PanLinx

Yaoyao-000
uusi
Bendebdp-000bhusi
Bendebdp-000lyubha
Bendebdp-000si
Bendebdp-000ubha
Ekibenabez-000munyi
Ekibenabez-000nyi
Ekibenabez-000savwula
Ekibenabez-000ulusavwula
Bondeibou-000musi
Bondeibou-000si
Bondeibou-000uzi
Bondeibou-000zi
Bondebou-001musi
Bondebou-001si
Bondebou-001uzi
Bondebou-001zi
Rukigacgg-000ehuuzi
Rukigacgg-000huuzi
Rukigacgg-000omushana
Rukigacgg-000shana
Chukacuh-000mUthenya
Chukacuh-000rigi
Chukacuh-000rurigi
Chukacuh-000thenya
Kwerecwe-000imisi
Kwerecwe-000misi
Doedoe-000imisi
Doedoe-000misi
Doedoe-000nzi
Doedoe-000zi
Kĩembuebu-000Uthi
Kĩembuebu-000mUthenya
Kĩembuebu-000thenya
Kĩembuebu-000thi
Englisheng-000day-time
Englisheng-000string
Fipafip-000loze
Fipafip-000sanya
Fipafip-000uloze
Fipafip-000umusanya
Ekegusiiguz-000engo
Ekegusiiguz-000go
Gwenogwe-000mthaghari
Gwenogwe-000thaghari
Gwenogwe-000thi
Gwenogwe-000uthi
Gweregwr-000guwa
Gweregwr-000kaguwa
Gweregwr-000musana
Gweregwr-000sana
Hangazahan-000taga
Hangazahan-000ubuzi
Hangazahan-000umutaga
Hangazahan-000zi
Hahaq-000taaga
Hahaq-000umutaaga
Hahaq-000uruzi
Hahaq-000zi
Hayahay-000huzi
Hayahay-000omushana
Hayahay-000oruhuzi
Hayahay-000shana
Heheheh-000nyi
Heheheh-000sawulwa
Heheheh-000ulusawulwa
Heheheh-000umunyi
Ikizuikz-000buzi
Ikizuikz-000ise
Ikizuikz-000ubuzi
Ikizuikz-000umwise
Sizakiikz-001isi
Sizakiikz-001obhuze
Sizakiikz-001omwisi
Sizakiikz-001ze
Jitajit-000ji
Jitajit-000mumwisi
Jitajit-000mwisi
Jitajit-000obuji
Kimachamejmc-000nsanyin
Kimachamejmc-000r*uu
Kimachamejmc-000sanyin
Kimachamejmc-000ur*uu
Kiboshojmc-001iruu
Kiboshojmc-001osani
Kiboshojmc-001ruu
Kiboshojmc-001sani
Sihajmc-002nsanyii
Sihajmc-002orii
Sihajmc-002rii
Sihajmc-002sanyii
Kĩkambakam-000Ulii
Kĩkambakam-000lii
Kĩkambakam-000mUthenya
Kĩkambakam-000thenya
Kamba Kituikam-001Ulii
Kamba Kituikam-001lii
Kamba Kituikam-001mUthenya
Kamba Kituikam-001thenya
Kamikcu-000imisi
Kamikcu-000luzi
Kamikcu-000misi
Kamikcu-000zi
Kutukdc-000imisi
Kutukdc-000luzi
Kutukdc-000misi
Kutukdc-000zi
Chimakondekde-000hi
Chimakondekde-000muhi
Chimakondekde-000si
Chimakondekde-000usi
Mavihakde-001hi
Mavihakde-001lumbuu
Mavihakde-001mbuu
Mavihakde-001muhi
Kereweked-000musana
Kereweked-000obuzi
Kereweked-000sana
Kereweked-000zi
Gĩkũyũkik-000mUthenya
Gĩkũyũkik-000rUrigi
Gĩkũyũkik-000rigi
Gĩkũyũkik-000thenya
ikinyarwandakin-000huzi
ikinyarwandakin-000ihuzi
Kimbukiv-000ji
Kimbukiv-000uwuji
Kisikiz-000isi
Kisikiz-000mwisi
Kisikiz-000wuzi
Kishambaaksb-000mshii
Kishambaaksb-000shii
Kishambaaksb-000uzi
Kishambaaksb-000zi
Kuriakuj-000baso
Kuriakuj-000gai
Kuriakuj-000omobaso
Kuriakuj-000orogai
Kuria Tarimekuj-001che
Kuria Tarimekuj-001uruche
Kwayakya-000ji
Kwayakya-000mwisi
Kwayakya-000obuji
Kɨlaangilag-000luputi
Kɨlaangilag-000musu
Kɨlaangilag-000puti
Kɨlaangilag-000su
Lambyalai-000musanya
Lambyalai-000pamusanya
Saamialsm-000dete
Saamialsm-000esidete
Saamialsm-000eusi
Saamialsm-000usi
Olugandalug-000ba
Olugandalug-000kiba
Malilamgq-000uvuzi
Malilamgq-000zi
Mambwemgr-000ando
Mambwemgr-000msanya
Mambwemgr-000umsanya
Mambwemgr-000umwando
Rungumgr-001musanya
Rungumgr-001sanya
Rungumgr-001uzi
Rungumgr-001zi
Mandamgs-000goyi
Mandamgs-000musi
Mandamgs-000ngoyi
Mandamgs-000si
Matengomgv-000se
Matengomgv-000use
Matumbimgw-000lusi
Matumbimgw-000ntwekati
Matumbimgw-000si
Matumbimgw-000twekati
Mpotompa-000goji
Mpotompa-000lugoji
Mweramwe-000sana
Mweramwe-000usana
Mweramwe-000uzi
Mweramwe-000zi
Chimweramwe-001lupundo
Chimweramwe-001pundo
Nyamwangamwn-000nyeta
Nyamwangamwn-000sanya
Nyamwangamwn-000umunyeta
Nyamwangamwn-000umusanya
Masabamyx-000kumuusi
Masabamyx-000luwuzi
Masabamyx-000si
Masabamyx-000wuzi
Ndengerekondg-000lusi
Ndengerekondg-000si
ichiindalindh-000bwusi
ichiindalindh-000musi
ichiindalindh-000si
ichiindalindh-000ubwusi
Ndarindh-001bwusi
Ndarindh-001musi
Ndarindh-001si
Ndarindh-001ubwusi
Ndambandj-000si
Ndambandj-000usi
Ngoningo-000hi
Ngoningo-000muhi
Kingulungp-000luzi
Kingulungp-000msi
Kingulungp-000si
Kingulungp-000zi
Ngurimingq-000che
Ngurimingq-000ise
Ngurimingq-000obhuche
Ngurimingq-000umwise
Nyihanih-000kusa ulwa kusonela
Nyihanih-000sanya
Nyihanih-000ulukusa ulwa kusonela
Nyihanih-000umusanya
Nilambanim-000UnsE
Nilambanim-000ishune
Nilambanim-000mUUnsE
Nilambanim-000shune
Ngindonnq-000goji
Ngindonnq-000lugoji
Ngindonnq-000muhi
Ngindonnq-000pamuhi
Nyambonow-000ehuzi
Nyambonow-000huzi
Nyambonow-000omusana
Nyambonow-000sana
Ikomantk-000chi
Ikomantk-000isi
Ikomantk-000obhuchi
Ikomantk-000omwisi
Nyamwezinym-000BUzi
Nyamwezinym-000zi
Ntuzunym-001bUzi
Ntuzunym-001zi
Runyankorenyn-000akaguha
Runyankorenyn-000guha
Runyankorenyn-000nyomushana
Runyankorenyn-000shana
Runyoronyo-000ehuzi
Runyoronyo-000huzi
Nyakyusa-Ngondenyy-000pote
Nyakyusa-Ngondenyy-000ulupote
Pangwapbr-000munyi
Pangwapbr-000nyi
Pangwapbr-000si
Pangwapbr-000vusi
Pimbwepiw-000senya
Pimbwepiw-000ubʼuzi
Pimbwepiw-000umsenya
Pimbwepiw-000zi
Pogolopoy-000goyi
Pogolopoy-000lugoyi
Pogolopoy-000pamusi
Logoolirag-000luvusi
Logoolirag-000vusi
Karareg-000chi
Karareg-000mumwisi
Karareg-000mwisi
Karareg-000obuchi
Nyatururim-000ghohe
Nyatururim-000mumwi
Nyatururim-000mwi
Nyatururim-000ughohe
Chahirim-001ghohe
Chahirim-001mumwi
Chahirim-001mwi
Chahirim-001ughohe
Rungwarnw-000gi
Rungwarnw-000senya
Rungwarnw-000umsenya
Rungwarnw-000uwugi
Lungwarnw-001senya
Lungwarnw-001umsenya
Lungwarnw-001uwuzi
Lungwarnw-001zi
Kihoromborof-000kamsanya
Kihoromborof-000msanya
Kihoromborof-000rusu
Kihoromborof-000urusu
Mkuurof-001risi
Mkuurof-001urisi
Lugururuf-000misi
Lugururuf-000nemisi
Rufijirui-000lisi
Rufijirui-000si
Kirundirun-000si
Kirundirun-000umusi
Kiruwarwk-000nsanyinʼyi
Kiruwarwk-000sanyinʼyi
Kiruwarwk-000si
Kiruwarwk-000usi
Meruimentirwk-001murigi
Meruimentirwk-001muthenya
Meruimentirwk-001rigi
Meruimentirwk-001thenya
Merutigrwk-002murii
Merutigrwk-002muthenya
Merutigrwk-002rii
Merutigrwk-002thenya
Safwasbk-000buzi
Safwasbk-000pasanya
Safwasbk-000sanya
Safwasbk-000ubuzi
Ishisangusbp-000sawulwa
Ishisangusbp-000ulusawulwa
Temisoz-000hakori
Temisoz-000mthae
Temisoz-000thae
Shubisuj-000taaga
Shubisuj-000umutaaga
Shubisuj-000uruzi
Shubisuj-000zi
Sukumasuk-000buluba
Sukumasuk-000limi
Sukumasuk-000luba
Sukumasuk-000mi
Sumbwasuw-000buzi
Sumbwasuw-000izyoba
Sumbwasuw-000mwizyoba
Sumbwasuw-000zi
Kiswahiliswh-000mchana
Kiswahiliswh-000uzi
Subasxb-000bhaso
Subasxb-000omobhaso
Subasxb-000she
Subasxb-000ubhushe
Tharakathk-000muthenya
Tharakathk-000rigi
Tharakathk-000rurigi
Tharakathk-000thenya
Toorottj-000akaguha
Toorottj-000guha
Toorottj-000musana
Toorottj-000sana
Vinzavin-000inkwesho
Vinzavin-000kwesho
Vinzavin-000taga
Vinzavin-000umutaga
Kyivunjovun-000ingoto
Kyivunjovun-000kyingoto
Kyivunjovun-000rusu
Kyivunjovun-000urusu
Wandawbh-000munyeta
Wandawbh-000musanya
Wandawbh-000sanya
Wandawbh-000umunyeta
Wanjiwbi-000isi
Wanjiwbi-000lusalavua
Wanjiwbi-000mwisi
Wanjiwbi-000salavua
Bunguwun-000kusa
Bunguwun-000sanakulu
Bunguwun-000ulukusa
Bunguwun-000unsanakulu
Wunguwun-001kusa
Wunguwun-001sanakulu
Wunguwun-001ulukusa
Wunguwun-001unsanakulu
Lusogaxog-000ewuzi
Lusogaxog-000musama
Lusogaxog-000sama
Lusogaxog-000wuzi
Yaoyao-000muusi
Yaoyao-000usi
Zaramozaj-000imisi
Zaramozaj-000misi
Zaramozaj-000uzi
Zaramozaj-000zi
Zanakizak-000isi
Zanakizak-000omwisi
Zanakizak-000oruze
Zanakizak-000ze
Kingazga-000usi
Kingazga-000uwusi
Zinzazin-000ehuuzi
Zinzazin-000huuzi
Zigulaziw-000gole
Zigulaziw-000msi
Zigulaziw-000ngole
Zigulaziw-000si


PanLex

PanLex-PanLinx