PanLinx

Hànyǔcmn-003
làn
U+art-2542249E
U+art-25422E59
U+art-254240BA
U+art-254240E8
U+art-254255FA
U+art-25427E26
U+art-254288E8
U+art-25429240
U+art-254372E
U+art-2543C6B
U+art-25440F9
U+art-25441BE
U+art-254444C
U+art-25450CB
U+art-2545682
U+art-2545754
U+art-25458CF
U+art-2546E45
U+art-2546EE5
U+art-2546FEB
U+art-2547060
U+art-25470C2
U+art-2547149
U+art-25471D7
U+art-2547201
U+art-254721B
U+art-2547224
U+art-25474D3
U+art-2547CF7
U+art-254862B
U+art-25489BD
U+art-2548AEB
U+art-2549023
U+art-254946D
U+art-25495CC
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𢹙
普通话cmn-000𤃨
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𢒞
國語cmn-001𤂺
國語cmn-001𥗺
國語cmn-001𧸦
國語cmn-001𨣨
國語cmn-001𩉀
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003hàn
Hànyǔcmn-003hǎn
Hànyǔcmn-003jiàn
Hànyǔcmn-003liàn
Hànyǔcmn-003lián
Hànyǔcmn-003liǎn
Hànyǔcmn-003lán
Hànyǔcmn-003lǎn
Hànyǔcmn-003tàn
Hànyǔcmn-003tǎn
Hànyǔcmn-003xiàn
Englisheng-000admonish
Englisheng-000big
Englisheng-000condense
Englisheng-000connect
Englisheng-000continuous
Englisheng-000covet
Englisheng-000decayed
Englisheng-000distill
Englisheng-000door screen
Englisheng-000even
Englisheng-000excessive
Englisheng-000flood
Englisheng-000greedy
Englisheng-000inspect
Englisheng-000join
Englisheng-000lanthanum
Englisheng-000large
Englisheng-000light
Englisheng-000look at
Englisheng-000out of control
Englisheng-000overflow
Englisheng-000overripe
Englisheng-000perceive
Englisheng-000refine
Englisheng-000remonstrate
Englisheng-000rotten
Englisheng-000rugged
Englisheng-000smelt
Englisheng-000spoiled
Englisheng-000thin
Englisheng-000uneven
Englisheng-000well-cooked
ꆇꉙiii-000
ꆇꉙiii-000
Nuo suiii-001ggit
Nuo suiii-001rryr
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001isame
Nihongojpn-001isameru
Nihongojpn-001kan
Nihongojpn-001kansuru
Nihongojpn-001koe
Nihongojpn-001midareru
Nihongojpn-001midarini
Nihongojpn-001miru
Nihongojpn-001musaboru
Nihongojpn-001neru
Nihongojpn-001nobirusama
Nihongojpn-001on
Nihongojpn-001orokanasama
Nihongojpn-001ran
Nihongojpn-001rantaniumu
Nihongojpn-001ren
Nihongojpn-001saegiru
Nihongojpn-001shikaru
Nihongojpn-001shikirini
Nihongojpn-001tadareru
Nihongojpn-001takenawa
Nihongojpn-001tan
Nihongojpn-001tashinamu
Nihongojpn-001tesuri
Nihongojpn-001ton
Nihongojpn-001tsuranaru
Nihongojpn-001tsureru
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001ham
Hangungmalkor-001kan
Hangungmalkor-001lam
Hangungmalkor-001lan
Hangungmalkor-001lyen
Hangungmalkor-001tham
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002gàn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002liɛn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002lɑn
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002lɑ̀n
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002lɑ̌m
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچكۆزلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچكۆزلۈك، نەپسانىيەتچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنتايىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇۋال قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇۋال قىلماق، ناھەقچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈجمە كۆڭۈل
ئۇيغۇرچەuig-000ئېزىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېزىلىپ پىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەخلاقسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسكىرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000باش-ئايىغى يوق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇزۇق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇزۇق، ئەسكى، ئەخلاقسىز
ئۇيغۇرچەuig-000بەك
ئۇيغۇرچەuig-000تور يېيىپ بېلىق تۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تېشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۈپەتسىز
ئۇيغۇرچەuig-000سۈپەتسىز، ناچار
ئۇيغۇرچەuig-000سېسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېسىماق، چىرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000شەلۋەرەپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قالايمىقان
ئۇيغۇرچەuig-000قالايمىقان، باش-ئايىغى يوق
ئۇيغۇرچەuig-000قالتىس
ئۇيغۇرچەuig-000قالتىس، ئىنتايىن، بەك
ئۇيغۇرچەuig-000كونىرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كەلسە-كەلمەس
ئۇيغۇرچەuig-000كەلسە-كەلمەس، قالايمىقان
ئۇيغۇرچەuig-000ناچار
ئۇيغۇرچەuig-000ناھەقچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000نەپسانىيەتچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000يارىماس
ئۇيغۇرچەuig-000يامراپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يامراپ كەتمەك، تېشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يورۇق
ئۇيغۇرچەuig-000يىرتىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىرتىلماق، ئەسكىرىمەك، كونىرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇمشاق پىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇمشاق پىشماق، ئېزىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۇمشاق پىشماق، ئېزىلىپ پىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000پىششىق
ئۇيغۇرچەuig-000پىششىق بىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پىششىق بىلمەك، پۇختا بىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پىشىپ مەي بولۇپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پۇختا بىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىلاپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىلاپ قويماق، چىلىشىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىلىشىپ قالماق
Uyghurcheuig-001achközlük
Uyghurcheuig-001bash-ayighi yoq
Uyghurcheuig-001bek
Uyghurcheuig-001buzuq
Uyghurcheuig-001chilap qoymaq
Uyghurcheuig-001chiliship qalmaq
Uyghurcheuig-001chirimek
Uyghurcheuig-001eski
Uyghurcheuig-001eskirimek
Uyghurcheuig-001exlaqsiz
Uyghurcheuig-001intayin
Uyghurcheuig-001kelse-kelmes
Uyghurcheuig-001konirimaq
Uyghurcheuig-001nachar
Uyghurcheuig-001naheqchilik
Uyghurcheuig-001nepsaniyetchilik
Uyghurcheuig-001piship mey bolup ketmek
Uyghurcheuig-001pishshiq
Uyghurcheuig-001pishshiq bilmek
Uyghurcheuig-001puxta bilmek
Uyghurcheuig-001qalaymiqan
Uyghurcheuig-001qaltis
Uyghurcheuig-001shelwerep ketmek
Uyghurcheuig-001sésimaq
Uyghurcheuig-001süpetsiz
Uyghurcheuig-001tor yéyip béliq tutmaq
Uyghurcheuig-001téship ketmek
Uyghurcheuig-001uwal qilmaq
Uyghurcheuig-001yamrap ketmek
Uyghurcheuig-001yarimas
Uyghurcheuig-001yirtilmaq
Uyghurcheuig-001yoruq
Uyghurcheuig-001yumshaq pishmaq
Uyghurcheuig-001ézilip pishmaq
Uyghurcheuig-001ézilmek
Uyghurcheuig-001üjme köngül
tiếng Việtvie-000gián
tiếng Việtvie-000giạm
tiếng Việtvie-000liên
tiếng Việtvie-000luyện
tiếng Việtvie-000làn
tiếng Việtvie-000lãm
tiếng Việtvie-000lạm
tiếng Việtvie-000lạn
tiếng Việtvie-000rám
tiếng Việtvie-000rằn
tiếng Việtvie-000rịn
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001𢒞
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003dei6
gwong2dung1 wa2yue-003gaan3
gwong2dung1 wa2yue-003haam5
gwong2dung1 wa2yue-003laam4
gwong2dung1 wa2yue-003laam5
gwong2dung1 wa2yue-003laam6
gwong2dung1 wa2yue-003laan4
gwong2dung1 wa2yue-003laan6
gwong2dung1 wa2yue-003lin4
gwong2dung1 wa2yue-003lin6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx