TümSöz

Burada Türkçe sözleri yüzlerce dile çevirebilirsiniz!

Söz veya deyim:

Doğru XHTML 1,1