PanLinx

ʻōlelo Hawaiʻihaw-000
hoʻomaopopo
Englisheng-000ascertain
Englisheng-000certify
Englisheng-000comprehend
Englisheng-000conceive
Englisheng-000identify
Englisheng-000inform
Englisheng-000pay attention
Englisheng-000realize
Englisheng-000recall
Englisheng-000recognition
Englisheng-000recognize
Englisheng-000remember
Englisheng-000remind
Englisheng-000understand
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000haili
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000haku
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000haliʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻohaliʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻohāliʻaliʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻohāʻupu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻomanaʻo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻomanaʻo mai
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻonoʻonoʻo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻāla manaʻo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāliʻaliʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāpai
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāʻupu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāʻupuʻupu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hōʻike
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hōʻoia
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hōʻoia ʻike maka
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hōʻoiaʻiʻo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hōʻupuʻupu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kaulona
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kono
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000koʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kuanoʻo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kāwelewele
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000maliu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000maliʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000maopopo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000mau
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000nānā
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000paʻanaʻau
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻhaliʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻike
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻiʻike


PanLex

PanLex-PanLinx