PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
تەكرار
普通话cmn-000一再
普通话cmn-000不一而三
普通话cmn-000
普通话cmn-000再度
普通话cmn-000
普通话cmn-000双重
普通话cmn-000反复
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000复式
普通话cmn-000多重
普通话cmn-000床上施床
普通话cmn-000往复
普通话cmn-000来回来去
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000自习
普通话cmn-000自修
普通话cmn-000
普通话cmn-000迭次
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000重叠
普通话cmn-000重复
普通话cmn-000重犯
普通话cmn-000
Hànyǔcmn-003bù yī ér sān
Hànyǔcmn-003chuáng shàng shī chuáng
Hànyǔcmn-003chóng fù
Hànyǔcmn-003dié
Hànyǔcmn-003dié cì
Hànyǔcmn-003duō zhòng
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003fù shì
Hànyǔcmn-003fǎn fù
Hànyǔcmn-003jiàn
Hànyǔcmn-003jùn
Hànyǔcmn-003lái huí lái qù
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003shuāng zhòng
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003wǎng fù
Hànyǔcmn-003yī zài
Hànyǔcmn-003zhòng
Hànyǔcmn-003zhòng dié
Hànyǔcmn-003zhòng fàn
Hànyǔcmn-003zhòu
Hànyǔcmn-003zài
Hànyǔcmn-003zài dù
Hànyǔcmn-003zì xiū
Hànyǔcmn-003zì xí
日本語jpn-000反復
日本語jpn-000繰り返し
ئۇيغۇرچەuig-000ئابرۇي
ئۇيغۇرچەuig-000ئات چاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتخانا
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلاشما
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستا
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماناخ
ئۇيغۇرچەuig-000ئاندىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئاندىن كېيىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچكۆز
ئۇيغۇرچەuig-000ئىتتىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىززەتلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككى تەرەپلىمىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككى ياقلىما
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككىنچى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككىنچى قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككىنچىلەپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئىناۋەتسىز قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتمۈش
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز ئالدىغا ئۆگەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزلۈكىدىن ئۆگەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆمۈر
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆچ ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇشتۇمتۇت
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇلۇغ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇندىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇندىن كېيىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇنىڭدىن باشقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇنىڭدىن قالسا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇياق بۇياققا يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇياق-بۇياققا يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچراشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچرىشىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچۇر
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈست-ئۈس تىگە قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈست-ئۈستىگە دۆۋىلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈست-ئۈستىگە قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈستمۇئۈست
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈستمۈئۈست
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈستى-ئۈستىگە دۆۋىلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈلگۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىبار بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر سانائەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر-بېسىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىرلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىل
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلى
ئۇيغۇرچەuig-000ئېھتىيات قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېھتىياتچان
ئۇيغۇرچەuig-000ئەتىۋارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەرۋاھنى چاقىرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەستايىدىل
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسلىدىكى ئورنىغا كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسلىگە قايتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسلىگە كەلتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسلىگە ياندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەمدى
ئۇيغۇرچەuig-000ئەمەلدە كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگەر
ئۇيغۇرچەuig-000ئەھمىيەت بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000باردى-كەلدى قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000باشقىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000باغ
ئۇيغۇرچەuig-000بوشاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىر دۆۋە قەغەز
ئۇيغۇرچەuig-000بىر قانچە قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000بىر قانچە مەرتىۋە
ئۇيغۇرچەuig-000بىر قانچە نۆۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000بىر ياندىن
ئۇيغۇرچەuig-000بىر-بىرلەپ
ئۇيغۇرچەuig-000بىرقانچە قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000بىرلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بىرىكمە
ئۇيغۇرچەuig-000بىكار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىلجىرىغاق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇنىڭدىن باشقا
ئۇيغۇرچەuig-000بۇنىڭدىن قالسا
ئۇيغۇرچەuig-000بۇنىڭدىنمۇ
ئۇيغۇرچەuig-000بېخىل
ئۇيغۇرچەuig-000بېرىش-كېلىش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارىخ
ئۇيغۇرچەuig-000تاسادىپىي
ئۇيغۇرچەuig-000تالاي قېتىملار
ئۇيغۇرچەuig-000توختىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختىماي
ئۇيغۇرچەuig-000توساتتىن
ئۇيغۇرچەuig-000تولا
ئۇيغۇرچەuig-000تولا گەپ قىلىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000تويماس
ئۇيغۇرچەuig-000توپ
ئۇيغۇرچەuig-000تۇيۇقسىز
ئۇيغۇرچەuig-000تېتىكلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تېخىمۇ
ئۇيغۇرچەuig-000تېز
ئۇيغۇرچەuig-000تېڭىق
ئۇيغۇرچەuig-000تەخلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەس
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرار ئۆتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرار سادىر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرار-تەكرار
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرارلاش
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرارلانغان
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرارلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرارلىنىش
ئۇيغۇرچەuig-000تەۋرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000جانلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000جاۋاب
ئۇيغۇرچەuig-000جاۋاب قايتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000جىپسىلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000جىپسىلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000جۈن
ئۇيغۇرچەuig-000جۈپ
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرە
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرە دەپتەر
ئۇيغۇرچەuig-000ديې
ئۇيغۇرچەuig-000دۆۋىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دۆۋە
ئۇيغۇرچەuig-000دەخ
ئۇيغۇرچەuig-000دەستىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەستىلىنىپ قېلىش
ئۇيغۇرچەuig-000دەستىلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەستە
ئۇيغۇرچەuig-000دەۋر
ئۇيغۇرچەuig-000روھلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەقەم
ئۇيغۇرچەuig-000زامان
ئۇيغۇرچەuig-000زور
ئۇيغۇرچەuig-000زىلزىلىگە كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سادىر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالماقلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سان
ئۇيغۇرچەuig-000سۇ ئۆركەشلەپ ئاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇسلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەپەر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000شۆھرەت
ئۇيغۇرچەuig-000قات
ئۇيغۇرچەuig-000قاتتىق
ئۇيغۇرچەuig-000قاترىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتلىنىپ قېلىش
ئۇيغۇرچەuig-000قاتمۇ قات
ئۇيغۇرچەuig-000قاتمۇقات
ئۇيغۇرچەuig-000قاتىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قالايمىقان
ئۇيغۇرچەuig-000قايتا
ئۇيغۇرچەuig-000قايتا جىنايەت ئۆتكۈزۈش
ئۇيغۇرچەuig-000قايتا-قايتا
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىلانغان
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىلانما
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىلىنىش
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىپ
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قورقماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوش
ئۇيغۇرچەuig-000قوشما
ئۇيغۇرچەuig-000قوشۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قىساس ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىيىن
ئۇيغۇرچەuig-000قەلب
ئۇيغۇرچەuig-000قەۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000قەۋەتلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قەۋەتمۇقەۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000كاشىلا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كالېندار
ئۇيغۇرچەuig-000كالېندار تۈزگۈچى
ئۇيغۇرچەuig-000كومپلېكس
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ تەكرارلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ قاتلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈل
ئۇيغۇرچەuig-000كەين-كەينىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000كەينى-كەينىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000كەچۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000لى
ئۇيغۇرچەuig-000مۇ
ئۇيغۇرچەuig-000مۇرەككەپ
ئۇيغۇرچەuig-000مۇھىم
ئۇيغۇرچەuig-000مۈشكۈل
ئۇيغۇرچەuig-000نوپۇز
ئۇيغۇرچەuig-000نۆۋەتلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000نۇرغۇن
ئۇيغۇرچەuig-000ياندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يورغىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىل
ئۇيغۇرچەuig-000يۇقىرى
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرگۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىشەلمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000يېنىشلاپ
ئۇيغۇرچەuig-000يېنىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېڭىباشتىن
ئۇيغۇرچەuig-000يېڭىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000يېڭىۋاشتىن
ئۇيغۇرچەuig-000يەنىمۇ
ئۇيغۇرچەuig-000يەنە
ئۇيغۇرچەuig-000يەنە بىر قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000يەنە قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000پۈكلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چاغ
ئۇيغۇرچەuig-000چالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭ
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گېپى تولا
ئۇيغۇرچەuig-000ھوقۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەر
ئۇيغۇرچەuig-000ھەر قا
ئۇيغۇرچەuig-000ھەربىر
ئۇيغۇرچەuig-000ۋالاقتەگكۈر
ئۇيغۇرچەuig-000ۋىلايەت
ئۇيغۇرچەuig-000ۋىلايەت ماگىستراتى
ئۇيغۇرچەuig-000ۋىلايەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەھىمە باسماق
Uyghurcheuig-001tekrar


PanLex

PanLex-PanLinx