PanLinx

tiếng Việtvie-000
chí
U+art-2545FD7
U+art-25481F3
U+art-2548A8C
SIL Vietnam Word List (revised)art-333070
Bahnarbdq-000si
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003dié
Hànyǔcmn-003zhì
Biatcmo-000si
Chraucrw-000si
Cuacua-000say
Englisheng-000ambition
Englisheng-000annals
Englisheng-000arrive
Englisheng-000boring
Englisheng-000determination
Englisheng-000down to
Englisheng-000egregious
Englisheng-000extremely
Englisheng-000head louse
Englisheng-000louse
Englisheng-000magazine
Englisheng-000purpose
Englisheng-000reach
Englisheng-000record
Englisheng-000solstice
Englisheng-000to
Englisheng-000unmitigated
Englisheng-000utterly
Englisheng-000very
Englisheng-000will
Englisheng-000write down
françaisfra-000extrêmement
françaisfra-000jusqu’à
françaisfra-000solstice
françaisfra-000très
françaisfra-000volonté
françaisfra-000énormément
Halanghal-000chì
Hrêhre-000chì
italianoita-000solstizio
Jehjeh-000kachei
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001itari
Nihongojpn-001itaru
Nihongojpn-001kokorozashi
Nihongojpn-001kokorozasu
Nihongojpn-001shi
Nihongojpn-001shirusu
한국어kor-000
Hangungmalkor-001ci
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
Kơhokpm-000sai
Kơhokpm-000se
Kơho Lachkpm-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002jiə̀
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002
Eastern Mnongmng-000si
bokmålnob-000lus
bokmålnob-000utøy
Rengaoren-000chi
Sedangsed-000chai
Kơtuased-001chi
Stiengsti-000si
tiếng Việtvie-000(thiên ) điểm chí
tiếng Việtvie-000chấy
tiếng Việtvie-000hoàn toàn
tiếng Việtvie-000hết sức
tiếng Việtvie-000lòng
tiếng Việtvie-000quá xá
tiếng Việtvie-000rận
tiếng Việtvie-000thậm
tiếng Việtvie-000ý chí
tiếng Việtvie-000ý định
tiếng Việtvie-000điểm chí
tiếng Việtvie-000đại
tiếng Việtvie-000đặc
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001𡉰
𡨸儒vie-001𡊏
𡨸儒vie-001𦤳
𡨸儒vie-001𦤴
𡨸儒vie-001𦤵
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003zi3
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx