PanLinx

tiếng Việtvie-000
tính cục cằn
Englisheng-000bearishness
Englisheng-000gothicism
Englisheng-000grumpiness
Englisheng-000harshness
Englisheng-000ill-manneredness
tiếng Việtvie-000sự bất lịch sự
tiếng Việtvie-000tính dã man
tiếng Việtvie-000tính hay cau
tiếng Việtvie-000tính hay gắt
tiếng Việtvie-000tính hay gắt gỏng
tiếng Việtvie-000tính lỗ mãng
tiếng Việtvie-000tính thô bạo
tiếng Việtvie-000tính thô bỉ
tiếng Việtvie-000tính thô lỗ


PanLex

PanLex-PanLinx