PanLinx

Dogon Toro Tegu—Tandam-Tabi-Irwadtt-000
[ … kù] tùŋɔ̀
Najambadbu-000[ … kì:] mà
tombo sodbu-001dáá nɛ
tombo sodbu-001kúú nɛ
Walodbw-000… ḿbárù wò
jàmsǎydjm-000… mamanale
Benidjm-003[ … mánì:] wò
Perge Tegudjm-004X wà kù:-kɛ́lɛ̀
Mombodmb-001kó:ná ńdà
Togo-Kandtk-002X kûⁿ
yàndà-dòmdym-000[X tɛ̀mbɛ̀] nà
Englisheng-000above
françaisfra-000au-dessus
françaisfra-000au-dessus de
nàŋ-dàmánzz-000[X́ tɛ́mbɛ̀] gà


PanLex

PanLex-PanLinx