PanLinx

danskdan-000
sygesikring
danskdan-000social sikring
danskdan-000socialforsikring
danskdan-000sygepengesikring
svenskaswe-000allmän försäkring
svenskaswe-000försäkringskassa
svenskaswe-000sjukförsäkring
svenskaswe-000sjukkassa
svenskaswe-000sjukpenningförsäkring
svenskaswe-000socialförsäkring


PanLex

PanLex-PanLinx