PanLinx

èdè Yorùbáyor-000owó ẹ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ ẹ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-ẹ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ẹ̀rọ-ìbánisọ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹ̀rọ-ìbánisọ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ẹrù
èdè Yorùbáyor-000owó ẹrú
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹrù
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹrú
èdè Yorùbáyor-000òwò ẹrú
èdè Yorùbáyor-000òwò-ẹrú
èdè Yorùbáyor-000òwò-ẹrú-ṣíṣe
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ ẹ̀sùn
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-ẹ̀sùn
èdè Yorùbáyor-000òwò ètè
èdè Yorùbáyor-000òwò-ètè
èdè Yorùbáyor-000òwò etíkun
èdè Yorùbáyor-000òwò-etíkun
èdè Yorùbáyor-000owó ẹ̀tọ́ ọlọ́dọọdún
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹ̀tọ́ ọlọ́dọọdún
èdè Yorùbáyor-000owó ẹ̀tọ́ ọlọ́dọọdún àsúnsíwájú
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹ̀tọ́ ọlọ́dọọdún àsúnsíwájú
èdè Yorùbáyor-000owó ẹ̀yìn
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹ̀yìn
èdè Yorùbáyor-000owó ẹyọ
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹyọ
èdè Yorùbáyor-000owó ẹyọ abọ́́dé
èdè Yorùbáyor-000owó-ẹyọ abọ́́dé
èdè Yorùbáyor-000owó fún ìlò ìjọba
Idunaviv-000-owoga
èdè Yorùbáyor-000owó gbígbóná
èdè Yorùbáyor-000owó-gbígbóná
èdè Yorùbáyor-000owó gege
èdè Yorùbáyor-000owó-gege
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ gẹlẹtẹ
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-gẹlẹtẹ
polskipol-000owogeneza
polskipol-000owogeniczny
Burjibji-000oː wogga
èdè Yorùbáyor-000owó gidi
èdè Yorùbáyor-000owó-gidi
Kiwaikjd-000owogu
Tureturekjd-001owogu
Domorikjd-002owogu
Mawatakjd-003owogu
Ethnologue Language Namesart-330Owoha
Lakȟótiyapilkt-000owóhe
Apalaíapy-000owohparykohtao
Lunyolenuj-000owʼohulubafu
Lunyolenuj-000owʼohumugutu
Lunyolenuj-000owʼohumwoyo
Ethnologue Language Namesart-330Owoi
Kwatokop-000ow oi-
Dobudob-000ʼowoi
èdè Yorùbáyor-000owó ìbáláǹsì-adínkù
èdè Yorùbáyor-000owó-ìbáláǹsì adínkù
èdè Yorùbáyor-000owó ìbálé
èdè Yorùbáyor-000owó ìbásọ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìbásọ̀rọ̀
èdè Yorùbáyor-000ọ̀wọ́ ìbílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìbímọ
èdè Yorùbáyor-000owó-ìbímọ
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè adènàa-rírọ́jàlùlú
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè adènàa-rírọ́jàlùlú
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè àgbàláyè
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè àgbàláyè
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè ajẹmọ́-ìdáàbòbo-ọjà-abẹ́lé
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè ajẹmọ́-ìdáàbòbo-ọjà-abẹ́lé
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè aṣojúṣàájú
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè aṣojúṣàájú
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè àti owó-orí ohun-àṣejáde
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè àti owó-orí ohun-àṣejáde
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè ayàtọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè ayàtọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ibodèibodèìró agogo
èdè Yorùbáyor-000owó ibodè ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó-ibodè ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó ìdáàna
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdáàna
èdè Yorùbáyor-000owó ìdàgbàsókè
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdàgbàsókè
èdè Yorùbáyor-000owó ìdámẹ́wàá
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdámẹ́wàá
èdè Yorùbáyor-000owó ìdánà
èdè Yorùbáyor-000owó ìdáná
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdána
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdáná
èdè Yorùbáyor-000owó ìdáràn
èdè Yorùbáyor-000owó ìdásílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó idẹ
èdè Yorùbáyor-000owó-idẹ
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-ide
èdè Yorùbáyor-000owó ìdẹ̀giri
èdè Yorùbáyor-000owó ìdíwọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdíwọ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìdókòwò
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdókòwò
èdè Yorùbáyor-000owó ìdókòwò àìtíìsan
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdókòwò àìtíìsan
èdè Yorùbáyor-000owó ìdókòwò ajẹméwu-òfò
èdè Yorùbáyor-000owó ìdókòwò ajẹmọ́-ewu-òfò
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdókòwò ajẹmọ́-ewu-òfò
èdè Yorùbáyor-000owó ìdókòwò àkọsílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdókòwò àkósílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìdókòwò ọlọ́jọ́-kúkurú
èdè Yorùbáyor-000owó-ìdókòwò ọlọ́jọ́-kúkúrú
èdè Yorùbáyor-000owó ìfẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìfẹ̀yìntì
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfẹ̀yìntì
èdè Yorùbáyor-000owó ìfẹ̀yìntì ogbó
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfẹ̀yìntì ogbó
èdè Yorùbáyor-000owó ìfẹ̀yìntì opó
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfẹ̀yìntì opó
èdè Yorùbáyor-000owó ìfidókòwòsílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfidókòwòsílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìfijinni
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfijinni
èdè Yorùbáyor-000owó ìfijinni adálérí-iye-ènìyàn
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfijinni adálérí-iye-ènìyàn
èdè Yorùbáyor-000owó ìfijinni àfiṣòwò
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfijinni àfiṣòwò
èdè Yorùbáyor-000owó ìfikọ́jà
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfikọ́jà
èdè Yorùbáyor-000owó ìfisan-èlée-gbèsè-ìlú
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfisan-èlée-gbèsè-ìlú
èdè Yorùbáyor-000owó ìfiṣe-nǹkan-jáde
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfiṣe-nǹkan-jádé
èdè Yorùbáyor-000owó ìfiṣèrànwọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìfiṣèrànwọ́
èdè Yorùbáyor-000owo ìfìwé ránṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000ọwọ̀ ìgbálẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìgbàṣẹ
èdè Yorùbáyor-000owó-ìgbàṣẹ
èdè Yorùbáyor-000owó ìgbẹ̀bí
èdè Yorùbáyor-000owó-ìgbẹ̀bí
èdè Yorùbáyor-000owó ìgbẹrù
èdè Yorùbáyor-000owó-ìgbẹrù
èdè Yorùbáyor-000òwò ìgbẹrù
èdè Yorùbáyor-000òwò-ìgbẹrù
èdè Yorùbáyor-000owó ìgbéyàwó
èdè Yorùbáyor-000owó-ìgbéyàwó
èdè Yorùbáyor-000owó igbó
èdè Yorùbáyor-000owó ìgbọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-igbó
èdè Yorùbáyor-000owó-ìgbọ́
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-ìjà
èdè Yorùbáyor-000ọwọ̀ ìjábẹ̀
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ ìjà erin
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-ìjà erin
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjẹ́hùn
èdè Yorùbáyor-000òwó ìjẹ́hùn
èdè Yorùbáyor-000owó ìjẹ́ùn
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjẹ́ùn
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjẹ́wọ́-ọlọ́ràn
èdè Yorùbáyor-000òwó ìjẹ́wọ́-ọlọ́ràn
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba àfòfinpín
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba àfòfinpín
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba àpapọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba-àpapọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba-àpapọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba àtabẹ́lékójọ
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba àtabẹ́lékójọ
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí àṣàyàn iṣẹ́-ajé
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí àṣàyàn iṣẹ́-ajé
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ilẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ilẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lóríi mààlúù
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lóríi mààlúù
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ìṣeǹkansórí-ilẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ìṣeǹkansórí-ilẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ogún
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ogún
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ohun-àfigbádùn
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ohun-àfigbádùn
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ohun-a-rà
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ohun-a-rà
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ohun-a-tà
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ohun-a-tà
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ohun-ìní
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ohun-ìní
èdè Yorùbáyor-000owó ìjọba lórí ohun-móyótán
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjọba lórí ohun-moyótán
èdè Yorùbáyor-000owó ìjókòó
èdè Yorùbáyor-000owó-ìjókòó
èdè Yorùbáyor-000owó ìkájọ
èdè Yorùbáyor-000owó-ìkájọ
èdè Yorùbáyor-000owó ìkẹ́rù
èdè Yorùbáyor-000owó-ìkẹ́rù
èdè Yorùbáyor-000owó-ìkọ́jàlọ-sí-orílẹ̀-èdè-mìíràn
èdè Yorùbáyor-000òwò ìkọ́jàlọ-sí-orílẹ̀-èdè-mìíràn
èdè Yorùbáyor-000owó-ìkọ́jàwọlé láti orílẹ̀-èdè mìíràn
èdè Yorùbáyor-000òwò ìkọ́jàwọlé-láti-orílẹ̀-èdè-mìíràn
èdè Yorùbáyor-000owó ìkọkọ
èdè Yorùbáyor-000owó-ìkọkọ
èdè Yorùbáyor-000owo ikoweasa
èdè Yorùbáyor-000owó ìlà kan
Lucumíluq-000owó ilakón
Lucumíluq-000owó ilé
èdè Yorùbáyor-000owó ilé
èdè Yorùbáyor-000owó ilẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ilé
èdè Yorùbáyor-000owó-ilẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ilé ẹjọ́
èdè Yorùbáyor-000owó ilé-ẹjọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ilé-ẹjọ́
èdè Yorùbáyor-000owó ilé-ẹ̀kọ́
èdè Yorùbáyor-000owó ilé ẹ̀kọ́owó ìṣètọ́jú
èdè Yorùbáyor-000owó iléìṣọfàìdógò
èdè Yorùbáyor-000owó ilé-ìwé
èdè Yorùbáyor-000owó-ilé-ìwé
èdè Yorùbáyor-000owó ìlélẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ilélẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owo ìlélẹ́ìkójọpọ́ owó
èdè Yorùbáyor-000owó ilẹ̀-òkèèrè
èdè Yorùbáyor-000owó-ilẹ̀-òkèèrè
èdè Yorùbáyor-000òwò ìlòdì sófin
èdè Yorùbáyor-000owó ìlò kan
èdè Yorùbáyor-000owó ìlú
èdè Yorùbáyor-000owó-ìlú
èdè Yorùbáyor-000owó ìmóhunlò
èdè Yorùbáyor-000owó-ìmóhunlò
èdè Yorùbáyor-000owó ìmùlẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìmùlẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìmúlò
èdè Yorùbáyor-000owó-ìmúlò
èdè Yorùbáyor-000owó ìmúlò afètè
èdè Yorùbáyor-000owó-ìmúlò afétè
èdè Yorùbáyor-000owó ìmúlò awọmi
èdè Yorùbáyor-000owó-ìmúlò awọmi
èdè Yorùbáyor-000owó ìmúlò àyàsọ́tọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìmúlò àyàsọ́tọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìmúná àyàsọ́tọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó iná
èdè Yorùbáyor-000owó ìná
èdè Yorùbáyor-000owó-iná
èdè Yorùbáyor-000owó-ìná
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ iná
èdè Yorùbáyor-000owó ìná ẹbí
èdè Yorùbáyor-000owó-ìná ẹbí
èdè Yorùbáyor-000owó ìnájẹ
èdè Yorùbáyor-000owó-ìnájẹ
èdè Yorùbáyor-000owó ìná wẹ́ẹ́-wẹ̀ẹ̀-wẹ́ẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìná wẹ́ẹ́-wẹ̀ẹ̀-wẹ́ẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìnáwó
èdè Yorùbáyor-000owó ipá
èdè Yorùbáyor-000owó-ipá
èdè Yorùbáyor-000owó ìpààrọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìpààrọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìpààrọ̀ọ-ṣíà
èdè Yorùbáyor-000owó-ìpààrọ̀ọ-ṣíà
èdè Yorùbáyor-000ọwọ̀ ìpabẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìpàdé
èdè Yorùbáyor-000owó ìpamọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìpamọ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìpamọ́ àjọdá
èdè Yorùbáyor-000owó-ìpamọ́ àjọdá
èdè Yorùbáyor-000owó-ìpamọowó-ìlélẹ́ọ́ṣọ
èdè Yorùbáyor-000owó ìránṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìránṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìrànwọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrànwọ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìrànwọ́ àfòfingò
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrànwọ́ àfòfingò
èdè Yorùbáyor-000owó ìrànwọ́ àgbélọ́gọ́rùn-ún
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrànwọ́ àgbélọ́gọ́rùn-ún
èdè Yorùbáyor-000owó ìrànwọ́ àtọ̀dọ̀-ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrànwọ́ àtọ̀dọ̀-ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó ìrànwọ́ ẹ̀kọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrànwọ́-ẹ̀kọ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìrànwọ́ fún ìwádìí-ìjìnlẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrànwọ́ fún ìwádìí-ìjìnlẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ìrànwọ́ ìfidókòwò
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrànwọ́ ìfidókòwò
èdè Yorùbáyor-000owó ìréjà
èdè Yorùbáyor-000owó-ìréjà
èdè Yorùbáyor-000òwò ìrẹsì
èdè Yorùbáyor-000òwò-ìrẹsì
èdè Yorùbáyor-000owó ìríjú
èdè Yorùbáyor-000owó-ìríjú
èdè Yorùbáyor-000owó irin
èdè Yorùbáyor-000owó-irin
èdè Yorùbáyor-000òwò irin
èdè Yorùbáyor-000òwò-irin
èdè Yorùbáyor-000owó irin-iṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-irin-iṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìrìnnà
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrìnnà
èdè Yorùbáyor-000owó ìrìnsẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìrìnsẹ̀
èdè Yorùbáyor-000ọwọ-ìrọ̀lẹ́
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ ìrọ̀lẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó ìṣákọ́lẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ìṣákọ́lẹ̀


PanLex

PanLex-PanLinx