PanLinx

èdè Yorùbáyor-000
múnimì
èdè Yorùbáyor-000gbénimì
èdè Yorùbáyor-000lọ́nimì
èdè Yorùbáyor-000mú ẹni ní mì
èdè Yorùbáyor-000múni mì


PanLex

PanLex-PanLinx