PanLinx

ภาษาไทยtha-000
แม่นยํา
Englisheng-000accurate
Englisheng-000accurately
Englisheng-000be accurate
Englisheng-000be correct
Englisheng-000be definite
Englisheng-000be exact
Englisheng-000be experienced through
Englisheng-000be practiced of
Englisheng-000be precise
Englisheng-000be skillful
Englisheng-000clearly
Englisheng-000correct
Englisheng-000correctly
Englisheng-000dead
Englisheng-000definitely
Englisheng-000exact
Englisheng-000exactly
Englisheng-000explicit
Englisheng-000fiducial
Englisheng-000justly
Englisheng-000learned by heart
Englisheng-000mathematic
Englisheng-000perfect
Englisheng-000pinpoint
Englisheng-000plumb
Englisheng-000precise
Englisheng-000precisely
Englisheng-000remember
Englisheng-000right
Englisheng-000rigorous
Englisheng-000severe
Englisheng-000spot on
Englisheng-000spot-on
Englisheng-000straight
Englisheng-000strict
Englisheng-000sure
Englisheng-000surgical
Englisheng-000to be skilled at
Englisheng-000true
Englisheng-000unerring
Englisheng-000unfailing
Englisheng-000unflattering
Englisheng-000vividly
Englisheng-000well
ภาษาไทยtha-000ขึ้นใจ
ภาษาไทยtha-000คุ้น
ภาษาไทยtha-000ชัด
ภาษาไทยtha-000ชิน
ภาษาไทยtha-000ชํานาญ
ภาษาไทยtha-000ตรง
ภาษาไทยtha-000ตรงเป๊ะ
ภาษาไทยtha-000ตรงเผง
ภาษาไทยtha-000ถนัด
ภาษาไทยtha-000ถูกต้อง
ภาษาไทยtha-000เจน
ภาษาไทยtha-000เจนใจ
ภาษาไทยtha-000เฉียบขาด
ภาษาไทยtha-000เฉียบคม
ภาษาไทยtha-000เที่ยงตรง
ภาษาไทยtha-000เปรี๊ยะ
ภาษาไทยtha-000เป๊ะ
ภาษาไทยtha-000แน่นอน
ภาษาไทยtha-000แม่น
ภาษาไทยtha-000แม่นตรง
ภาษาไทยtha-000ไม่คลาดเคลื่อน
ภาษาไทยtha-000ไม่ผิดพลาด
ภาษาไทยtha-000ไม่มีผิดพลาด
ภาษาไทยtha-000ไร้ข้อผิดพลาด


PanLex

PanLex-PanLinx