PanLinx

Nourmaundxno-000
retener
Englisheng-000captive
Englisheng-000capture
Englisheng-000control
Englisheng-000detain
Englisheng-000detention
Englisheng-000ensure
Englisheng-000hold back
Englisheng-000keep
Englisheng-000keep down
Englisheng-000maintain
Englisheng-000mean
Englisheng-000observe
Englisheng-000refrain
Englisheng-000remain
Englisheng-000remember
Englisheng-000repress
Englisheng-000reserve
Englisheng-000restrain oneself
Englisheng-000retain
Englisheng-000retention
Englisheng-000retinue
Englisheng-000rule
Englisheng-000safeguard
Englisheng-000take
Englisheng-000tight-fisted
Englisheng-000withhold
Englisheng-000withholding
Nourmaundxno-000restenir
Nourmaundxno-000reteigner
Nourmaundxno-000reteindre
Nourmaundxno-000reteiner
Nourmaundxno-000reteinere
Nourmaundxno-000reteingner
Nourmaundxno-000retenier
Nourmaundxno-000retenir


PanLex

PanLex-PanLinx