kisikiz-000kekanghela
Kisikiz-000kudegeda
Kisikiz-000kukekanghela
Kishambaaksb-000kuzingiza kwa wogh#
Kishambaaksb-000zingiza kwa wogh#
Kuriakuj-000tumatuma
Kuriakuj-000ugutumatuma
Kuria Tarimekuj-001ogotabhabhana
Kuria Tarimekuj-001tabhabhana
Kwayakya-000okusasomwa amababa
Kwayakya-000okuyarara
Kwayakya-000sasomwa amababa
Kwayakya-000yarara
Kɨlaangilag-000kutetema
Kɨlaangilag-000kuvaa
Kɨlaangilag-000tetema
Kɨlaangilag-000vaa
Lambyalai-000papata
Lambyalai-000tetema
Lambyalai-000ukupapata
Lambyalai-000ukutetema
Saamialsm-000ohupapala
Saamialsm-000ohutengereha
Saamialsm-000ohutucha
Saamialsm-000papala
Saamialsm-000tengereha
Saamialsm-000tucha
Olugandalug-000buukabuuka
Olugandalug-000kubuukabuuka
Olugandalug-000kukukumuka
Olugandalug-000kukumuka
Oluluyialuy-000khukhuvakana
Oluluyialuy-000khurimukha muvima
Oluluyialuy-000khutejela
Oluluyialuy-000khuvakana
Oluluyialuy-000rimukha muvima
Oluluyialuy-000tejela
Malilamgq-000gumwa
Malilamgq-000kugumwa
Malilamgq-000kupapamuha
Malilamgq-000kuyinga
Malilamgq-000papamuha
Malilamgq-000yinga
Mambwemgr-000pampamuka
Mambwemgr-000tumpokela
Mambwemgr-000tuntuma
Mambwemgr-000ukupampamuka
Mambwemgr-000ukutumpokela
Mambwemgr-000ukutuntuma
Mandamgs-000de_ge_da
Mandamgs-000kekangela
Mandamgs-000kude_ge_da
Mandamgs-000kukekangela
Mandamgs-000kukupuu mangoma
Mandamgs-000kupuu mangoma
Matengomgv-000bagaja
Matengomgv-000kubagaja
Matengomgv-000kupapalana
Matengomgv-000papalana
Mpotompa-000bagaja
Mpotompa-000kubagaja
Mpotompa-000kupukapuka
Mpotompa-000pukapuka
Mweramwe-000kupapalika
Mweramwe-000papalika
Chimweramwe-001kupupa
Chimweramwe-001pupa
Nyamwangamwn-000pula
Nyamwangamwn-000puluputa
Nyamwangamwn-000ukupula
Nyamwangamwn-000ukupuluputa
Nyamwangamwn-000ukuzakaza
Nyamwangamwn-000zakaza
Masabamyx-000khunikina
Masabamyx-000khupapara
Masabamyx-000khusundakilisa
Masabamyx-000nikina
Masabamyx-000papara
Masabamyx-000sundakilisa
Ndengerekondg-000belekia
Ndengerekondg-000kubelekia
Ndengerekondg-000kupapatika
Ndengerekondg-000papatika
ichiindalindh-000kupapa
ichiindalindh-000kupapata
ichiindalindh-000kutetema
ichiindalindh-000papa
ichiindalindh-000papata
ichiindalindh-000tetema
Ndarindh-001bebema
Ndarindh-001kubebema
Ndarindh-001kupapa
Ndarindh-001kupapata
Ndarindh-001papa
Ndarindh-001papata
Ndambandj-000kupuputika
Ndambandj-000kutapa
Ndambandj-000puputika
Ndambandj-000tapa
Ngoningo-000kundendema
Ngoningo-000kupapalakana
Ngoningo-000ndendema
Ngoningo-000papalakana
Kingulungp-000kupapatika
Kingulungp-000papatika
Ngurimingq-000bhuruukabhuruuka
Ngurimingq-000iyamora
Ngurimingq-000kubhuruukabhuruuka
Ngurimingq-000kwiyamora
Nyihanih-000buluswa ivyaapa
Nyihanih-000kubuluswa ivyaapa
Nilambanim-000kEkEma
Nilambanim-000kwikEkEma
Nilambanim-000kwipapya
Nilambanim-000kwipopoteela
Nilambanim-000papya
Nilambanim-000popoteela
Ngindonnq-000kupupulika
Ngindonnq-000pupulika
Nyambonow-000kupapaza
Nyambonow-000kutela omutima
Nyambonow-000kutetema
Nyambonow-000papaza
Nyambonow-000tela omutima
Nyambonow-000tetema
Ikomantk-000guchagucha
Ikomantk-000kuguchagucha
Nyamwezinym-000ahagIla
Nyamwezinym-000detema
Nyamwezinym-000kUdetema
Nyamwezinym-000temagUlIja
Ntuzunym-001babana
Ntuzunym-001kUbabana
Runyankorenyn-000kupapaza
Runyankorenyn-000kutetema
Runyankorenyn-000papaza
Runyankorenyn-000tetema
Runyoronyo-000kutera amapapa
Runyoronyo-000kutetema
Runyoronyo-000kututuka
Runyoronyo-000tera amapapa
Runyoronyo-000tetema
Runyoronyo-000tutuka
Nyakyusa-Ngondenyy-000pajapaja
Nyakyusa-Ngondenyy-000ukupajapaja
Pangwapbr-000khutilila
Pangwapbr-000tilila
Pimbwepiw-000papamka
Pimbwepiw-000tetema
Pimbwepiw-000ukupapamka
Pimbwepiw-000ukutetema
Pogolopoy-000hanya hanya
Pogolopoy-000kuhanya hanya
Pogolopoy-000kupulaputa
Pogolopoy-000kutetema
Pogolopoy-000pulaputa
Pogolopoy-000tetema
Logoolirag-000burabura
Logoolirag-000degera
Logoolirag-000kodegera
Logoolirag-000kubagana
Logoolirag-000kuburabura
Logoolirag-000kukubagana
Karareg-000alala
Karareg-000kubakuba
Karareg-000kubhakubha
Karareg-000okukubakuba
Karareg-000okukubhakubha
Karareg-000okwalala
Nyatururim-000gina gisampuri
Nyatururim-000khakhata
Nyatururim-000na gisampuri
Nyatururim-000turanga
Nyatururim-000ukhakhata
Nyatururim-000uturanga
Chahirim-001fyoma
Chahirim-001khua mbaya
Chahirim-001ufyoma
Chahirim-001ukhua mbaya
Rungwarnw-000ligamba
Rungwarnw-000pupumka
Rungwarnw-000ukuligamba
Rungwarnw-000ukupupumka
Lungwarnw-001ligamba
Lungwarnw-001pupumka
Lungwarnw-001ukuligamba
Lungwarnw-001ukupupumka
Kihoromborof-000bakaba maku/ngu\
Kihoromborof-000hengʼe
Kihoromborof-000ihengʼe
Kihoromborof-000kabakaba maku/ngu\
Mkuurof-001isaikana
Mkuurof-001saikana
Lugururuf-000dedema
Lugururuf-000hema
Lugururuf-000kudedema
Lugururuf-000kuhema
Lugururuf-000pumuna
Rufijirui-000itapa
Rufijirui-000kuitapa
Rufijirui-000kupupata
Rufijirui-000pupata
Kirundirun-000gugumiza
Kirundirun-000kugugumiza
Kiruwarwk-000ikabakaba maaru
Kiruwarwk-000irerema
Kiruwarwk-000kabakaba maaru
Kiruwarwk-000rerema
Meruimentirwk-001butabutia mathagu
Meruimentirwk-001kubutabutia mathagu
Merutigrwk-002eena
Merutigrwk-002inainia matabu
Merutigrwk-002kueena
Merutigrwk-002kuriara
Merutigrwk-002kwinainia matabu
Merutigrwk-002riara
Safwasbk-000ahwikhomezanʼy
Safwasbk-000atape
Safwasbk-000tape
Safwasbk-000wikhomezanʼy
Temisoz-000jele
Temisoz-000la:la na keburi
Temisoz-000lojele
Shubisuj-000gutengugwa
Shubisuj-000gutetemera
Shubisuj-000kuvuguta amababa
Shubisuj-000tengugwa
Shubisuj-000tetemera
Shubisuj-000vuguta amababa
Sukumasuk-000BaBana
Sukumasuk-000kuBaBana
Sukumasuk-000kutininha
Sukumasuk-000tininha
Sumbwasuw-000papamila
Sumbwasuw-000zuguma
Kiswahiliswh-000kupapa
Kiswahiliswh-000kupapatika
Kiswahiliswh-000kutapa
Kiswahiliswh-000papa
Kiswahiliswh-000papatika
Kiswahiliswh-000tapa
Subasxb-000ghita
Subasxb-000herubeerana
Subasxb-000righita
Subasxb-000sambaghama
Tharakathk-000gutetemeka
Tharakathk-000tetemeka
Toorottj-000kutera amapapa
Toorottj-000kutitira
Toorottj-000kutukumira
Toorottj-000tera amapapa
Toorottj-000titira
Toorottj-000tukumira
Vinzavin-000dedemela
Vinzavin-000papa
Vinzavin-000pupumila
Vinzavin-000ukudedemela
Vinzavin-000ukupapa
Vinzavin-000ukupupumila
Kyivunjovun-000ikapakapa
Kyivunjovun-000ir^er^ema
Kyivunjovun-000kapakapa
Kyivunjovun-000r^er^ema
Wandawbh-000ma amapa
Wandawbh-000papa
Wandawbh-000ukuma amapa
Wandawbh-000ukupapa
Wandawbh-000ukuzakaza
Wandawbh-000zakaza
Wanjiwbi-000kukutufia
Wanjiwbi-000kusalita
Wanjiwbi-000kutufia
Wanjiwbi-000salita
Bunguwun-000gaya
Bunguwun-000kugaya
Bunguwun-000kupapamka
Bunguwun-000kutetema
Bunguwun-000papamka
Bunguwun-000tetema
Wunguwun-001gaya
Wunguwun-001kugaya
Wunguwun-001kupapamka
Wunguwun-001kutetema
Wunguwun-001papamka
Wunguwun-001tetema
Lusogaxog-000dhugumira
Lusogaxog-000kudhugumira
Lusogaxog-000okupapa
Lusogaxog-000okupapaza
Lusogaxog-000papa
Lusogaxog-000papaza
Yaoyao-000kuputa mapapiko
Yaoyao-000kutetemela
Yaoyao-000puta mapapiko
Yaoyao-000tetemela
Zaramozaj-000kulosoka
Zaramozaj-000kupapa
Zaramozaj-000kupapalika
Zaramozaj-000losoka
Zaramozaj-000papa
Zaramozaj-000papalika
Zanakizak-000eswe
Zanakizak-000swe
Kingazga-000ipumuna
Kingazga-000pulita
Kingazga-000ukupulita
Kingazga-000ukwipumuna
Zinzazin-000bambarikwa
Zinzazin-000kubambarikwa
Zinzazin-000kupapasa amababa
Zinzazin-000kuzugumila
Zinzazin-000papasa amababa
Zinzazin-000zugumila
Zigulaziw-000hemahema
Zigulaziw-000kuhemahema
Zigulaziw-000kupapatika
Zigulaziw-000kuzingiza
Zigulaziw-000papatika
Zigulaziw-000zingiza


PanLex

PanLex-PanLinx