PanLinx

ภาษาไทยtha-000
กลับคํา
Englisheng-000back out
Englisheng-000back-pedal
Englisheng-000backtrack
Englisheng-000break one’s promise
Englisheng-000break one’s word
Englisheng-000disown
Englisheng-000fail to keep one’s word
Englisheng-000go back on one’s word
Englisheng-000recall
Englisheng-000recant
Englisheng-000rescind
Englisheng-000retract
Englisheng-000revoke one’s word
Englisheng-000withdraw
ภาษาไทยtha-000กลับกลอก
ภาษาไทยtha-000กลืนน้ําลายตัวเอง
ภาษาไทยtha-000คืนคํา
ภาษาไทยtha-000ถอนคํา
ภาษาไทยtha-000พลิกลิ้น
ภาษาไทยtha-000เปลี่ยนท่าที
ภาษาไทยtha-000แปรปากหลากคํา


PanLex

PanLex-PanLinx