PanLinx

èdè Yorùbáyor-000
múṣààtàn
èdè Yorùbáyor-000fi ṣe ààtàn
èdè Yorùbáyor-000fi ṣààtàn
èdè Yorùbáyor-000fiṣààtàn


PanLex

PanLex-PanLinx