PanLinx

èdè Yorùbáyor-000
múdé
èdè Yorùbáyor-000fidé
èdè Yorùbáyor-000mú bọ̀
èdè Yorùbáyor-000mú dé
èdè Yorùbáyor-000mú ẹni dé
èdè Yorùbáyor-000múbọ̀
èdè Yorùbáyor-000múdání
èdè Yorùbáyor-000múni dé
èdè Yorùbáyor-000múnidé
èdè Yorùbáyor-000múwá


PanLex

PanLex-PanLinx