PanLinx

tiếng Việtvie-000
tính khắc khổ
Englisheng-000astringency
Englisheng-000rigour
Englisheng-000straitness
tiếng Việtvie-000tính chặt chẽ
tiếng Việtvie-000tính câu nệ
tiếng Việtvie-000tính khắt khe
tiếng Việtvie-000tính nghiêm khắc


PanLex

PanLex-PanLinx