PanLinx

Hànyǔcmn-003
chǐ
U+art-254206D4
U+art-25420768
U+art-25420784
U+art-25420B4B
U+art-254215B3
U+art-25421CED
U+art-254221D5
U+art-254221DB
U+art-2542319A
U+art-2542390C
U+art-254247C6
U+art-25424D6C
U+art-2542569A
U+art-25426646
U+art-25427024
U+art-25427240
U+art-254276E7
U+art-25427C32
U+art-25428460
U+art-2542858E
U+art-25428F9B
U+art-25429490
U+art-25429CF2
U+art-254361C
U+art-2543881
U+art-254388B
U+art-2543C40
U+art-2543DB4
U+art-25442BC
U+art-25443E7
U+art-254445B
U+art-2544735
U+art-254473B
U+art-2544F88
U+art-2545376
U+art-25453FA
U+art-254544E
U+art-25454C6
U+art-2545791
U+art-2545953
U+art-2545C3A
U+art-2546065
U+art-2546261
U+art-25462D6
U+art-25462F8
U+art-254640B
U+art-2546B3C
U+art-2546B6F
U+art-25479FB
U+art-2547C8E
U+art-2547D15
U+art-254803B
U+art-25480E3
U+art-2548687
U+art-25488B2
U+art-25488B3
U+art-25488ED
U+art-254892B
U+art-2548A80
U+art-2548A83
U+art-2548C49
U+art-2549279
U+art-2549F52
U+art-2549F63
U+art-2549F7F
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000齿
普通话cmn-000𠛔
普通话cmn-000𠞄
普通话cmn-000𠭋
普通话cmn-000𡳭
普通话cmn-000𢇕
普通话cmn-000𢇛
普通话cmn-000𣆚
普通话cmn-000𣤌
普通话cmn-000𤵬
普通话cmn-000𦙆
普通话cmn-000𧉀
普通话cmn-000𧛧
普通话cmn-000𨑠
普通话cmn-000𨖎
普通话cmn-000𨾛
普通话cmn-000𩳲
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𠛔
國語cmn-001𠝨
國語cmn-001𠞄
國語cmn-001𡖳
國語cmn-001𢇕
國語cmn-001𢇛
國語cmn-001𣆚
國語cmn-001𤟆
國語cmn-001𤵬
國語cmn-001𥚚
國語cmn-001𦙆
國語cmn-001𧀤
國語cmn-001𧉀
國語cmn-001𧛧
國語cmn-001𧰲
國語cmn-001𨾛
國語cmn-001𩒐
國語cmn-001𩳲
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003chuài
Hànyǔcmn-003chuò
Hànyǔcmn-003chuāi
Hànyǔcmn-003chè
Hànyǔcmn-003chì
Hànyǔcmn-003chě
Hànyǔcmn-003chū
Hànyǔcmn-003diě
Hànyǔcmn-003duò
Hànyǔcmn-003duō
Hànyǔcmn-003duǒ
Hànyǔcmn-003hài
Hànyǔcmn-003nuǒ
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003shì
Hànyǔcmn-003shē
Hànyǔcmn-003shǐ
Hànyǔcmn-003tuō
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003zhà
Hànyǔcmn-003zhā
Hànyǔcmn-003èr
Yaducng-010
Deutschdeu-000Lineal
Englisheng-000act
Englisheng-000age
Englisheng-000ashamed
Englisheng-000bite
Englisheng-000change place
Englisheng-000cogs
Englisheng-000companion
Englisheng-000corresponding
Englisheng-000couple
Englisheng-000delay
Englisheng-000door latch
Englisheng-000drag
Englisheng-000drag along
Englisheng-000drink
Englisheng-000extravagant
Englisheng-000exuberant
Englisheng-000fatty
Englisheng-000foot
Englisheng-000gears
Englisheng-000gnaw
Englisheng-000grand
Englisheng-000greasy
Englisheng-000haul
Englisheng-000humiliation
Englisheng-000lick
Englisheng-000luxurious
Englisheng-000match
Englisheng-000measuring unit
Englisheng-000metre
Englisheng-000move about
Englisheng-000not thick
Englisheng-000not tight
Englisheng-000occasion
Englisheng-000open up
Englisheng-000part
Englisheng-000prolong
Englisheng-000proper
Englisheng-000prosperous
Englisheng-000quiver
Englisheng-000rich
Englisheng-000shame
Englisheng-000shift
Englisheng-000shiver
Englisheng-000shudder
Englisheng-000stanza
Englisheng-000straw bag
Englisheng-000strip
Englisheng-000tear off
Englisheng-000teeth
Englisheng-000thump
Englisheng-000time
Englisheng-000tobacco pouch
Englisheng-000tow
Englisheng-000tremble
Englisheng-000undress
Englisheng-000vast
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001chyp
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001akeru
Nihongojpn-001chi
Nihongojpn-001da
Nihongojpn-001fiito
Nihongojpn-001fuchikazari
Nihongojpn-001ha
Nihongojpn-001haji
Nihongojpn-001hajiru
Nihongojpn-001haru
Nihongojpn-001hazukashii
Nihongojpn-001hi
Nihongojpn-001hiku
Nihongojpn-001i
Nihongojpn-001ji
Nihongojpn-001kamasu
Nihongojpn-001kimonohirogaru
Nihongojpn-001koma
Nihongojpn-001koshiki
Nihongojpn-001kugiri
Nihongojpn-001miso
Nihongojpn-001monosashi
Nihongojpn-001ni
Nihongojpn-001nuu
Nihongojpn-001ogoru
Nihongojpn-001ookii
Nihongojpn-001ookuchi
Nihongojpn-001osameru
Nihongojpn-001sasou
Nihongojpn-001seki
Nihongojpn-001setsu
Nihongojpn-001sha
Nihongojpn-001shaku
Nihongojpn-001shi
Nihongojpn-001shutsu
Nihongojpn-001ta
Nihongojpn-001ubau
Nihongojpn-001utsuru
Nihongojpn-001utsusu
Nihongojpn-001wakareru
Nihongojpn-001yowai
Nihongojpn-001yowaisuru
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001cha
Hangungmalkor-001chek
Hangungmalkor-001chi
Hangungmalkor-001i
Hangungmalkor-001ip
Hangungmalkor-001pi
Hangungmalkor-001si
Hangungmalkor-001tha
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002chiə̌
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002chiɛk
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jiɛ̌
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002tjiə̌
русскийrus-000Чи
русскийrus-000английский фут
русскийrus-000гусеница пяденицы
русскийrus-000гусеница-землемер
русскийrus-000опираться
русскийrus-000полагаться
españolspa-000chi
españolspa-000regla
ئۇيغۇرچەuig-000ئار
ئۇيغۇرچەuig-000ئار-نومۇس
ئۇيغۇرچەuig-000ئار، نومۇس، ئۇيات، ھايا
ئۇيغۇرچەuig-000ئاشۇرۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزا
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزا-ئاھانە
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسراپخورلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسراپخورلۇق، بەتخەجلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى چوڭ تۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلچەم
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلچەم، قائىدە، مىزان
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇيات
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇۋۇلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇۋۇلىماق، چەيلىمەك، يۇغۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىزغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ تاشلىماق، خالىس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ تاشلىماق، مەھرۇم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىتىلغان پۇرچاق بوتقىسى
ئۇيغۇرچەuig-000ئەيش-ئىشرەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000بەتخەجلىك
ئۇيغۇرچەuig-000بەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەك، ھەددىدىن زىيادە، ھەددى
ئۇيغۇرچەuig-000تار
ئۇيغۇرچەuig-000تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىلغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىلغا ئالماق، ئېغىزغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000خالىس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەسۋاچىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سالدۇرۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق، سېلىۋالماق، سالدۇرۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىزغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000سىزغۇچقا ئوخشاش نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000سۆرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۆرىمەك، تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000شەرمەندىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000فۇت
ئۇيغۇرچەuig-000فۇتنىڭ كونا ئاتىلىشى
ئۇيغۇرچەuig-000قائىدە
ئۇيغۇرچەuig-000قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويماق، قويۇپ قويماق، سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىسقا
ئۇيغۇرچەuig-000قىسقا، تار، كىچىك
ئۇيغۇرچەuig-000كاتتا
ئۇيغۇرچەuig-000كاتتا، ھەشىمەتلىك، ئەيش-ئىشرەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كېرىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ماختانماق
ئۇيغۇرچەuig-000مىزان
ئۇيغۇرچەuig-000مۇبالىغە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەرتىۋىسىنى كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مەھرۇم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000نومۇس
ئۇيغۇرچەuig-000ياش
ئۇيغۇرچەuig-000يۇغۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000پو ئاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000پوچىلىق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000پوچىلىق قىلماق، ماختانماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭايتىپ كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چى
ئۇيغۇرچەuig-000چىش
ئۇيغۇرچەuig-000چىشقا ئوخشاش نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000چەيلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گەز
ئۇيغۇرچەuig-000ھاقارەت
ئۇيغۇرچەuig-000ھاقارەت، شەرمەندىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ھايا
ئۇيغۇرچەuig-000ھەددى
ئۇيغۇرچەuig-000ھەددىدىن زىيادە
ئۇيغۇرچەuig-000ھەشىمەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاز كەچمەك
Uyghurcheuig-001ar
Uyghurcheuig-001ar-nomus
Uyghurcheuig-001ashuruwetmek
Uyghurcheuig-001bek
Uyghurcheuig-001betxejlik
Uyghurcheuig-001cheylimek
Uyghurcheuig-001chi
Uyghurcheuig-001chish
Uyghurcheuig-001chishqa oxshash nersiler
Uyghurcheuig-001chongaytip körsetmek
Uyghurcheuig-001eysh-ishretlik
Uyghurcheuig-001fut
Uyghurcheuig-001futning kona atilishi
Uyghurcheuig-001gez
Uyghurcheuig-001haqaret
Uyghurcheuig-001haya
Uyghurcheuig-001heddi
Uyghurcheuig-001heddidin ziyade
Uyghurcheuig-001heshimetlik
Uyghurcheuig-001israpxorluq
Uyghurcheuig-001iza
Uyghurcheuig-001iza-ahane
Uyghurcheuig-001katta
Uyghurcheuig-001kichik
Uyghurcheuig-001kérilmek
Uyghurcheuig-001köptürmek
Uyghurcheuig-001maxtanmaq
Uyghurcheuig-001mehrum qilmaq
Uyghurcheuig-001mertiwisini körsetmek
Uyghurcheuig-001mizan
Uyghurcheuig-001mubalighe qilmaq
Uyghurcheuig-001nomus
Uyghurcheuig-001po atmaq
Uyghurcheuig-001pochiliq qilmaq
Uyghurcheuig-001qaide
Uyghurcheuig-001qisqa
Uyghurcheuig-001qoymaq
Uyghurcheuig-001qoyup qoymaq
Uyghurcheuig-001reswachiliq
Uyghurcheuig-001salduruwalmaq
Uyghurcheuig-001salmaq
Uyghurcheuig-001shermendilik
Uyghurcheuig-001sizghuch
Uyghurcheuig-001sizghuchqa oxshash nersiler
Uyghurcheuig-001séliwalmaq
Uyghurcheuig-001sörimek
Uyghurcheuig-001tar
Uyghurcheuig-001tartmaq
Uyghurcheuig-001tashliwetmek
Uyghurcheuig-001tilgha almaq
Uyghurcheuig-001uwulimaq
Uyghurcheuig-001uyat
Uyghurcheuig-001waz kechmek
Uyghurcheuig-001xalis qilmaq
Uyghurcheuig-001yash
Uyghurcheuig-001yughurmaq
Uyghurcheuig-001échitilghan purchaq botqisi
Uyghurcheuig-001éghizgha almaq
Uyghurcheuig-001élip tashlimaq
Uyghurcheuig-001ölchem
Uyghurcheuig-001öz meylige qoyup bermek
Uyghurcheuig-001özini chong tutmaq
tiếng Việtvie-000da
tiếng Việtvie-000dạ
tiếng Việtvie-000dời
tiếng Việtvie-000xích
tiếng Việtvie-000xếch
tiếng Việtvie-000xỉ
tiếng Việtvie-000xị
tiếng Việtvie-000đà
tiếng Việtvie-000đớ
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003caai1
gwong2dung1 wa2yue-003caau1
gwong2dung1 wa2yue-003caau4
gwong2dung1 wa2yue-003ce2
gwong2dung1 wa2yue-003cek3
gwong2dung1 wa2yue-003ceot1
gwong2dung1 wa2yue-003ci2
gwong2dung1 wa2yue-003do1
gwong2dung1 wa2yue-003ji4
gwong2dung1 wa2yue-003ji5
gwong2dung1 wa2yue-003mai5
gwong2dung1 wa2yue-003naa4
gwong2dung1 wa2yue-003pei1
gwong2dung1 wa2yue-003pei4
gwong2dung1 wa2yue-003saai5
gwong2dung1 wa2yue-003se1
gwong2dung1 wa2yue-003se2
gwong2dung1 wa2yue-003si6
gwong2dung1 wa2yue-003syut3
gwong2dung1 wa2yue-003to1
gwong2dung1 wa2yue-003zaa1
gwong2dung1 wa2yue-003zaa3
gwong2dung1 wa2yue-003zi2
gwong2dung1 wa2yue-003zik6
gwong2dung1 wa2yue-003zyut3
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004齿


PanLex

PanLex-PanLinx