PanLinx

mji nja̱txg-000
dźjwow
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯcmg-000ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
mongɤolcmg-001takiya
普通话cmn-000宣扬
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000配种
普通话cmn-000
國語cmn-001宣揚
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001漂浮
國語cmn-001
國語cmn-001稱號
國語cmn-001
國語cmn-001飛騰
國語cmn-001
國語cmn-001鳥配
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003yǒu
gǔ guānhuàcmn-045yiw
’Phags-pa–script Old Mandarincmn-046ꡗꡞꡓ
Englisheng-000bird
Englisheng-000breeding
Englisheng-000float
Englisheng-000hang
Englisheng-000propagate
Englisheng-000publicize
nǚzhēnjuc-000tixo
manju gisunmnc-000coko
ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨmnc-001ᠴᠣᡴᠣ
𗼇𗾧txg-001𗌨
𗼇𗾧txg-001𗪛
𗼇𗾧txg-001𗬵
𗼇𗾧txg-001𗿤
𗼇𗾧txg-001𗿼
mi natxg-002jwon
Middle Mongolianxng-000tʽa kʽi ya
’Phags-pa–script Middle Mongolianxng-001ꡉ ꡁꡞ ꡗ
Khitaizkt-000te.qo.a


PanLex

PanLex-PanLinx