PanLinx

tiếng Việtvie-000
ngừng lại
Universal Networking Languageart-253hold(icl>prevent>do,agt>thing,obj>thing)
Englisheng-000hold
Englisheng-000pause
Englisheng-000rest
Englisheng-000stay
Englisheng-000stop
françaisfra-000arrêter
françaisfra-000syncopé
françaisfra-000tenir
italianoita-000fermare
italianoita-000fermarsi
italianoita-000incagliare
italianoita-000incagliarsi
italianoita-000muoversi
italianoita-000soffermare
italianoita-000soffermarsi
русскийrus-000задерживать
русскийrus-000задержка
русскийrus-000замирание
русскийrus-000замирать
русскийrus-000застопориваться
русскийrus-000останавливаться
русскийrus-000остановка
русскийrus-000прекращаться
русскийrus-000прекращение
русскийrus-000прерываться
tiếng Việtvie-000bị cắt đứt
tiếng Việtvie-000bị ngắt
tiếng Việtvie-000chấm dứt
tiếng Việtvie-000dừng lại
tiếng Việtvie-000gián đoạn
tiếng Việtvie-000giữ yên
tiếng Việtvie-000không chạy
tiếng Việtvie-000lưu ý đến
tiếng Việtvie-000mắc cạn
tiếng Việtvie-000nhằm vào
tiếng Việtvie-000nói đến
tiếng Việtvie-000rút lại
tiếng Việtvie-000tập trung vào
tiếng Việtvie-000xoáy vào
tiếng Việtvie-000đình chỉ
tiếng Việtvie-000đình lại
tiếng Việtvie-000đậu lại
tiếng Việtvie-000đề cập đến
tiếng Việtvie-000đỗ lại
tiếng Việtvie-000đứng lại
tiếng Việtvie-000đứt đoạn


PanLex

PanLex-PanLinx