PanLinx

èdè Yorùbáyor-000
múni dé
èdè Yorùbáyor-000mú ẹni dé
èdè Yorùbáyor-000múdé
èdè Yorùbáyor-000múnidé


PanLex

PanLex-PanLinx