PanLinx

tiếng Việtvie-000
tính vô hình
Englisheng-000immateriality
Englisheng-000incorporeality
Englisheng-000incorporeity
Englisheng-000invisibility
Englisheng-000invisible
Englisheng-000invisibleness
tiếng Việtvie-000tính phi vật chất
tiếng Việtvie-000tính vô thể


PanLex

PanLex-PanLinx