PanLinx

Englisheng-000Long-billed Cuckoo
Englisheng-000long-billed cuckoo
Englisheng-000Long-billed Curlew
Englisheng-000long-billed curlew
Englisheng-000Long-billed Dowitcher
Englisheng-000long-billed dowitcher
Englisheng-000long-billed forest warbler
Englisheng-000Long-billed Gnatwren
Englisheng-000long-billed gnatwren
Englisheng-000long-billed greenbul
Englisheng-000Long-billed Green Sunbird
Englisheng-000long-billed green sunbird
Englisheng-000long-billed half-beak
Englisheng-000long-billed halfbeak
Englisheng-000Long-billed Hermit
Englisheng-000Long-billed Honeyeater
Englisheng-000long-billed honeyeater
Englisheng-000Long-billed Lark
Englisheng-000long-billed lark
Englisheng-000long-billed marsh wren
Universal Networking Languageart-253long-billed marsh wren(icl>wren)
Englisheng-000Long-billed Murrelet
Englisheng-000Long-billed Partridge
Englisheng-000long-billed partridge
Englisheng-000Long-billed Pipit
Englisheng-000long billed pipit
Englisheng-000long-billed pipit
Englisheng-000Long-billed Plover
Englisheng-000long-billed plover
Englisheng-000Long-billed Reed Warbler
Englisheng-000long-billed rhabdornis
Englisheng-000long-billed ringed plover
Englisheng-000Long-billed Spiderhunter
Englisheng-000long-billed spiderhunter
Englisheng-000Long-billed Starthroat
Englisheng-000long-billed starthroat
Englisheng-000long-billed sunbird
Englisheng-000Long-billed Tailorbird
Englisheng-000long-billed tailorbird
Englisheng-000Long-billed Thrasher
Englisheng-000long-billed thrasher
Englisheng-000Long-billed Thrush
Englisheng-000long-billed thrush
Englisheng-000long-billed vulture
Englisheng-000Long-billed White-eye
Englisheng-000long-billed white-eye
Englisheng-000Long-billed Woodcreeper
Englisheng-000long-billed woodcreeper
Englisheng-000Long-billed Wren
Englisheng-000long-billed wren
Englisheng-000Long-billed Wren-Babbler
Englisheng-000long-billed wren-babbler
Englisheng-000longbill pike conger
Englisheng-000long bills
Englisheng-000longbill spearfish
台灣話nan-000lông-bîn
Tâi-gínan-003lŏng-bĭn
Englisheng-000Long Binary
Englisheng-000long binary
Englisheng-000Long binary data
Tâi-gínan-003lŏng-bĭn-chiat
Englisheng-000long binder
Hànyǔcmn-003lòngbīng
Hànyǔcmn-003lóngbǐng
Tâi-gínan-003lŏng-bĭn seng-oa̍h
Bân-lâm-gúnan-005Lông-bîn-tóng
Englisheng-000long bit
Taioaan-oenan-002longbit ee
Nederlandsnld-000longblaasje
Englisheng-000long black coat
Englisheng-000long blade
Englisheng-000long-bladed amputation knives
Afrikaansafr-000longblasie
Englisheng-000long blast
Englisheng-000long blasthole
Glottolog Languoid Namesart-326Long Bleh
Ethnologue Language Namesart-330Long Bleh
Englisheng-000long blow-pipe
Ethnologue Language Namesart-330Longbo
Bongobot-000longbo
Tâi-gínan-003lóng bŏ
Hànyǔcmn-003lǒng bō
Hànyǔcmn-003lǒngbò
Englisheng-000longboard
françaisfra-000longboard
Englisheng-000long boat
Englisheng-000long-boat
Englisheng-000longboat
españolspa-000longboat
Universal Networking Languageart-253longboat(icl>boat>thing)
Deutschdeu-000Longboat Key
Englisheng-000Longboat Key
Nederlandsnld-000Longboat Key
Volapükvol-000Longboat Key
Englisheng-000long-bodied
Englisheng-000long-bodied aircraft
Englisheng-000long-bodied and short-legged
Englisheng-000longbodied cellar spider
Englisheng-000long bodied crab spider
Englisheng-000long-bodied fish
Englisheng-000long-bodied scad
Englisheng-000long-bodied type
Englisheng-000long body
Englisheng-000long-boled
Englisheng-000long boled stand
Englisheng-000long bolt
Hànyǔcmn-003lóng bó luò suō zhǔ yì
tiếng Việtvie-000lóng bom
tiếng Việtvie-000lông bờm
tiếng Việtvie-000lông bờm ngựa
Englisheng-000long bond
Englisheng-000long bond fund
CycLart-285LongBone
Englisheng-000long bone
Englisheng-000longbone shad
tiếng Việtvie-000lông bông
tiếng Việtvie-000lõng bõng
tiếng Việtvie-000lồng bồng
tiếng Việtvie-000lõng bõng như canh
Englisheng-000long-boom dolly
Englisheng-000long-boom dragline
Englisheng-000long boom loader
Englisheng-000long-boom wharf crane
Englisheng-000long boot
Englisheng-000long boots
Englisheng-000long borer
Englisheng-000long borer auger
Englisheng-000Long Boret
svenskaswe-000Long Boret
Esperantoepo-000longborilo
Englisheng-000long boring
Englisheng-000long boring story
Englisheng-000long borrowing
Englisheng-000long bossing
Englisheng-000Long Bottom
Volapükvol-000Long Bottom
Englisheng-000long boundary
CycLart-285LongBow
portuguêspor-000Longbow
Englisheng-000long-bow
Englisheng-000longbow
italianoita-000longbow
españolspa-000longbow
Universal Networking Languageart-253longbow(icl>bow)
Englisheng-000longbowman
Englisheng-000long-bracted orchis
Englisheng-000long-bracted spiderwort
Englisheng-000long-bract frog orchid
Englisheng-000longbract frog orchid
Englisheng-000long-bract green orchis
Englisheng-000longbract mousetail
Englisheng-000longbract pohlia moss
Englisheng-000longbract sedge
Englisheng-000longbract spiderwort
Englisheng-000longbract wakerobin
Englisheng-000longbract wild indigo
Esperantoepo-000longbraka
Esperantoepo-000longbraka trak-gruo
Englisheng-000long brakes
Deutschdeu-000Long Branch
Englisheng-000Long Branch
Nederlandsnld-000Long Branch
portuguêspor-000Long Branch
svenskaswe-000Long Branch
Volapükvol-000Long Branch
Englisheng-000Longbranch
Volapükvol-000Longbranch
Englisheng-000long-branched
Englisheng-000longbranch frostweed
Englisheng-000long branch routine
Englisheng-000long branch sequence
Englisheng-000long breath
Englisheng-000long-breathed
Englisheng-000Longbridge
Englisheng-000long bridge
Englisheng-000long bridge house
Englisheng-000long bridge ship
Englisheng-000long bridge vessel
Englisheng-000long bridgevessel
Tâi-gínan-003lŏng-bū
Englisheng-000Long Buckby
Nederlandsnld-000Long Buckby
Englisheng-000long bullet
Englisheng-000long bundle
tiếng Việtvie-000lông buồn
tiếng Việtvie-000lòng buồn rười rượi
Englisheng-000long-burning time booster
Englisheng-000long burn time propulsion
Englisheng-000long burst
Englisheng-000long bushing
Biatcmo-000lơ̆ng bŭt
tiếng Việtvie-000lộng bút
Englisheng-000long butt
lietuviųlit-000Long Byčas
Englisheng-000long cab
ISO 12620art-317longCable
tiếng Việtvie-000lông cài mũ
Deutschdeu-000Long-Call
tiếng Việtvie-000lông cắm mũ
tiếng Việtvie-000lòng căm thù
Englisheng-000long cane pruning
tiếng Việtvie-000lông cánh
tiếng Việtvie-000lòng can đảm
tiếng Việtvie-000lông cáo bạc
tiếng Việtvie-000lông cáo Bắc cực
tiếng Việtvie-000lòng cao thượng
Englisheng-000longcapsule suncup
Englisheng-000long cap type
Englisheng-000long card
Englisheng-000long card grinding roller
Englisheng-000long-carriage typewriter
Englisheng-000longcase clock
tiếng Việtvie-000lông cắt ra
tiếng Việtvie-000lòng cầu
tiếng Việtvie-000lồng cầu thang
Englisheng-000long cavity
Englisheng-000Long CDP
Englisheng-000long cell
Englisheng-000long center conveyer
Englisheng-000long central artery
Englisheng-000long centumweight
Englisheng-000long chain
Englisheng-000long-chain
Englisheng-000long chain diacid
Englisheng-000long chain dicarboxylic acid
Englisheng-000long chain fatty acid
Englisheng-000long chain molecule
Englisheng-000long-chain molecule
Englisheng-000long chain polymer
Englisheng-000long-chain polymer
Englisheng-000Longchamp
françaisfra-000Longchamp
Englisheng-000Longchamp Racecourse
catalàcat-000Longchamps
Esperantoepo-000Longchamps
françaisfra-000Longchamps
polskipol-000Longchamps
españolspa-000Longchamps
tiếng Việtvie-000lóng chân
Englisheng-000long chance
Deutschdeu-000Longchang
Englisheng-000long-channel field-effect transistor
tiếng Việtvie-000lòng chân thành
tiếng Việtvie-000lòng chân thật
tiếng Việtvie-000lòng chảo
Hànyǔcmn-003lòngcháor
tiếng Việtvie-000Lòng chảo Tarim
tiếng Việtvie-000Long Châu
tiếng Việtvie-000lòng chay
tiếng Việtvie-000lồng che
Gaeilgegle-000longcheárta
Englisheng-000long cheeks
françaisfra-000long chemin
Hànyǔcmn-003lòngchén
Tâi-gínan-003lŏng-chéng
Englisheng-000Longchenpa
françaisfra-000Longchenpa
Nederlandsnld-000Longchenpa
Deutschdeu-000Longchen Rabjam
Englisheng-000long-cherished
Englisheng-000long-cherished ambition
Englisheng-000long cherished desire
Englisheng-000long-cherished desire
Englisheng-000long-cherished dream
Englisheng-000long-cherished enmity
Englisheng-000long-cherished hatred
Englisheng-000long-cherished hope
Englisheng-000long-cherished wish
台灣話nan-000lông-chhoan
Tâi-gínan-003lŏng-chhoan būn-tĕ
Tâi-gínan-003lŏng-chhoan ĕ
Tâi-gínan-003lŏng-chhoan tiān-khì-hòa
Hànyǔcmn-003lóng chǐ
Ellinikaell-003lóngchi
Hànyǔcmn-003lóngchí
Hànyǔcmn-003lóngchǐ
tiếng Việtvie-000lông chiên
tiếng Việtvie-000lông chim
tiếng Việtvie-000lồng chim
tiếng Việtvie-000lông chim chẵn
tiếng Việtvie-000lồng chim hình đinh
Sambahsa-mundialectart-288Long China Wall
Glottolog Languoid Namesart-326Longching
Ethnologue Language Namesart-330Longching
Englisheng-000longchin goby
Englisheng-000longchin soldierfish
Englisheng-000long chipping material
Hànyǔcmn-003lòngchírén
Gaeilgegle-000longchlós
Tâi-gínan-003lŏng-choan
Gaeilgegle-000long chogaidh
Tâi-gínan-003lŏng-chok-bu̍t
tiếng Việtvie-000lông chồn bạc
Tâi-gínan-003lóng-chóng
Hànyǔcmn-003lóngchóng
tiếng Việtvie-000lỏng chỏng
tiếng Việtvie-000lổng chổng


PanLex

PanLex-PanLinx