PanLinx

Kiruwarwk-000
ireiya
Bendebdp-000kunyahula
Bendebdp-000nyahula
Ekibenabez-000kulova
Ekibenabez-000kutega
Ekibenabez-000lova
Ekibenabez-000tega
Bondeibou-000kuloa
Bondeibou-000kutegea
Bondeibou-000loa
Bondeibou-000tegea
Bondebou-001kuvua
Bondebou-001vua
Rukigacgg-000okushoha
Rukigacgg-000okutega
Rukigacgg-000shoha
Rukigacgg-000tega
Chukacuh-000IkUU
Chukacuh-000kUU
Kwerecwe-000kutega
Kwerecwe-000kuvua
Kwerecwe-000tega
Kwerecwe-000vua
Kitaitadav-000dega
Kitaitadav-000kudega
Kitaitadav-000kuwada samaki
Kitaitadav-000wada samaki
Doedoe-000kutega
Doedoe-000kuvua samaki
Doedoe-000tega
Doedoe-000vua samaki
Kĩembuebu-000gUtega
Kĩembuebu-000tega
Englisheng-000fish
Englisheng-000set a trap
Fipafip-000lowa
Fipafip-000teya
Fipafip-000ukulowa
Fipafip-000ukuteya
Ekegusiiguz-000gotega
Ekegusiiguz-000koruba
Ekegusiiguz-000ruba
Ekegusiiguz-000tega
Gwenogwe-000ivwara mapere
Gwenogwe-000vwara mapere
Gweregwr-000kutega
Gweregwr-000kutoga
Gweregwr-000tega
Gweregwr-000toga
Hangazahan-000kuroba
Hangazahan-000kutega
Hangazahan-000roba
Hangazahan-000tega
Hahaq-000lobha
Hahaq-000tega
Hahaq-000ugutega
Hahaq-000ukulobha
Hayahay-000kuroba
Hayahay-000kutega
Hayahay-000roba
Hayahay-000tega
Heheheh-000lova
Heheheh-000tega
Heheheh-000ukulova
Heheheh-000ukutega
Ikizuikz-000kotega
Ikizuikz-000kuwesena
Ikizuikz-000tega
Ikizuikz-000wesena
Sizakiikz-001okutega
Sizakiikz-001okuwesena
Sizakiikz-001tega
Sizakiikz-001wesena
Jitajit-000tega jiswi
Kimachamejmc-000ir*eiya
Kimachamejmc-000r*eiya
Kiboshojmc-001iwada
Kiboshojmc-001owa
Kiboshojmc-001wa
Kiboshojmc-001wada
Sihajmc-002iwaha makunga
Sihajmc-002waha makunga
Kĩkambakam-000kUtea makUyU
Kĩkambakam-000tea makUyU
Kamba Kituikam-001kUtea
Kamba Kituikam-001kUtea makUyU
Kamba Kituikam-001tea
Kamba Kituikam-001tea makUyU
Kamikcu-000kutega
Kamikcu-000kuvula somba
Kamikcu-000tega
Kamikcu-000vula somba
Kutukdc-000hegeza
Kutukdc-000vula
Chimakondekde-000kutambiha
Chimakondekde-000tambiha
Mavihakde-001inika
Mavihakde-001kuinika
Mavihakde-001kuula
Mavihakde-001ula
Kereweked-000kulega
Kereweked-000kutega
Kereweked-000lega
Kereweked-000tega
ikinyarwandakin-000kuroba
ikinyarwandakin-000roba
Kimbukiv-000luva
Kimbukiv-000uxuluva
Kisikiz-000kulowa
Kisikiz-000kutegha
Kisikiz-000lowa
Kisikiz-000tegha
Kishambaaksb-000kutegheeya
Kishambaaksb-000kuvua
Kishambaaksb-000tegheeya
Kishambaaksb-000vua
Kuriakuj-000lobia
Kuriakuj-000okolobia
Kuria Tarimekuj-001okorobhya
Kuria Tarimekuj-001robhya
Kwayakya-000okutega
Kwayakya-000okutega ginswi
Kwayakya-000tega
Kwayakya-000tega ginswi
Kɨlaangilag-000kukwata
Kɨlaangilag-000kuteya
Kɨlaangilag-000kwata
Kɨlaangilag-000teya
Lambyalai-000sikula
Lambyalai-000tega
Lambyalai-000ukusikula
Lambyalai-000ukutega
Saamialsm-000nabha engheni
Saamialsm-000ohunabha engheni
Saamialsm-000ohuteka esibeto
Saamialsm-000teka esibeto
Olugandalug-000kutega
Olugandalug-000kuvuba
Olugandalug-000tega
Olugandalug-000vuba
Oluluyialuy-000khuluva
Oluluyialuy-000khureka
Oluluyialuy-000luva
Oluluyialuy-000reka
Malilamgq-000kusikula
Malilamgq-000kutega
Malilamgq-000sikula
Malilamgq-000tega
Mambwemgr-000ela
Mambwemgr-000teya
Mambwemgr-000ukuteya
Mambwemgr-000ukwela
Rungumgr-001swela
Mandamgs-000kulova somba
Mandamgs-000kutega
Mandamgs-000lova somba
Mandamgs-000tega
Matengomgv-000kuloba
Matengomgv-000kupe_ndake_la
Matengomgv-000loba
Matengomgv-000pe_ndake_la
Matumbimgw-000loba
Mpotompa-000kuloba homba
Mpotompa-000kupendakela
Mpotompa-000loba homba
Mpotompa-000pendakela
Mweramwe-000c_h_ela nsamp_a
Mweramwe-000kuc_h_ela nsamp_a
Mweramwe-000kuvua
Mweramwe-000vua
Chimweramwe-001kulopesha
Chimweramwe-001kutega
Chimweramwe-001lopesha
Chimweramwe-001tega
Nyamwangamwn-000lowa
Nyamwangamwn-000teya
Nyamwangamwn-000ukulowa
Nyamwangamwn-000ukuteya
Masabamyx-000khulooba
Masabamyx-000khureka
Masabamyx-000looba
Masabamyx-000reka
Ndengerekondg-000kutega
Ndengerekondg-000kuuba omba
Ndengerekondg-000tega
Ndengerekondg-000uba omba
ichiindalindh-000kuloba
ichiindalindh-000kutega
ichiindalindh-000loba
ichiindalindh-000tega
Ndarindh-001kuloba
Ndarindh-001kutega
Ndarindh-001loba
Ndarindh-001tega
Ndambandj-000kulopola somba
Ndambandj-000kutegha
Ndambandj-000lopola somba
Ndambandj-000tegha
Ngoningo-000kulova
Ngoningo-000kutegelela
Ngoningo-000lova
Ngoningo-000tegelela
Kingulungp-000inika
Kingulungp-000kuinika
Kingulungp-000kuvula
Kingulungp-000vula
Ngurimingq-000okotega
Ngurimingq-000okutegha
Ngurimingq-000tega
Ngurimingq-000tegha
Nyihanih-000kusikula
Nyihanih-000kutega
Nyihanih-000sikula
Nyihanih-000tega
Nilambanim-000kwityega
Nilambanim-000kwizua nsiE
Nilambanim-000tyega
Nilambanim-000zua nsiE
Ngindonnq-000kuloba
Ngindonnq-000kutega
Ngindonnq-000loba
Ngindonnq-000tega
Nyambonow-000juba
Nyambonow-000kujuba
Nyambonow-000kutega
Nyambonow-000tega
Ikomantk-000kutega
Ikomantk-000kuwesana
Ikomantk-000tega
Ikomantk-000wesana
Nyamwezinym-000kUzuBa
Nyamwezinym-000tega
Nyamwezinym-000zuBa
Ntuzunym-001gUtega
Ntuzunym-001kUzuba
Ntuzunym-001tega
Ntuzunym-001zuba
Runyankorenyn-000kuriita
Runyankorenyn-000kutega
Runyankorenyn-000riita
Runyankorenyn-000tega
Runyoronyo-000ekyenyanja
Runyoronyo-000enyanja
Runyoronyo-000okutega
Runyoronyo-000tega
Nyakyusa-Ngondenyy-000kola inswe
Nyakyusa-Ngondenyy-000tega
Nyakyusa-Ngondenyy-000ukukola inswe
Nyakyusa-Ngondenyy-000ukutega
Pangwapbr-000khulova isomba
Pangwapbr-000khuteka umteko
Pangwapbr-000lova isomba
Pangwapbr-000teka umteko
Pimbwepiw-000dubʼa
Pimbwepiw-000tya
Pimbwepiw-000ukudubʼa
Pimbwepiw-000ukutya
Pogolopoy-000kulopola
Pogolopoy-000kutega
Pogolopoy-000lopola
Pogolopoy-000tega
Logoolirag-000kotega
Logoolirag-000kuruva
Logoolirag-000ruva
Logoolirag-000tega
Karareg-000lobha chiswi
Karareg-000okulobha chiswi
Karareg-000okuteka
Karareg-000teka
Nyatururim-000kwatia somba
Nyatururim-000tegha
Nyatururim-000ukwatia somba
Nyatururim-000utegha
Chahirim-001tegha
Chahirim-001uta somba
Chahirim-001utegha
Chahirim-001uuta somba
Rungwarnw-000sweela inswi
Rungwarnw-000tya
Rungwarnw-000ukusweela inswi
Rungwarnw-000ukutya
Lungwarnw-001sweela inswi
Lungwarnw-001tya
Lungwarnw-001ukusweela inswi
Lungwarnw-001ukutya
Mkuurof-001`tyaa
Mkuurof-001i`tyaa
Lugururuf-000ika mwambi
Lugururuf-000kulowa
Lugururuf-000kwika mwambi
Lugururuf-000lowa
Rufijirui-000kuloba
Rufijirui-000kutega mpende
Rufijirui-000loba
Rufijirui-000tega mpende
Kirundirun-000gutega
Kirundirun-000kuroba
Kirundirun-000roba
Kirundirun-000tega
Kiruwarwk-000reiya
Meruimentirwk-001gutegia
Meruimentirwk-001gwatia
Meruimentirwk-001kugwatia
Meruimentirwk-001tegia
Merutigrwk-002kuwatia
Merutigrwk-002kuwatia makuyu
Merutigrwk-002watia
Merutigrwk-002watia makuyu
Safwasbk-000alobe
Safwasbk-000ateje
Safwasbk-000lobe
Safwasbk-000teje
Ishisangusbp-000hova insuri
Ishisangusbp-000kihova insuri
Ishisangusbp-000kitega
Ishisangusbp-000tega
Temisoz-000eto
Temisoz-000gare 6
Temisoz-000magare 6
Temisoz-000to
Shubisuj-000gutega
Shubisuj-000kuroba
Shubisuj-000roba
Shubisuj-000tega
Sukumasuk-000kutega
Sukumasuk-000tega
Sumbwasuw-000kuloba
Sumbwasuw-000loba
Sumbwasuw-000tega
Kiswahiliswh-000kutega
Kiswahiliswh-000kuvua
Kiswahiliswh-000tega
Kiswahiliswh-000vua
Subasxb-000okotega sinswe
Subasxb-000tega sinswe
Subasxb-000tegha
Tharakathk-000gutega
Tharakathk-000ikungara
Tharakathk-000kungara
Tharakathk-000tega
Toorottj-000cu
Toorottj-000encu
Toorottj-000kutega
Toorottj-000tega
Vinzavin-000lobha
Vinzavin-000tega
Vinzavin-000ugutega
Vinzavin-000ukulobha
Kyivunjovun-000ir^ehia
Kyivunjovun-000r^egha makuhga
Kyivunjovun-000r^ehia
Wandawbh-000lowa
Wandawbh-000teya
Wandawbh-000ukulowa
Wandawbh-000ukuteya
Wanjiwbi-000kulova
Wanjiwbi-000kutegha
Wanjiwbi-000lova
Wanjiwbi-000tegha
Bunguwun-000kuteya
Bunguwun-000kuvuwa
Bunguwun-000teya
Bunguwun-000vuwa
Wunguwun-001kuteya
Wunguwun-001kuvuwa
Wunguwun-001teya
Wunguwun-001vuwa
Lusogaxog-000eikyenyhandha
Lusogaxog-000kutega
Lusogaxog-000kyenyhandha
Lusogaxog-000tega
Yaoyao-000kuloposya
Yaoyao-000kuvika lukonji
Yaoyao-000loposya
Yaoyao-000vika lukonji
Zaramozaj-000kuloa
Zaramozaj-000kutega
Zaramozaj-000loa
Zaramozaj-000tega
Zanakizak-000kurobya
Zanakizak-000robya
Kingazga-000lova isomba
Kingazga-000tega untego
Kingazga-000ukulova isomba
Kingazga-000ukutega untego
Zinzazin-000kutega
Zinzazin-000kuzuba
Zinzazin-000tega
Zinzazin-000zuba
Zigulaziw-000kuvua
Zigulaziw-000tega
Zigulaziw-000vua


PanLex

PanLex-PanLinx