PanLinx

한국어kor-000
U+art-2545361
U+art-25456C3
U+art-2547728
U+art-25478FC
U+art-254894D
U+art-25496DC
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003qiǎ
Hànyǔcmn-003shé
Hànyǔcmn-003zhā
Hànyǔcmn-003zhǎ
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Englisheng-000accompany
Englisheng-000banter
Englisheng-000blended
Englisheng-000calorie
Englisheng-000card
Englisheng-000jeer
Englisheng-000mingle
Englisheng-000mix
Englisheng-000mixed
Englisheng-000play
Englisheng-000punch card
Englisheng-000wink
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001hayashi
Nihongojpn-001hayasu
Nihongojpn-001ka
Nihongojpn-001majieru
Nihongojpn-001majiru
Nihongojpn-001matataku
Nihongojpn-001sa
Nihongojpn-001sahu
Nihongojpn-001shou
Nihongojpn-001sou
Nihongojpn-001zatsu
Nihongojpn-001zou
Hangungmalkor-001cap
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dzhop
tiếng Việtvie-000tạp
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003kaa1
gwong2dung1 wa2yue-003kaa2
gwong2dung1 wa2yue-003kaat1
gwong2dung1 wa2yue-003zaam2
gwong2dung1 wa2yue-003zaap3
gwong2dung1 wa2yue-003zaap6
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx