PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
قېتىم
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000场次
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000次数
普通话cmn-000
普通话cmn-000班次
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000过儿
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000频率
普通话cmn-000
普通话cmn-000餐残餐
Hànyǔcmn-003biàn
Hànyǔcmn-003bèi
Hànyǔcmn-003bān cì
Hànyǔcmn-003chá
Hànyǔcmn-003chǎng
Hànyǔcmn-003chǎng cì
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003cì shù
Hànyǔcmn-003cān
Hànyǔcmn-003cān cán cān
Hànyǔcmn-003dài
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003dùn
Hànyǔcmn-003fān
Hànyǔcmn-003guò ér
Hànyǔcmn-003huí
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jiè
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003lún
Hànyǔcmn-003pín lǜ
Hànyǔcmn-003pāo
Hànyǔcmn-003pēn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003rèn
Hànyǔcmn-003suǒ
Hànyǔcmn-003tàng
Hànyǔcmn-003tōng
Hànyǔcmn-003xún
Hànyǔcmn-003zhuǎn
Hànyǔcmn-003zào
Hànyǔcmn-003zāo
Englisheng-000occasion
Englisheng-000time
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
ئۇيغۇرچەuig-000-غا-قا-گە-كە
ئۇيغۇرچەuig-000-نىڭ قوشۇم
ئۇيغۇرچەuig-000-نىڭ قوشۇمچىسى
ئۇيغۇرچەuig-00060 چەۋەنداز
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتالمىش
ئۇيغۇرچەuig-000ئاخىرلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئادالىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىس
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئازماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستا ئايلىنىپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاش
ئۇيغۇرچەuig-000ئاقساق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاقىۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئالاقە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلاندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانما
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانما بولۇپ ئۆسمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلىنىپ ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلىنىپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلىنىپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاگېنت
ئۇيغۇرچەuig-000ئورا
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇم
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇن
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇنلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولتۇرۇش
ئۇيغۇرچەuig-000ئومۇملاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوي
ئۇيغۇرچەuig-000ئويدۇرۇپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويغاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويغانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىدارە
ئۇيغۇرچەuig-000ئىش
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككىلەمچى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككىنچى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىناق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنتايىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچ
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچى
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكۈزمك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈش
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتۈپ كەچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرلىمەكۆتۈرۈلمەك ۋە چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرۈمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزگەرتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزگەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلچەم
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلچەم گرادۇس
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆمۈر
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆي
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆي-جاي
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇتۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇشتۇمتۇت
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇششۇقلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇقۇملۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچراشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈستىگە ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىلىپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىلىپ چىقىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېيتىپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېڭىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئېھتىياتسىزلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەجداد
ئۇيغۇرچەuig-000ئەپلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگىشىپ ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگىشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەھۋال
ئۇيغۇرچەuig-000ئەۋلاد
ئۇيغۇرچەuig-000ئەۋلاد ئالماشماق
ئۇيغۇرچەuig-000باب
ئۇيغۇرچەuig-000باراۋەر
ئۇيغۇرچەuig-000بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000بارگاھ ئىشىكى
ئۇيغۇرچەuig-000بازار
ئۇيغۇرچەuig-000باشتا
ئۇيغۇرچەuig-000باشتىن ئۆتكەن ئىشلار
ئۇيغۇرچەuig-000باشقارما
ئۇيغۇرچەuig-000باشلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000باشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000باشنى يەرگە تەگكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000باشنى يەرەە تەگكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بوشاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000بوغۇن
ئۇيغۇرچەuig-000بىر ئاز ۋاقىت
ئۇيغۇرچەuig-000بىر تەرەپ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىر دەم
ئۇيغۇرچەuig-000بىردىنلا
ئۇيغۇرچەuig-000بىردەمدىلا
ئۇيغۇرچەuig-000بىرلىشىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىسەرەمجانلىق
ئۇيغۇرچەuig-000بىشەملىك
ئۇيغۇرچەuig-000بىغەملىك
ئۇيغۇرچەuig-000بىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بىلەن
ئۇيغۇرچەuig-000بۆلەك
ئۇيغۇرچەuig-000بۇرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇرۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بېرىش-كېلىش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بېرىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەرداشلىق بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەزلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەلگىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارقالما
ئۇيغۇرچەuig-000تارقالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاماق يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تايانما
ئۇيغۇرچەuig-000تاپشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاپشۇرۇپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تو
ئۇيغۇرچەuig-000توسالغۇسىز
ئۇيغۇرچەuig-000توسالغۇلارنى تازىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسما
ئۇيغۇرچەuig-000توشماق
ئۇيغۇرچەuig-000توغان
ئۇيغۇرچەuig-000توكۇر
ئۇيغۇرچەuig-000توپ
ئۇيغۇرچەuig-000توپا يۆلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000توپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىكلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىل بىرىكتۈرۈۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچ
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچلىق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۆكۈۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرار جاي
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرالغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرغۇزماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇي
ئۇيغۇرچەuig-000تۈركۈم
ئۇيغۇرچەuig-000تۈز يەر
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزۈلمە
ئۇيغۇرچەuig-000تۈنىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تېرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تېنىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تېپچەكلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەربىيىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەرتىپ
ئۇيغۇرچەuig-000تەرتىپكە سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەرەققىيات ئەھۋالى
ئۇيغۇرچەuig-000تەرەپ
ئۇيغۇرچەuig-000تەسەللى بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرارلىنىش سانى
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەيىنلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەييارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭ بولۇپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭشىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000جاي
ئۇيغۇرچەuig-000جايلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000جاۋاب
ئۇيغۇرچەuig-000جاۋاب بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000جاۋابەن
ئۇيغۇرچەuig-000جور بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000جىسىمنىڭ ئۇرۇنلۇقىنى ئۆلچىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000جىگەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000جۈر بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000جۈزئىي
ئۇيغۇرچەuig-000خازان
ئۇيغۇرچەuig-000خالىغانچە
ئۇيغۇرچەuig-000خامان
ئۇيغۇرچەuig-000خانا
ئۇيغۇرچەuig-000خىزمەت
ئۇيغۇرچەuig-000خىل
ئۇيغۇرچەuig-000خىلاپلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خىيال
ئۇيغۇرچەuig-000خۇي
ئۇيغۇرچەuig-000خېى
ئۇيغۇرچەuig-000خەير-ئېھسان
ئۇيغۇرچەuig-000خەير-ساخاۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋەر بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋەر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋەردار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋەرلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دامبا
ئۇيغۇرچەuig-000داۋلىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000دورا
ئۇيغۇرچەuig-000دوزا
ئۇيغۇرچەuig-000دوزاژ
ئۇيغۇرچەuig-000دوكلات قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دوۋساق
ئۇيغۇرچەuig-000دىماغقا ئۇرۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دۇ
ئۇيغۇرچەuig-000دۇن
ئۇيغۇرچەuig-000دۇچ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دۇچكەللەر
ئۇيغۇرچەuig-000دېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەرىجە
ئۇيغۇرچەuig-000دەرىجە سانى
ئۇيغۇرچەuig-000دەرھال
ئۇيغۇرچەuig-000دەسسىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەسلەپتە
ئۇيغۇرچەuig-000دەملىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رازمېر
ئۇيغۇرچەuig-000رايون
ئۇيغۇرچەuig-000راۋاجل
ئۇيغۇرچەuig-000راۋان
ئۇيغۇرچەuig-000راۋانلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000رىتىم
ئۇيغۇرچەuig-000رىفما
ئۇيغۇرچەuig-000رۇخسەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000رېن
ئۇيغۇرچەuig-000رېنشيەن ناھىيىسى
ئۇيغۇرچەuig-000رېنچيۇ ناھىيىسى
ئۇيغۇرچەuig-000رە
ئۇيغۇرچەuig-000رەت
ئۇيغۇرچەuig-000رەت بويىچە
ئۇيغۇرچەuig-000رەت تەرتىپى بويىچە
ئۇيغۇرچەuig-000رەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەتكە سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەتلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زال
ئۇيغۇرچەuig-000زىنا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساقچى
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سامسارا
ئۇيغۇرچەuig-000سو
ئۇيغۇرچەuig-000سودا ئورگىنى
ئۇيغۇرچەuig-000سورۇن
ئۇيغۇرچەuig-000سومكا
ئۇيغۇرچەuig-000سى
ئۇيغۇرچەuig-000سىرتقى كۆرۈنۈش
ئۇيغۇرچەuig-000سىستېما
ئۇيغۇرچەuig-000سىغىمچانلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سىنىپ
ئۇيغۇرچەuig-000سىنىپنىڭ يىللىق دەرىجىسى
ئۇيغۇرچەuig-000سۆرىلىپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇغۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇيىقەست
ئۇيغۇرچەuig-000سۈلھ قىلىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۈيدۈكلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000سۈپەتسىز
ئۇيغۇرچەuig-000سېتىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سېسسىيە
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەرگۈزەشتە
ئۇيغۇرچەuig-000سەل توختىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەل توىتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەپمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەھنە
ئۇيغۇرچەuig-000سەۋىيە
ئۇيغۇرچەuig-000شكالا
ئۇيغۇرچەuig-000شىركەت
ئۇيغۇرچەuig-000غىزا
ئۇيغۇرچەuig-000غىزالانماق
ئۇيغۇرچەuig-000غەرق بولۇپ ئۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000فېرما
ئۇيغۇرچەuig-000ق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتار
ئۇيغۇرچەuig-000قاتنىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قارار
ئۇيغۇرچەuig-000قانۇن-قائىدە
ئۇيغۇرچەuig-000قايتا
ئۇيغۇرچەuig-000قايتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىپ بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قايتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتۇرۇپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قايچىلاپ تەكشىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قايچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قورساق
ئۇيغۇرچەuig-000قورشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوشماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوشۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوشۇلۇپ ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوشۇلۇپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قوماندان
ئۇيغۇرچەuig-000قونالغۇ
ئۇيغۇرچەuig-000قونماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قوپماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوپۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىرقىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىزىقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىسمەن
ئۇيغۇرچەuig-000قىسىم
ئۇيغۇرچەuig-000قىلتاق
ئۇيغۇرچەuig-000قىياپەت
ئۇيغۇرچەuig-000قۇر
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيۇق خۇشپۇراق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇۋۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قېتىم سانى
ئۇيغۇرچەuig-000قېتىملىق
ئۇيغۇرچەuig-000قەغەز ئىشلەش
ئۇيغۇرچەuig-000كاپالەتلىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كومپيۇتېرنىڭ ئوقۇش
ئۇيغۇرچەuig-000كوچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كىلوۋات سائەت
ئۇيغۇرچەuig-000كىلوۋات-سائەت
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرۈنۈش
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزدىن كەچۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزدەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزنى شىپىلداتماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزنى يۇمۇپ ئاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆزەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆكسى-قارنى
ئۇيغۇرچەuig-000كۆكەرمىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆكەمىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپلۈكنى بىلدۈرىدۇ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلى-كۆكسى
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىنى ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈل ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۇرس
ئۇيغۇرچەuig-000كېلىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كېيىنكى
ئۇيغۇرچەuig-000كېپىللىك قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىپ ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەسكىن
ئۇيغۇرچەuig-000كەچۈرمىشلەر
ئۇيغۇرچەuig-000لىمىت
ئۇيغۇرچەuig-000ماقۇل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماكان
ئۇيغۇرچەuig-000مودۇ
ئۇيغۇرچەuig-000مولچىلىق پەسىل
ئۇيغۇرچەuig-000مىقدار سۆز
ئۇيغۇرچەuig-000مۆلچەرلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مۇئامىلە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇئاۋىن
ئۇيغۇرچەuig-000مۇسابىقە
ئۇيغۇرچەuig-000مۇشائىرە
ئۇيغۇرچەuig-000مۇلايىم
ئۇيغۇرچەuig-000مۇھاسىرىگە ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000مېلودىيە نامى
ئۇيغۇرچەuig-000مەرتىۋە
ئۇيغۇرچەuig-000مەرتەم
ئۇيغۇرچەuig-000مەلھەم
ئۇيغۇرچەuig-000مەلۇم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەيدان
ئۇيغۇرچەuig-000مەيلىچە
ئۇيغۇرچەuig-000ناچار
ئۇيغۇرچەuig-000ناھايىتى
ئۇيغۇرچەuig-000نىيەت
ئۇيغۇرچەuig-000نۆۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000نۆۋەت بىلەن
ئۇيغۇرچەuig-000نۆۋەت كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000نۆۋەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000نۇر چاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000نەتىجە
ئۇيغۇرچەuig-000نەسىل
ئۇيغۇرچەuig-000نەپەر
ئۇيغۇرچەuig-000ياراتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياراشماق
ئۇيغۇرچەuig-000يازماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياغاچ كېسىش ئاۋازى
ئۇيغۇرچەuig-000يان
ئۇيغۇرچەuig-000يانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياپونچە
ئۇيغۇرچەuig-000يورۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يول قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000يولدىن ئېزىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوللۇق
ئۇيغۇرچەuig-000يولۇقماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىغىلىش
ئۇيغۇرچەuig-000يىغىندى
ئۇيغۇرچەuig-000يۆتكىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆتكەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۇغۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۈز بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈز دانە ھارۋا
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېرىم پەش
ئۇيغۇرچەuig-000يېقىن
ئۇيغۇرچەuig-000يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېنىپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتكۈزۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەر
ئۇيغۇرچەuig-000يەر چاغلاپ
ئۇيغۇرچەuig-000پاتروللۇق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاراخوت
ئۇيغۇرچەuig-000پارچە
ئۇيغۇرچەuig-000پاستا
ئۇيغۇرچەuig-000پاھىشىۋازلىق
ئۇيغۇرچەuig-000پولىتسىيە
ئۇيغۇرچەuig-000پىرقىرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000پىششىق
ئۇيغۇرچەuig-000پىششىق بىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پىكىر
ئۇيغۇرچەuig-000پۇت تەپمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پۇرقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000پۇرقۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پۇشت
ئۇيغۇرچەuig-000پۈتۈن
ئۇيغۇرچەuig-000پۈتۈن يەر
ئۇيغۇرچەuig-000پۈركىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پۈركۈمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پۈركۈيدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000پۈركۈگۈچ
ئۇيغۇرچەuig-000پېئىلىنىڭ ئالدىدا كېلىپ
ئۇيغۇرچەuig-000پەرەز قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000پەن
ئۇيغۇرچەuig-000چارلاپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چارچاپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چارچىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاستوتا
ئۇيغۇرچەuig-000چاستۇتا
ئۇيغۇرچەuig-000چاق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقسىمان نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000چاقىرتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقىرماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقىرىپ ئەكېلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقىرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاچراپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاچراپ چىقىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000چاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىراي
ئۇيغۇرچەuig-000چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چۆرگىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۆرگىلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۆرگىلەپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۆكۈپ ئۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۆگىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۇقچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چېچىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چەك
ئۇيغۇرچەuig-000چەكلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گارمونىيە
ئۇيغۇرچەuig-000گرادۇس
ئۇيغۇرچەuig-000گولدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000گىرادۇس
ئۇيغۇرچەuig-000گىپو-
ئۇيغۇرچەuig-000گەپ توقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000گەپتوقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھارۋا
ئۇيغۇرچەuig-000ھارۋا بىل
ئۇيغۇرچەuig-000ھارۋا قوڭغۇرىقى
ئۇيغۇرچەuig-000ھارۋا كارۋىنى
ئۇيغۇرچەuig-000ھارۋا كالوننىسى
ئۇيغۇرچەuig-000ھازىرلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھال سورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھالەت
ئۇيغۇرچەuig-000ھايات
ئۇيغۇرچەuig-000ھايات بەخش ئەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھايات بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھاياتتىكى قىسمەتلەر
ئۇيغۇرچەuig-000ھوسول
ئۇيغۇرچەuig-000ھوسۇل
ئۇيغۇرچەuig-000ھىيلە-مىكىر
ئۇيغۇرچەuig-000ھەر قانداق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەرقانداق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەسسە
ئۇيغۇرچەuig-000ھەم
ئۇيغۇرچەuig-000ھەممە
ئۇيغۇرچەuig-000ھەممە يەرگە بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاخ
ئۇيغۇرچەuig-000ۋە
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىيەت
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىپىگە تەيىنلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىپىگە قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىپە
Uyghurcheuig-001qétim


PanLex

PanLex-PanLinx