PanLinx

Seruasrw-000ṇʼwua
Bapipny-000nwuàʼéà
Bapipny-000nwuànéê
asụsụ Igboibo-000-nwụ anwụ
asụsụ Igboibo-000-nwụ àrụ
Tacanecmam-018nwuc
Tacanecmam-018nwuce
asụsụ Igboibo-000-nwuchapụ̀
asụsụ Igboibo-000-nwụ̀chi anya
asụsụ Igboibo-000-nwụ̀chì anya
asụsụ Igboibo-000-nwuchita anya
asụsụ Igboibo-000-nwụchita anya
chiShonasna-000nwuchobwa
Mam de San Martin Sacatepequezmam-015nwuc teye7
asụsụ Igboibo-000-nwụde
asụsụ Igboibo-000-nwụdo
asụsụ Igboibo-000-nwu gbàà
asụsụ Igboibo-000-nwugha
Iziizz-000nw~uhu
Caracfd-000Nw~ul
Hangungmalkor-001nwul
asụsụ Igboibo-000-nwulàpụ̀
Yacoubadnj-002nwũ-lè
Nkaminko-000Nw~u*Lo*
Ẹkpẹyẹekp-000Nw~ulu
asụsụ Igboibo-000-nwulu ọkụ
Taungthublk-001nwum
Iwamiwm-000nwum
asụsụ Igboibo-000-nwu màlàmàlà
Itu Mbon Uzoitm-000Nw~uN
Adereadd-000Nw~un
Syabwq-000Nw~un
Ninkyopkdp-000nwun
Hangungmalkor-001nwun
atembwəʼwiazo-000Nw~un3
Ẹkpẹyẹekp-000Nw~una
Ikalangakck-000nwunga
North Babarbcd-000ṇʼwunni
atembwəʼwiazo-000n̂wun̂ nkyi m̂ɡ̂
Seruasrw-000ṇʼwunu
asụsụ Igboibo-000nwunyè
asụsụ Igboibo-000nwunyē di
asụsụ Igboibo-000nwunyè nnà
asụsụ Igboibo-000-nwụnye ọlụ
asụsụ Igboibo-000nwunyì
asụsụ Igboibo-000-nwụ ọnwụ
asụsụ Igboibo-000-nwụ ọnwụ ikē
asụsụ Igboibo-000-nwupụ̀
Rerekib-000Nw~urgw~u
Boghombux-000nwuriye
Ẹkpẹyẹekp-000nwùrnér
asụsụ Igboibo-000-nwusà
filename extensionsart-335nwut
Taungthublk-001nwut
asụsụ Igboibo-000-nwụ̀ta
TechTarget file typesart-336NWUT-Mac-File-Type
Ibibioibb-000n̄wuum
Ibibioibb-000n̄wuun
Ibibioibb-000n̄wuuno
Ibibioibb-000n̄wuunọ
Gudugdu-000nwúːwà
asụsụ Igboibo-000nwuye
Chamcfa-000nwúyi
Türkçetur-000NW Uyumlu
Jowulujow-000nwu-zi
atembwəʼwiazo-000n̂wuɖ̂
filename extensionsart-335nwv
TechTarget file typesart-336NWV-Dragon-NaturallySpeaking-User-Archive
TechTarget file typesart-336NWV-Dragon-NaturallySpeaking-User-Profile-File-Scansoft-Inc
polskipol-000N.W.W.
polskipol-000NWW
el maghribïyaary-001nww3
Englisheng-000NWWA
Peace Corps 2007 Tamazighttzm-009nwwa
Middle Egyptianegy-003nwX
ISO 639-3art-001nwx
filename extensionsart-335nwx
Vahcuenghzyb-000nwx
Englisheng-000NWX Editor
TechTarget file typesart-336NWX-NWX-Editor-TheOutlawDad
TechTarget file typesart-336NWX-Outlaws-choreography-file
ISO 639-3art-001nwy
Cymraegcym-000nwy
mi natxg-002nwy
ISO 639-PanLexart-274nwy-000
Cymraegcym-000nwyd
Cymraegcym-000nwydd
Cymraegcym-000nwyddau
Cymraegcym-000nwyeiddio
Cymraegcym-000nwyf
Cymraegcym-000nwyfiant
Cymraegcym-000nwyfre
Cymraegcym-000nwyfus
polskipol-000n-wymiarowa
Cymraegcym-000nwy mwstard
Cymraegcym-000nwy naturol
Cymraegcym-000nwyol
Cymraegcym-000nwyon
Kulangokzc-000nẁ yɔ̀lɛ́
Bangeri Medba-000nwyɛ
Manambumle-000nwŋgway
Fali Kiriyahig-010ǹwƚti
Bamukumbitbqt-000nʷɑ
Bamukumbitbqt-000nʷɑh
Biaominbje-000n̥wɑi¹
Riantanaran-000nʷɑmbə
Biaominbje-000n̥wɑn⁷
Biaominbje-000nwɑnʔ⁷
Äiwoonfl-000nwɑpuː
Grebo-Innesgrb-001nwɔ
Mashijms-000nwɔ
Lobilob-000nwɔ
Mwamoa-000nwɔ
Bengnhb-000nwɔ̀
Tepowited-000nwɔ́
Gbinggu-000nwɔ̃
Bamukumbitbqt-000nwɔ̃ buʔ mbɔ feʔ
Gapungpn-000nwɔm
Manomev-000nwɔmwene
Nupenup-000nwɔ́nwɔ
Lobilob-000nwɔ sʊnɔ̃
Akanaka-000nwɔtwé
Temkdh-000nwɔːzɪ
Fusapbbj-006nwɔ̀ŋé
Dzùùngoodnn-000nwɔ̃ŋwɔ̃zi
Sɛlɛɛsnw-000nwɔɔ
Bulibwu-000nwɔɛ
Abauaau-000nwɔʔ
Jobbj-007nwɔʔɔ
mji nja̱txg-000nwə
chɔ̀pəchɔ̂pbbq-000nʷə
Biaominbje-000nwə²
Abauaau-000nwəhə
chɔ̀pəchɔ̂pbbq-000nʷəhəmʷə
Koguryozkg-001nʷəir
chɔ̀pəchɔ̂pbbq-000nʷəmboʃĩ
chɔ̀pəchɔ̂pbbq-000nʷənʷəʃɛ
chɔ̀pəchɔ̂pbbq-000nʷə pənaʔ
Koguryozkg-001nʷəy
Koguryozkg-001nʷəymey
idyoli dongedmb-000nwɛ
Tamaritbz-000nwɛ
Wongowon-000nwɛ
Neyoney-000nwɛ́
Mombodmb-001nwɛ́:
Mombodmb-001nwɛ̂:
kɔ́ɔnzimeozm-000nwɛ̂ʼ
Nafara-Napie-Bondoukusef-003nwɛ̃́
Kimaghamakig-000nʷɛ
Mombodmb-001nwɛ̀: gúbá tùmà
Abauaau-000nwɛk
Wongowon-000nwɛ́k
Setswanatsn-000nwɛ́lá
Setswanatsn-000nwɛ́lɔ́
Tepowited-000nwɛ̂ mɔ́
Maukamxx-000nw̰ɛ̰́n
idyoli dongedmb-000nwɛːndɔ dyɩndu
bmf-001nwɛn-hìɔ́n
bmf-001nwɛn-mɔ
North Babarbcd-000ṇʼwɛnnai
Luanglex-000ṇʼwɛnnə
duleri domtde-000nwɛntule
bmf-001nwɛn-ɣa
bmf-001nwɛn-ɣɪn
Bamenyambce-000nwɛ̂t
Mombodmb-001nwɛ̀: tóŋgó
idyoli dongedmb-000nwɛ tɛnɛ
Bakokobkh-000n[wɛwɛː
Jah Hutjah-000nwɛy
kɔ́ɔnzimeozm-000nwɛ́ɛɛ
Setswanatsn-000nwɛ́χá
tukibag-000nwɟːi
atembwəʼwiazo-000nwɟːǁk̂
Gününa Künepue-000-nwɨ
Alladianald-000nwɪ́
Kimaghamakig-000nʷɪnǯɑ
Kamwe—Fali Kiriafkk-000ǹwɬtí
Kamwe—Fali Kiriafkk-000ǹwɬtíʔyì
atembwəʼwiazo-000n̂ŵɭ̂̌
Boghombux-000nwʊrɨ̀ŋ
Glavdaglw-000nwʊɗʊfà
Anyiany-000nwʊ̃ʏ̈mdɛ́
Abulasabt-000nwʌ
Ambulasabt-001nwʌ
Boiken—Yengorubzf-000nwʌ
Boikin—Kwusaunbzf-001nwʌ
Ngalanud-000nwʌ
Yeloguylg-000nwʌ
Boiken—Yengorubzf-000nwʌ tambʌ
Limbumlmp-000nw̃ʙ
Yoombevif-002nʷβaatu
Yoombevif-002nʷβiile
Kaseleaks-000nẃέ
Englisheng-000N Ⅹ
Englisheng-000NX
suomifin-000NX
Dutton Speedwordsdws-000n-x
Dutton Speedwordsdws-000nx
Englisheng-000nx
Shekgalagarixkv-000nx
filename extensionsart-335nx__
filename extensionsart-335nx1
TechTarget file typesart-336NX1-NexusDB-Database-Nexus-Database-Systems
filename extensionsart-335nx2
filename extensionsart-335nx^2
Englisheng-000NX2 3D Faceted Spacial Volume
TechTarget file typesart-336NX-2-MAC-CREATOR-CODE-WriteNow-3
TechTarget file typesart-336NX-2-Mac-File-Type
TechTarget file typesart-336NX2-NexusDB-Database-Nexus-Database-Systems
Ngasanc-000Nx~3k
Dongmen Mulammlm-001Nxa
Mulaomlm-000Nx~a
Saurishv-001nXa
ISO 639-3art-001nxa
Tamu Kyigvr-000nxa
Ikalangakck-000nxa
isiNdebelende-000nxa
Hñähñuote-000nxa
Soninkanxaanesnk-000nxa
Shekgalagarixkv-000nxa
Hñähñuote-000nxä
ISO 639-PanLexart-274nxa-000
Emakhuavmw-000n-xaamba
Nxaảmxcíncol-000Nxaảmxcín
Emakhuavmw-000n-xaaritti
Hñähñuote-000nxadi
Shekgalagarixkv-000nxae
Mehrigdq-000nXah
Minsiumu-000nxáh
Hñähñuote-000nxaha
Emakhuavmw-000n-xahaara
Hñähñuote-000nxähi
Hñähñuote-000nxäʼi
Hñähñuote-000nxaji
Hñähñuote-000nxäji
Hñähñuote-000nxaki
Hñähñuote-000nxäki
Hñähñuote-000Nxamado
isiNdebelende-000-nxambela
isiZuluzul-000nxambili
Emakhuavmw-000n-xamiro
Hñähñuote-000Nxamti
Ichishkíin Sɨ́nwityak-000nxanásh
Kimbukiv-000nxande
Hñähñuote-000nxa'ñe
isiNdebelende-000-nxanela
Kimbukiv-000nxanga
Hñähñuote-000nxani
Hñähñuote-000nxanthe
Kamwe—Fali Kiriafkk-000Nx~anu7
Ndomnqm-000nxanx
Shekgalagarixkv-000nxanxabetsa
isiNdebelende-000nxanye
isiNdebelende-000-nxapha
Emakhuavmw-000n-xapwe
dargan mezdar-011nX~aq
Damascus Arabic—ASJPapc-000nX~arX~
Hñähñuote-000nxaski
Temisoz-000nxa:ti
Nivaclécag-000-nxatˀoʔ
Nivaclécag-000-nxatɔ-wo
Nivaclécag-000-nxatɔʔ
Esperantoepo-000N!Xau
Nederlandsnld-000N!Xau
Deutschdeu-000N!xau
suomifin-000N!xau
françaisfra-000N!xau
hrvatskihrv-000N!xau
svenskaswe-000N!xau
Emakhuavmw-000n-xawalawa
Emakhuavmw-000n-xawixawi
Emakhuavmw-000n-xawuri
Emakhuavmw-000n-xawuxawu
Hñähñuote-000nxaxte
Nivaclécag-000-nxayc̷oʔa
Nivaclécag-000-nxayɔsˀa
isiZuluzul-000nxazonke
filename extensionsart-335nxc
St’át’imcetslil-000nxc"az"m3n
nɬeʔkepmxcínthp-000nX~c"ec"mn
filename extensionsart-335nx^d
ISO 639-3art-001nxd
ISO 639art-005nxd
filename extensionsart-335nxd
TechTarget file typesart-336NXD-AdaOS-debugging-information-for-a-module
TechTarget file typesart-336NX-D-Mac-File-Type
TechTarget file typesart-336NXD-ndxCards-index-card-project-file
TechTarget file typesart-336NX-D-Write-Now-2-file
Tamu Kyigvr-000Nxe
toskërishteals-000nxe
ISO 639-3art-001nxe
filename extensionsart-335nxe
Shekgalagarixkv-000nxe
toskërishteals-000nxë
ISO 639-PanLexart-274nxe-000


PanLex

PanLex-PanLinx